ขายอุปกรณ์เดินป่า ขายอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11878
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

สวัสดียามบ่าย 4 พ.ย62/ของเก่าใช้งาน/มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

จันทร์ 04 พ.ย. 2019 14:32

สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่าน มาพบกันเช่นเคย นับว่าเป็นโอกาสที่ดี อีกครั้ง ก็ตั้งใจสดับในสิ่งที่พระบรมศาสดาทรงได้บัญญัติกันเอาไว้ หลายคนก็คงคิดว่า จะมีประโยชน์อะไรนะการที่ได้เข้ามาทำความรู้ความเข้าใจ ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ เพราะคนๆนั้น ยังไม่ได้ถูกความทุกข์ ความเศร้าโศก ความร่ำไรรำพัน ความพลัดพรากจากของรักของหวง การได้ในสิ่งอันไม่น่าปราถนารักใคร่พอใจ คนที่ยังไม่ได้มีความทุกข์เข้ามากระทบ ก็จัก มัวเพลิดเพลินอยุ่กับ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย และ อารมณ์อันน่ารืนรมณ์ทางใจ คนส่วนใหญ่เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ก็มักจะไม่ได้สนใจ หรือไม่ได้มามัวคิดถึงเรื่อง ความทุกข์ ความโศกเศร้าอะไรกัน ยกเว้นแต่คนที่โดนความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง มันหยั่งเข้าแล้ว ก็จะเริ่มหันมา ทำความใคร่ครวญพิจารณา ว่าทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นกับตัวเขา กับคนรอบข้างเขาได้อย่างไร มีเหตุมาจากอะไร ทำไม บางคนไม่เป็นอย่างนั้น ในวัยที่อยู่วัยเดียวกัน บางคนก็ทุกข์เสียจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอด ซึ่งบางคนตั้งแต่เกิดมาจนกระทั้งตาย ก็ดูว่าไม่เห็นเขาจะมีความทุกข์ความโศกเศร้าอะไร ซึ่งตรงนี้พระบรมศาสดาทรงมีคำอธิบาย ไว้ ว่ามนุษย์ทั้งหลายที่เกิดกันขึ้นมาแล้วนั้น ล้วนแต่มีกรรมเป็นของตนเอง มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ ซึ่งเป็น กรรมที่เขาทั้งหลายได้ก่อเอาไว้ ในอดีต ในปัจจุบัน สั่งสมกันเอาไว้ไม่เท่ากัน มนุษย์บางคนจึงมีวิบาก (คือผลแห่งกรรม) ไม่เท่ากัน บางคน เกิดมาสุขกาย ไม่มีโรคภัย แต่อาจจะทุกข์ใจ ก็เป็นไปได้ นี่คือความทุกข์ ที่มันหยั่งเอาได้ไม่เว้นว่าจะเป็นใครๆ จะยกเว้นไว้ก็แต่เพียง พวกที่ล่วงพ้นปุถุชนภูมิกันเข้ามาแล้ว ( คือพวกที่เป็น อริยบุคคล)พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าความทุกข์ของพวกอริยบุคคลไม่ว่าจะเป็นชั้นไหน ก็ล้วนแต่เบาบางเล็กน้อย เทียบได้เท่ากับเศษธุลี (ฝุ่นผง) แล้วพระพุทธองค์ก็ยังทรงเปรียบเที่ยบความทุกข์ในโลกมนุษย์ที่เหล่ามนุษย์ทั้งหลายได้รับอยู่นี้นั้น เมื่อเปรียบเที่ยบกับความทุกข์ในนรก แล้วเทียบได้กับก้อนกรวดก้อนหิน 6-7ก้อน เทียบด้วยภูเขาหินทั้งลูก นั่นก็แสดงว่าความทุกข์อะไรๆก็แล้วแต่ในโลกมนุษย์เรานี้นั้นล้วนเป็นเพียงแค่ความทุกข์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเทียบกับความทุกข์ใน อบายทุคตติ นรก ความทุกข์ที่รองจาก นรก ขึ้นมาก็ กำเนิดแห่งสัตว์เดรัชฉาน รองขึ้นมาอีก ก็พวกเปรต ซึ่งทั้ง3คติ หรือ3ภพ ที่ว่านั้นล้วนแต่มีความทุกข์อยู่มากมายล้นเหลือประมาณ ซึ่งเราทั้งหลายพอมาฟังตรงนี้ก็ให้ ระลึกไว้ว่าเรานั้นนับว่าโชคดีกันมากมายแล้ว ที่ถึงแม้จะมีทุกข์ภัยอะไรต่างๆนาๆ ก็เพียงเล็กน้อย ไม่ถึงกับเป็นความทุกข์ที่แสนจะหนักหนาสาหัสอะไร
ฉนั้นก็จงใช้ข้อเปรียบเทียบพวกนี้ เอามาเป็น ความพากเพียรอุตสาหะ ในการที่จะไม่ต้องไปตีอกร่ำไห้ โศกเศร้ารำพัน อะไรมันมากกับความทุกข์ที่ เกิดขึ้นมาแล้ว ให้ตนเองต้อง หดหู่ น้อยอกน้อยใจ ในโชคชะตา ให้คิดว่ายังมีสัตว์โลกที่ ต่ำต้อย และทนทุกข์ทรมานอยู่มากกว่าเรานี้อีกมากมายเหลือคณานับ เรานี้โชคดีกันมากแล้ว ที่ได้อัตภาพกันมาเป็นมนุษย์ และยังแถมโชคดีแสนดีอีกอย่างไม่มีประมาณ ที่เกิดมาแล้ว คำสอนของพระพุทธองค์ ตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะยังไม่อันตรธานสาบสูญสิ้นไป แถมยังมีความโชคดี ที่ตนเอง ได้มีโอกาสเข้ามาสดับในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงถ่ายทอดบอกสอนไว้ ซึ่งพระองค์นับในความยากแต่ละ ขั้นไว้สุดแสนจะยากยิ่ง เหลือประมาณ ได้ ก็ดูง่ายๆ ไม่ต้องอะไรไกล ก็ผมสาธยายธรรมะของพระบรมศาสดาอยู่ในที่นี้จะมีคนเข้ามาดูกัน สักกี่คน อันนี้สถิติ ยอดวิวมันก็เห็นๆกันอยุ่ นี่คือความเป็นจริงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ อย่างถูกต้อง และยังคงเป็นจริง ไปอย่างนี้ เพราะสัตว์โลกส่วนใหญ่ที่พระองค์พยากรณ์ไว้ด้วยพระองค์เองว่า ส่วนมากที่ตายจากความเป็นมนุษย์ไปแล้ว จักได้กลับมาเกิดขึ้นเป็นมนุษย์กันอีกนั้น ยากแสนยาก น้อยแสนน้อย พระองค์อุปมาไว้ด้วยเพียงเศษดินที่พระองค์ทรงเขี่ยด้วยปลายเล็บ ของพระองค์ เทียบด้วยผืนดินทั้งมหาปฐพี ก็ด้วยเหตุผลที่มันสอดคล้องเชื่อมโยงกันเป็นมาอยู่อย่างนี้ คนที่จะเข้ามารู้มาแทงตลอดในข้ออรรถข้อธรรมที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติ ไว้ดีแล้วนั้น มีส่วนน้อย ยิ่งกว่าน้อย ด้วยเหตุนี้จึงหาคนที่จะรอดพ้นไปได้จาก ห้วงแห่งกองทุกข์กันไปได้ โดยแท้จริงก็เลยน้อยแสนน้อย ตามไปด้วย กองทุกข์อันแท้จริง และเป็นภัยอันน่ากลัวก็คือ การ เกิด แก่ และตาย อันเป็นกองทุกข์ของสรรพสัตว์ โดยแท้จริง การที่ต้องเวียนว่ายอยุ่ในกองทุกข์อันไม่จบสิ้นจึงเป็นทุกข์ที่ใครๆแก้ไขกันไม่ได้เลย ตราบใดที่คนๆนั้นยังไม่ได้มารู้ หลักแห่งความจริงอันประเสริฐ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็ยังหาหนทางออกมาจากกองทุกข์กันยังมิได้ พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์นั้นสอนแต่เรื่องความทุกข์ และตรัสไว้อีกว่า พวกเธอทั้งหลายที่เข้ามาบวชเรียน ในธรรมวินัยของพระองค์แล้วนั้น ถ้าเกิดถูกใครเขาถามว่า พวกเธอนั้น่เข้ามาบวชเรียน กันเพื่ออะไร พระบรมศาสดาทรงให้เหล่าภิกษุสาวกตอบแก่สมณะพราหมณ์เหล่าอื่นเขาไปว่า เราเข้ามาบวชเรียนในธรรมวินัยนี้ก็เพื่อมารอบรู้ยิ่ง ในความทุกข์ พระศาสดาตรัสต่อไปอีกว่า ถ้าสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นเขาถามพวกเธอต่อไปอีกว่า ก็ทุกข์ที่ว่านั้นเป็นอย่างไรเล่า? พระองค์ก็ทรงให้ตอบพวกเขาไปว่า ก็ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้แหละเป็นทุกข์ เราทั้งหลายเข้ามาบวชเรียนก็เพื่อมารอบรู้ยิ่งในทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ แล้วพระบรมศาสดาทรงตรัสไว้อีกว่า ใครๆก็ตามจะบัญญัติ ความสุข ความทุกข์อันเว้นขาดจากผัสสายตะนะทั้งหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั้นไม่เป็นฐานะที่เป็นไปได้ นี่คือตัวตั้นเหตุแห่งกองทุกข์อย่างแท้จริง ทำไมพระองค์ทรงเหมารวมว่าเป็นกองทุกข์ทั้งหมด ทั้งๆที่ ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ มันก็มีการรับความสุขเข้ามาด้วย อุเบกขาก็มีด้วย แต่ทำไมพระบรมศาสดาทรงตรัสว่าล้วนแต่เป็นกองทุกข์ทั้งสิ้น ก็ด้วยเพราะ ว่า ทั้งหมดที่มันเกิด ล้วนรวมเรียกเป็น เวทนา (คือความสุข ทุกข์ อุเบกขา) พระองค์ทรงบัญญัติว่า เวทนาใดๆ เวทนาทั้งหลายล้วนประชุมลงในความทุกข์ พูดง่ายๆ ก็คือมันแตกสลายดับไปได้ คือสุข มันก็ดับไปได้ ทุกข์มันก็ดับไปได้ อทุกขมสุข หรืออุเบกขา มันก็ดับไปได้ นี่ไงมันล้วนประขุมลงในความแตกสลายคือความดับ ไปได้ ไม่ใช่ตัวตนอะไรที่แท้จริง คนที่เข้ามารอบรุ้ ในกองทุกข์ว่าล้วนแต่เป็นอยู่อย่างนี้ ย่อม ไม่ถือมั่นยึดมั่นในสิ่งที่ มันเกิด/ดับไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง เมื่อเข้าไปรอบรุ้อย่างทั่วถึง ย่อมถอนอุปาทานในสิ่งเหล่านั้นออกมาเสียได้ เมื่อไม่มีอุปาทานคือความยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นอยู่ ย่อมที่จะ ไม่ต้องไปเกิด ตาย อยู่กับสิ่งเหล่านั้น กันอีกต่อไป นี้จึงเป็นที่มาว่าสามารถออกจากกองทุกข์กันไปได้ ด้วยเหตุผล อย่างนี้ คือการไปรู้ความเป็นจริง แล้วถ่ายถอนอุปาทานจากสิ่งที่เข้าไปยึดติดออกมาได้ พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าผู้ที่เข้ามารู้ความจริงอันประเสริฐว่า เป็นอริยบุคคล เป็นผู้ที่พร้อมจะตรัสรู้ธรรมอันเข้าถึงความไม่ตาย ในเบื้องหน้า เมื่อถึงเวลาที่กายนี้แตกดับ สัตว์ที่เข้ามาหลงยึดวิญญาณ ย่อมไม่แสวงหาที่จะต้องไปบังเกิด ภพชาติจึงไม่มี จึงปรินิพพานในทิฐธรรม ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของหมู่สัตว์เหล่านั้นว่าจะกล้าแข็ง มากน้อยกันเพียงใด บางคนก็ยาวไป7คราว คือไปบังเกิดในสุคติภพอีก7ครั้ง แล้วจึงกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ได้ ซึ่งเป็นพวกที่มีอินทรีย์อ่อนสุด แต่พระพุทธองค์ก็การันตีได้ว่า จะกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ได้แน่นอน นี่คือประโยชน์ในการที่ได้เข้ามารอบรุ้อยู่ในกองทุกข์ ทั้งหลายทั้งปวง ที่มันก็ไม่ได้เกิดมาจากไหน มันเกิดมาจาก ผัสสายะตะนะ ทั้งหกประการนั้นนั่นเอง เมี่อรอบรู้ยิ่งดีแล้วก็ไม่ยึดถือเอามาเป็นตัวเราของเรา ย่อมสลัดทิ้งย่อมปล่อยวาง ในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนอะไรที่แท้จริงเหล่านั้นกันออกมาเสียได้ ก็พอสมควรแก่เวลา วันนี้ก็เอาไปใคร่ครวญกันสักเล็กน้อยเพียงเท่านี้ ขออนุโมทนา สาธุ
เบอร์โทรติดต่อ 080 419 8773 ไลน์ไอดี poundph
โอนเงินชำระค่าสินค้ากันมาที่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัดสาขาสรงประภาดอนเมือง กทม. เลขที่บัญชี 059 038 9813 ชื่อบัญชี Papon Phu
มีของใช้งาน ลองพิจารณากันดูนะครับ
1.สว่านไร้สาย B&D ไขควงสลับหัวได้ ใช้กับงานอิเล็กทรอนิคก์ของเก่ามี 1 ตัว คุณ khan 19 สถานะโอนเงินเข้ามาเเล้วจัดส่งของไปให้เเล้ววันนี้(5พ.ย.62)PD 2008 5921 4TH
2.สว่านไร้สาย มากีต้า DF330D 10.8 โวลท์ ของแท้ พร้อมแท่นชาร์จ ของเก่า
3.คัตเตอร์เอนกประสงค์ Stanley Fat Max Extreme ของเก่าสภาพใหม่มี 1อัน คุณ voonkati สถานะโอนเงินเเล้วจัดส่งของให้เเล้ววันนี้ (5 พ.ย.62)PD 2008 5922 8TH
4.
กฏกติกามารยาท ก็ตามประเพณีนิยม จองกันไว้สักแค่ 2วันก็พอนะครับ โอนแล้วแจ้งที่อยู่จัดส่งของให้ทราบกันด้วย ผมจัดส่งของได้ทุกวันไม่เว้น่วันหยุด
ท้ายนี้ก็ขอบคุณ เวปไซด์ เจ้าหน้าที่ และพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายและอุดหนุนกันขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกๆท่านนะครับ
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ พุธ 06 พ.ย. 2019 11:11, แก้ไขไปแล้ว 4 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11878
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 4 พ.ย62/ของเก่าใช้งาน/มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

จันทร์ 04 พ.ย. 2019 14:42

1.สว่านไร้สาย B&D ไขควงสลับหัวได้ ใช้กับงานอิเล็กทรอนิคก์ของเก่ามี 1 ตัว
จะเเถมหัวไขควง ไปให้เเค่ 1 อัน เเละไม่เเถมถ่านไปให้นะครับไปหากันเอาเอง เเละที่เขาเเนะนำก็ควรจะเป็นถ่านอัลคาไลน์ นะครับ ค่าถ่านก็น่าจะเเพงอยุ่ใครต้องการความสะดวกสบายในการถอดประกอบอุปกรณ์พวกอิเล็กทรอนิกค์ก็ลองพิจารณาดูครับ ผมขายไป 250 บาทรวมค่าส่ง
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ จันทร์ 04 พ.ย. 2019 15:08, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11878
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 4 พ.ย62/ของเก่าใช้งาน/มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

จันทร์ 04 พ.ย. 2019 14:54

2.สว่านไร้สาย มากีต้า DF330D 10.8 โวลท์ ของแท้ พร้อมแท่นชาร์จ ของเก่า ก่อนซื้อก็อ่านให้เข้าใจกันนะครับ สว่านตัวนี้เป็นของเเท้ สภาพเก่าหน่อย ผมถอดออกมาดูสภาพภายในเเล้วปกติดีอยู่ทุกอย่าง อุปกรณ์ด้านไนเเท้ของมากีต้าทุกชิ้น มีกล่องที่เป็นของBosch ใช้เเทนกันได้ อยู่ครับ เเท่นชาร์จเป็นของเเท้ เเละใช้งานได้ปกติ จะขาดอุปกรณ์สำคัญ ก็คือ เเบ็ตเตอรี่ ไม่มีให้ไปนะครับ ไปหากันเอาเอง หรือใครมีรุ่นนี้อยู่เเล้วก็เอาไปสำรองเป็นอะไร กันได้ ขายไปปิดการขายเเล้ว xxxx บาทรวมค่าจัดส่ง มี กล่อง +ตัวสว่าน +เเท่นชาร์จ ราคาซื้อใหม่ก็น่าจะอยู่ประมาณ เกือบ 3 พันครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อังคาร 05 พ.ย. 2019 08:54, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
khan19
โพสต์: 11558
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 27 มิ.ย. 2017 16:10
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 4 พ.ย62/ของเก่าใช้งาน/มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

จันทร์ 04 พ.ย. 2019 15:00

1
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11878
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 4 พ.ย62/ของเก่าใช้งาน/มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

จันทร์ 04 พ.ย. 2019 15:09

3.คัตเตอร์เอนกประสงค์ Stanley Fat Max Extreme ของเก่าสภาพใหม่มี 1อัน ก่อนซื้ออ่านตรงนี้ให้เข้าใจกันก่อนนะครับ คัตเตอร์ตัวนี้ มีสิ่งที่ไม่เหมือนของใหม่ทั่วไปอยู่อย่างหนึ่งคือ ตัวยางหุ้มด้ามสีดำที่มันเป็นยางเหนียวๆ ผมขูดออกไปเพราะมันเหนียวติดมือ รุ่นนี้เป็นข้อผิดพลาดทุกตัวครับ คือยางจะเหนียวติดมือเเละถลอกเเม้จะซื้อกันมาใหม่ๆ ก็เป็นเหมือนกัน ส่วนใหญ่ก็จะขูดกันออกให้เหลือเเบบที่เห็นนี่เเหละครับ ผมซื้อมาเเล้วก็ขูดออก เพราะตั้งใจเอาไว้ใช้เอง เเต่ไม่รู้จะเอาอะไรมาขายก็ลองขายไป มีใบที่ติดมากับตัวมีด 4 ใบ สำรองอยู่ในช่องเก็บ 2 ใบ สองเเบบ ใช้งานสะดวกกระชับมือดีมากครับ ขายไป 260 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11878
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 4 พ.ย62/ของเก่าใช้งาน/มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

จันทร์ 04 พ.ย. 2019 15:11

รับทราบขอบพระคุณอย่างสูงครับน้าขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
voonkati
โพสต์: 8731
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 20:36
ที่อยู่: 20/32 ซ.หมู่บ้านเขาน้อย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 4 พ.ย62/ของเก่าใช้งาน/มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

จันทร์ 04 พ.ย. 2019 16:13

3
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11878
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 4 พ.ย62/ของเก่าใช้งาน/มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

จันทร์ 04 พ.ย. 2019 16:27

รับทราบนะครับน้าขอบพระคุณอย่างสุงขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ
 
voonkati
โพสต์: 8731
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 20:36
ที่อยู่: 20/32 ซ.หมู่บ้านเขาน้อย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 4 พ.ย62/ของเก่าใช้งาน/มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

อังคาร 05 พ.ย. 2019 08:13

bordan » จันทร์ พ.ย. 04, 2019 4:27 pm เขียน:
รับทราบนะครับน้าขอบพระคุณอย่างสุงขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ
โอนให้แล้วครับ แจ้งทาง PM
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11878
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 4 พ.ย62/ของเก่าใช้งาน/มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

อังคาร 05 พ.ย. 2019 08:31

voonkati » อังคาร พ.ย. 05, 2019 8:13 am เขียน:
โอนให้แล้วครับ แจ้งทาง PM
รับทราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับวันนี้(5 พ.ย.62) ผมจัดส่งของไปให้เเล้วจะเเจ้งเลขที่พัสดุฯให้ทราบอีกครั้งในคืนนี้ ทั้งทางหน้ากระทู้เเละทางพีเอ็ม ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ น้าสวัสดีครับ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 16 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน