ขาย อุปกรณ์เดินป่า อุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11744
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

xปิดการขายเเล้ว สวัสดียามบ่าย 15 ก.พ.63/ของเก่าใช้งาน /มีเวลาว่างก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 15 ก.พ. 2020 15:16

สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่าน ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้ก็เหมือนเดิม ไปฟังสิ่งที่พระบรมศาสดาทรงได้ประพฤติปฎิบัติมา โดยสาวกที่มีความศรัทธา ในพระองค์ท่านแล้วก็จึง ทำตามสิ่งที่พระบรมศาสดาทรงให้ผุ้ที่มีศรัทธาในพระองค์นั้น ประพฤติปฎิบัติ ตามในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงได้ มีปฎิปทา ไว้ ในครั้งที่พระพุทธองค์ทรงยังพระชนม์ชีพ คือการเที่ยวเผยแพร่ คำสอน อันแท้จริงถูกต้อง ของพระองค์นั้นออกไป โดยความเอื้อเฝื้อ กรุณา ต่อสัตว์โลก ที่ร่วมเกิด แก่เจ็บตายนี้ ให้ได้ พบเห็นหนทางออกไปเสียได้จากกองทุกข์อย่างแท้จริง สมัยปัจจุบันนี้ มันเป็นเรื่องที่แปลกว่า คนส่วนมาก ไม่นิยม สิ่งที่อ่านแล้ว พูดแล้ว ฟังแล้วคิดแล้ว สบายใจ กุศลเกิด กลับมัวแต่ไป ฟัง พูด คิด ทำ ในสิ่งที่อกุศลเจริญ ยกตัวอย่างเรื่องการสื่อสาร สมัยนี้ สื่อกันแต่สิ่งที่เป็น อกุศล เสียเป็นส่วนมาก เราจึงเสพกันแต่อกุศลธรรม กันเสียเป็นส่วนใหญ่ ถามว่าแล้วเราจะเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิตกันได้อย่างไร ก็ในเมื่อวันคืนเดือนปี เสพกันอยู่แต่สิ่งที่มันเป็น อกุศล เป็นอัปมงคล แก่ชีวิต ไม่เห็นจะมีใครที่จะมาฟัง มาดู ในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่า มันเป็นกองแห่งกุศล อันแท้จริง ( กองแห่งกุศลอันแท้จริงก็คือ สติปัฎฐานสี่) พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า สติปัฎฐานสี่ นั้นเป็นกองแห่งกุศลอันแท้จริง เป็นความเจริญรุ่งเรือง แห่งพระสัทธรรม เป็นความตั้งมั่นไม่อันตรธานแห่งพระสัทธรรม พระองค์ตรัสว่า ธรรมวินัยของพระองค์นั้นไม่มีการเสื่อม แต่จะมีความอันตรธาน คือการสาปสูญหมดสิ้นไป ก็เพราะเหตุแห่งการที่กองแห่งกุศลทั้งหลายนั้น ไม่ได้ถุกกระทำขึ้น ในเจริญ รุ่งเรืองต่อเนื่อง ก็คือ การมีสติ ตั้งอยู่ไว้ ใน กาย เวทนา จิต ธรรม การที่เอาจิตของเรานั้นมาตั้งไว้ ในสถานที่ ทั้งสี่นี้ พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าเป็นความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระสัทธรรม เป็นความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมหรือในธรรมวินัยที่พระองค์บัญญัติ และก็เป็นความเจริญรุ่งเรืองในธรรมวินัยของผู้นั้น และเพราะการที่พวกเราทั้งหลายนิยมชมชอบในการเสพแต่สิ่งที่เป็นอกุศล กันเสียเป็นส่วนมาก ก็ทำให้ การกระทำอย่างนั้นมันมาเบียดบังเวลา ที่เรามีอยู่ให้มันหมดสิ้นไป เราจะสังเกตุเห็นได้ว่า สื่อที่เขาสื่อกันทุกวันนี้ล้วนแต่สื่อสิ่งที่มันเป็นบาปอกุศลกันอย่าง สนุกสนานเมามัน คนเสพก็เสพกันอย่างเมามัน โดยลืมไปว่า สิ่งเหล่านั้นพระบรมศาสดาไม่ให้เสพ ไม่ให้ความสำคัญ อะไรเลย เพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งกองอกุศลที่จะตามมา ใครเสพคบมาก ใครเข้าไปเมาหมกอยู่กับสิ่งที่เป็นอกุศลมาก ก็มีแต่ทางจะไปอบาย ทุคติ ตรงนี้มันเป็นเหตุเป็นผลกัน ใครไม่เชื่อลองเฝ้าดูตนเองก็ได้ว่า วันๆหนึ่งเราอยู่ในกองกุศล หรืออกุศลมากกว่ากัน คนที่อยู่กับกองอกุศลมาก ถามว่า ถ้าดันเป็นอะไรตายไป จะไปทางเจริญ หรือทางเสื่อม ตรงนี้มันก็เป็น ตรรกะอยู่แล้ว สิ่งที่เสพมาก คบมาก อนุสัยก็คุ้นเคยไปในสิ่งเหล่านั้น ส่วนกองแห่งกุศลถ้าใครคบมาก เสพมาก เจริญมาก ในกองกุศลทั้งหลายนั้น พระองค์ก็ตรัสว่า เป็นผู้ที่มีความคุ้นเคย เรียกว่าเป็นอุปนิสัย ที่คุ้นเคยอยุ่ในกองแห่งกุศล เมื่อเกิดอะไรขึ้น จิตที่คุ้นเคยกับสิ่งใดก็จะไปเกาะอยู่กับสิ่งเหล่านั้น เป็นธรรมดา
ฉนั้นคนที่เจิรญอยู่ในกองกุศลอยู่เป็นเนืองๆ ก็จึงไปในทางเจริญ ไม่ไปทางเสื่อม ซึ่งมันก็ตรงกันข้ามกับคนที่เสพแต่สิ่งที่มันเป็นอกุศล อยู่เป็นนิจ ถามว่าถ้าดันเป็นอะไรไป จิตที่มันคุ้นเคยอยู่ในสิ่งไหน มันก็ไปทางนั้น ซึ่งใครก็ช่วยอะไรใครไม่ได้ สิ่งเหล่านี้เราเป็นคนเลือกของเราเอง ทั้งนั้น ใครไม่ได้มาหยิบยื่นให้เรา เพราะเราคิดเอง ทำเอง เสพเอง ฉนั้นเรื่องที่ว่าใครจะดลบันดาลให้ใครเป็นอะไร กันขึ้นมาได้นั้น ก็จึงเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ ด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงอย่างนี้ ถามว่าคนทำชั่วมาเป็นนิจ เวลาคิดเวลานึก จะไปนึกถึงเรื่องอะไร ???? ก็ต้องเรื่องที่เคยกระทำมา มันก็จะเข้าสู่โหมดของกฎแห่งกรรม ไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งพระบรมศาสดาทรงบัญญัติไว้ว่า สัตว์ทำกรรมเช่นไร้ไว้ ย่อมเสวยผลหรือวิบาก แห่งกรรมเหล่านั้น พูดอีกอย่างก็คือ สัตว์โลกทั้งหลายล้วนย่อมเป็นไปตามกรรม กรรมของใคร ก็กรรมของคนนั้น เราไม่สามารถที่จะไปให้ใครมารับกรรมแทนเราได้ ใครคิดว่าคนอื่นรับแทนกันได้ ถามว่า ให้คนอื่นคิดแทนเราได้ไหม?????ให้คนอื่น กินข้าว หรือหายป่วย หรือตายแทนเราได้ไหม??? นี่แหละความถูกต้องของ กฎแห่งกรรมของบุคคลใด ก็ของบุคคลนั้น ไม่มีใครสามารถ ช่วยเหลืออะไรกันได้ แต่เราเอง สามารถที่ช่วยตนเองได้ ถ้าเราได้รู้ ข้อเท็จจริง ในเรื่องของกรรม ไปโดยถูกต้อง เราก็สามารถหนีกรรม หลีกออกไปพ้นได้จากกองทุกข์ กรรมคือ กองทุกข์ คือผืนนา คือภพ ชาติ ทุกๆวินาทีที่จิตเข้าไปรับรู้ใน สถานที่ตั้งคือภพ วิญญาณย่อมปรากฏ จิตมีการบังเกิด กรรมก็เกิดขึ้นมาแล้ว อันเป็น กรรมที่เกิดทางมโนกรรม ก็ดี วจีกรรม ก็ดี กายกรรมก็ดี ล้วนแต่มี มโนกรรมบังเกิดขึ้นมาก่อน พระบรมศาสดาจึงทรงบัญญัติว่า มโนกรรมนั้นให้ผลหนักสุด ไม่ว่าจะกรรมดี กรรมเลว มโนกรรมล้วนส่งผลได้ก่อนได้เร็วได้มาก กว่ากรรมส่วนอื่น ฉนั้นการที่พระองค์ให้เอาจิตมาตั้งไว้ใน สติปัฎฐานสี่ คือใน กาย เวทนา จิต ธรรม นั้น ก็จึง ส่งผลหนัก ให้ผลก่อน พระบรมศาสาดาทรงตรัส ว่าสติปัฎฐานทั้งสี่นั้นล้วนรวมลงอยู่ ในการเจริญซึ่ง อานาปานสติ สมาธิ หรือ ในกายคตาสติ การที่เอาจิตมาตั้งไว้ในฐานที่ตั้งทั้งสี่ นั้น คือรู้อยู่ในจิตวิญญาณที่เข้าไปตั้งในสิ่งใด ในสี่อารมณ์ นั้น ล้วนแต่เป็นกองแห่งกุศล ทั้งสิ้น เพราะจิต มันเกิด/ดับได้ที่ละดวง เมื่อมันรุ้อยู่ในอารมณ์ใด มันก็ไม่สามารถไปรู้ในอารมณ์อื่น ฉนั้นเมื่อเอาจิตมาตั้งอยู่ในอารมณ์ใด อารมณ์หนึ่ง ก็เท่ากับ มรรคอันเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ อันแท้จริง ถูกกระทำขึ้นมาโดยอัตโนมัติ มรรคอันมีองค์แปด หรืออริสัจ หรือปฎิจสมุปบาท ล้วนแต่ถูกกระทำขึ้นมา โดยอัตโนมัติ ด้วยเพียงแพราะการที่เอาจิตมาตั้งไว้ ใน กายคตาสติ หรือในอานาปานสติ กองกุศลถูกกระทำให้เจริญ งอกงามรุ่งเรืองไพบูลย์ เต็มรอบ การบรรลุธรรมก็จึงบังเกิดขึ้นตามมา ตามกฎแห่งอิทัปปัจยตา คือเมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี เพราะบังเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น คือเมื่อเราสร้างเหตุที่ถูกต้อง ผลที่ถูกต้องย่อมบังเกิดขึ้นตามมา การบรรลุธรรมจึงเป็นเรื่องธรรมดา ๆ ไม่ต้องไปมีปาฎิหาริย์อะไร อย่างที่หลายคนเข้าใจกันผิดๆ แต่ตรงนี้เป็นปาฏิหาริย์ในคำสอน ที่พระบรมศาสดาทรงยกย่อง ว่าใครก็ตามที่มารู้ มาเห็นได้ยินได้ฟัง ในสิ่งเหล่านี้แล้วเข้าใจ นั้นแหละ ปาฎิหาริย์ คืออนุสาสนีย์ปาฏิหาริย์ได้บังเกิดขึ้นมาแล้ว เพราะอนุสาสนีย์ปาฏิหาริย์นั้น นำสัตว์ให้ออกไปพ้นจากกองทุกข์ได้ ส่วนปาฏิหาริย์อย่างอื่น นั้น แม้ใครบางคนสามารถทำได้ แต่ยังไม่มารู้ใน อริยสัจ คนๆนั้น ก็ยังไม่ถือว่าหลุดรอดพ้นไปได้ จากกองทุกข์ได้อย่างแท้จริง วันนี้ ก็เอาไปใคร่ครวญพิจารณากันพอสังเขป เพียงเท่านี้ ขออนูโมทนาสาธุ
เบอร์โทรติดต่อ 094 967 9813 ไลน์ไอดี poundph
โอนเงินชำระค่าสินค้ามาที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสรงประภาดอนเมือง กทม.
เลขทีบัญชี 059 038 9813 ชื่อบัญชี Papon Phu.
มีของใช้งาน ราคาไม่แพง ลองพิจารณากันดูครับ
1.เลื่อยจิ๊กซอร์ มากีต้า ของเก่า ใช้งานมี 1 เครื่อง
2.ประแจแหวน +ประแจปากตาย Gedore Germany
3.ถ่านไฟฉายอัลคาร์ไลน์ ของใหม่ราคาประหยัด เหลือจากใช้งานมี 2 แพ็ค
4.
กฏกติกามารยาท ก็ตามประเพณีนิยม จองไว้แค่สองวันก็พอนะครับ โอนเงินแล้วแจ้งที่อยู่ให้ทราบด้วยนะครับ ผมจัดส่งของได้ทุกวัน ก่อน 17 .00 น
ขอบคุณเพื่อเนสมาชิกทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายอุดหนุนขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกๆท่านนะครับ สวัสดีครับ
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อาทิตย์ 16 ก.พ. 2020 07:56, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11744
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 15 ก.พ.63/ของเก่าใช้งาน /มีเวลาว่างก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 15 ก.พ. 2020 15:35

ปิดการขายเเล้ว 1.เลื่อยจิ๊กซอร์ มากีต้า ของเก่า ใช้งานมี 1 เครื่อง ก่อนจะซื้อก็อ่านให้เข้าใจกันหน่อยนะครับ เลื่อยตัวนี้มีข้อเสียอยู่ อย่างเดียวก็คือ สายไฟโดยหนุเเทะเป็นรอยหลายเเห่ง เจ้าของเดิมเอาเทปพันสายไฟปิดไว้ ไม่เป็นอันตรายเพราะกัดไม่ถึง ทองเเดง หรือสายด้านใน ส่วนอื่นๆปกติดีทุกอย่าง ครับ ประกายไฟจากเเปรงถ่านไม่เเล็ปมาก ปรับสปีดได้ มีอุปกรณ์ ประเเจหกเหลี่ยมให้ เเต่ไม่เเถมใบเลื่อยนะครับ ใช้ใบเลื่อย ตามเเบบที่ถ่ายให้ดูเป็นตัวอย่าง ไปหาซื้อกันเอาเอง เป็นของเเท้ ขายไป 999 บาทรวมค่าส่งครับ ประหยัดเป็นพันๆครับราคานี้ก็ลดไปเเค่พรุ่งนี้(16 กพ 63) 8.00 น.หมดเวลาปิดการขายครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อาทิตย์ 16 ก.พ. 2020 07:57, แก้ไขไปแล้ว 4 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11744
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 15 ก.พ.63/ของเก่าใช้งาน /มีเวลาว่างก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 15 ก.พ. 2020 15:51

ปิดการขายเเล้ว 2.ประแจแหวน +ประแจปากตาย Gedore Germany ปากตายเป็นเบอร์ 32/36 ข้างเเหวน เป็นเบอร์ 30/32 ของเกือบใหม่ครับ สภาพดีมาก ขออภัยปิดการขายเเล้วครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อาทิตย์ 16 ก.พ. 2020 07:58, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11744
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 15 ก.พ.63/ของเก่าใช้งาน /มีเวลาว่างก็เรียนเชิญครับ

เสาร์ 15 ก.พ. 2020 16:01

3.ถ่านไฟฉายอัลคาร์ไลน์ ของใหม่ราคาประหยัด เหลือจากใช้งานมี 2 แพ็ค ขนาด AA เเละ AAA บรรจุเเพ็คละ 12 ก้อน ขายเหมาสองเเผง 299 บาทรวมค่าส่งครับ ราคานี้ลดกันไปจนถึงวันพรุ่งนี้ ( 16 ก.พ.63) เวลา 08.00 น. หมดเวลาปิดการขาย ครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11744
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: xปิดการขายเเล้ว สวัสดียามบ่าย 15 ก.พ.63/ของเก่าใช้งาน /มีเวลาว่างก็เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 16 ก.พ. 2020 08:00

ขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านที่เเวะมาเยี่ยมชมทักทายขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกๆท่านนะครับ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 8 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน