ขายอุปกรณ์เดินป่า ขายอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11932
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

สวัสดียามบ่าย 7พ.ย62/ ของเก่าเอาไปใช้งาน สว่านไร้สายBosch/ มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 07 พ.ย. 2019 15:41

สวัสดียามบ่ายเพื่อนสมาชิกทุกๆท่าน มาพบกันอีกเช่นเคย ตั้งใจ สดับในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงได้เคยบัญญัติเอาไว้ วันก่อนก็พูดไปในเรื่อง ความทุกข์นั้นเกิดมาจากอะไร กันไปแล้ว วันนี้ก็มาพูดว่าคนที่เพลินไป ในอายตะนะ ก็คือคนที่เพลินไปในความทุกข์ อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่า พระพุทธองค์ตรัสว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้คือสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดแห่ง ความทุกข์ ฉนั้นคนที่เพลิดเพลินอยู่ใน สิ่งที่อายตะนะ มันรับเข้ามาแล้วมีวิญญาณเข้าไปรับรู้ แล้วก็ปล่อยอารมณ์ให้ ผูกพันไปกับสิ่งที่ อายตะนะมันรับเข้ามา คนๆนั้นก็เท่ากับ กำลังหลงเพลิดเพลิน อยู่ในกองแห่งกิเลสตัณหาอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ อยู่ ตราบใดที่ยังไม่รู้โดยทั่วถึง ในความ ที่มัน เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง ตราบนั้นความหลงมัวเมา อยู่ใน สิ่งที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รับเข้ามา ก็ล้วนถูกเรียกว่าเป็นผู้จมอยู่ในกองทุกข์ เป็นผู้หลงเพลิดเพลิน เมาหมก อยู่ในความ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง และผู้ที่ยังหลงเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านี้ ก็จะประสบกับสิ่งที่เป็นทุกข์ อยู่ร่ำไป ด้วยเพราะ ไปสำคัญมั่นหมายใน สิ่งที่มัน ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง เมื่อสิ่งเหล่านั้นมีการ เสี่อมโทรมแตกสลายไป ก็ย่อมที่จะ ตกตายไปกับสิ่งเหล่านั้น เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจกันได้ยาก เพราะ ปุถุชนทั่วไป ก็คิดว่า เราเพลิดเพลินอยู่ใน รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพผะ และธรรมารมณ์ ที่มีอยู่ โดยไม่ได้ ไปผิดศีล ผิดธรรม ก็ไม่เห็นจะแปลกอะไร ??? ทำไมจึงว่า การเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านั้นก็เป็นกองกิเลสตัณหา ด้วย อย่างนี้ก็เท่ากับว่า จะไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับอะไรๆ เลยอย่างนั้นหรือ ก็จะมีคำตอบที่พระบรมศาสดาทรงได้ตรัสไว้ว่า การที่เราจะ เพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่ กามคุณทั้ง๕ นั้นก็ไม่ได้ผิดอะไร เพียงแต่ ต้องเป็นเหมือนพวกเนื้อ(คือพวกเก้งกวาง) ที่มันเข้ามากินอาหารที่นายพรานเขาวางล่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้เอาขารอดเข้าไปในบ่วง นั้น มันกินอาหารที่เขาวางล่ออยุ่นอนเล่นอยู่ที่กองบ่วงนั้น แต่เมื่อคราวที่นายพราน มาถึง มันก็ ลุกขึ้นกระโดดออกจากกองบวง เหล่านั้นออกไปได้ นี่คือการที่พระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ให้เราเป็นเหมือนเนื้อที่ไม่ไปติดกับดักของนายพราน รู้จักบริโภคกามคุณ ทั้ง๕ แต่ก็รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้น ในกามคุณเหล่านั้น
ฉนั้นเราจึง บริโภคกามคุณทั้ง๕ ได้โดยที่ไม่มีโทษภัย ไม่ติดยึด จนทำให้ตนเอง ลำบาก เดือดร้อน รู้อุบายเป็นเครื่องออกไปพ้น จากสิ่งที่เสพอยู่เหล่านั้น่ออกไปเสียได้ นี่ก็จึงเป็นที่มาว่า เราไม่ต้องไปเครียดครัดอะไรในเรื่อง ที่มันเป็นสิ่งที่เราก็ คุ้นเคย เสพคบ ไปใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย และธรรมมารมณ์ทางใจ เราก็สามารถเสพคบ อยู่ในลักษณะที่ไม่ประมาท เป็นเหมื่อนพวกเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วง เมื่อมีภัยเข้ามาถึงตัวก็ลุกขึ้นกระโจนออกมาจากบ่วงเหล่านั้นเสียได้ พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าเป็นพวกกามโภคีชั้นเลิศ นี่คือลักษณะของผู้ที่แม้จะยัง ใช้กามคุณอยู่ ยังเกี่ยวพันอยู่ในกาม ก็ยังเป็นผู้ที่รู้จัก อุบายเครื่องออกไปพ้น ด้วยเพราะเหตุที่เห็นโทษภัยในสิ่งที่ เสพคบอยู่ ไม่มัวเมาสยบอยู่กับสิ่งที่มันเป็นกองทุกข์ ชนิดที่เป็นการหลุ่มหลง มัวเมา เพลิดเพลิน จนถอนตัวตนออกมาไม่ได้
การที่มีความรู้ถึงโทษภัยในสิ่งที่เราเสพคบอยู่ นี่จึงเป็นปัญญาของผู้ที่มีการใคร่ครวญในสิ่งที่พระพุทธองค์ ทรงได้แนะนำสั่งสอน การใคร่ครวญธรรมจะเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยเพราะ การที่มีสติ (คือการระลึกได้) การที่จะระลึกอะไรได้ ก็ต้องมี การได้สดับ มีการทรงจำ และการที่จะได้สดับแล้วมีการทรงจำ ก็ต้องมีการเข้ามาหา เข้ามานั่งใกล้ๆ มีการเงี่ยโสตลง การที่จะเข้ามาหา เข้ามานั่งใกล้ๆ แล้วเงี่ยโสตลง ก็จะต้องมีความศรัทธา เสียก่อน เพราะเมื่อมี ศรัทธาที่หยั่งมั่นดี แล้ว ย่อมเข้ามาหา เข้ามานั่งใกล้ ๆ เงียโสตลง ฟังซึ่งธรรม แล้วก็ทรงจำธรรมนั้นไว้ แล้วนำไปใคร่ครวญพิจารณาอยู่ ธรรมทั้งหลายที่เป็นของพระบรมศาสดานั้นย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ เมื่อมีการเพ่งพิสูจน์ย่อมเห็นซึ่งความเป็นจริง แล้วย่อมมีความพอใจ ในเนื้อธรรมเหล่านั้น เมื่อมีฉันทะคือความพอใจในธรรมเหล่านั้นแล้วย่อมเกิดความอุตสาหะ คือความพากเพียรพยายาม ในการที่จะประพฤติปฎิบัติตาม เมื่อความพากเพียรมีอยู่ก็ย่อมหาความสมดูลย์แห่งธรรม แล้วก็ย่อมตั้งตนไว้ในธรรมเหล่านั้นได้
นี่จึงเป็นที่มาว่า เรามารอบรู้อยู่ในกองทุกข์มาเสพคบกับกองทุกข์อยู่ แล้วเหตุอันใดจึง สามารถหลีกออกมาจากกองทุกข์เหล่านั้นกันได้ ถ้าจะเปรียบให้ดูเข้าใจกันขึ้นมาอีกก็เป็นที่เรา ล้างมือด้วยมือหรือการ ล้างเท้าด้วยเท้า คือเอาสิ่งที่มันสกปรก แปดเปื้อนเหล่านั้นนั่นแหละมาชำระล้างซึ่งกันและกันออกไป เราเสพกามคุณ๕กันอยุ่แต่ก็มีปัญญา หลีกออกจากกามกันมาเสียได้ ด้วยเพราะการที่เข้าไปรู้เห็นในโทษภัย แล้วไม่เข้าไปติดยึด มีอุบายเป็นเครื่องออกพ้น สลัดคืน ปล่อยวางในสิ่งที่เป็นโทษภัยเหล่านั้นกันออกมาเสียได้ ในที่สุด นี่จึงเป็นที่มาว่า การได้เข้ามารอบรู้ยิ่งในกองทุกข์ที่มัน่เข้ามกระทบอยู่ ในอายตะนะทั้งหลายทั้งปวง แล้วมีปัญญา สลัดทิ้งปล่อยวาง ใน รุปเสียง กลิ่นรสฯ กันออกมาเสียได้ เพราะเหตุที่เรารู้ ดีแล้วว่า แม้ตัววิญญาณที่มันเข้าไปรับรู้ในอายตะนะทั้งหมดนั้น ตัวมันเองก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน ที่แท้จริง ผู้ที่เข้าไปหลงยึดวิญญาณอีกที นึงต่างหาก ที่เป็นตัวตนของเรา อันแท้จริง แต่มันเลิกยึดวิญญาณไม่ได้ เพราะ ความที่มีอวิชชา และยังมีภวตัณหา หลงเหลืออยู่ ตราบใดที่ยังขจัด อวิชชา และภวตัณหา สองอย่างนี้ไม่ได้ ตราบนั้น สัตว์ที่เข้ามาหลงยึดวิญญาณอยู่นี้ก็ไม่สามารถ ที่จะปล่อยวางวิญญาณ เหล่านั้นได้ ซึ่งเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ว่า อินทรีย์( ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา) ของใครๆ เหล่านั้นจะมีอยุ่มากน้อยแค่ไหน บางคนเข้าไปเห็นโทษ แค่ครั้งสองครั้งก็สามารถปล่อยวางวิญญาณได้เลย ก็มี บางคน เข้าไปเห็นเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งมาแล้วก็ยังปล่อยวางสลัดคืนไม่ได้ ก็ต้องมาสร้างความเพียรกันต่อไป แต่ถึงอย่างไรๆ สำหรับผู้ที่ปลงศรัทธา แล้วมั่นคงไม่หวั่นไหว แล้วประกอบพร้อมด้วยโสตาปัตติยังคะ4 ก็ใช้ความเพียรไปอีกนานสุดก็แค่ 7ชาติ วนเวียนอยู่ใน ภพ เทวดา และมนุษย์ อัน เป็นระยะเวลาอย่างสูง(คือพวกอริยบุคคล ประเภทต่ำสุดคือโสดาบันพวกที่เป็นสัตตักขัตตุปรมัต) ก็จะกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์กันเสียได้ แต่สำหรับพวกที่มีอินทรีย์กล้าแข็ง ขึ้นมาก็ อย่างพวกโกลังโกละ ก็กลับมาสู่สกุลอีกสองสามคราว คือเกิดเป็นมนุษย์อีกสองสามครั้งก็จะกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ได้ ส่วนพวก โสดาบันประเภท เอกพีชี นั้นมีอินทรีย์แข็งสุด ก็จะกลับมาสู่ภพมนุษย์เพียงแค่คราวเดียวก็จะกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ได้ เหล่านี้เป็นสิ่งที่พระบรมศาสดาทรงได้บัญญัติ ทรงได้บอกสอนกันเอาไว้ เรื่องเทาวดา นรก สวรรค์ นั้นมีอยู่จริง และเกี่ยวข้องกับ พุทธศาสนา โดยตรง ถ้า เทวดา นรก สวรรค์ไม่มี ก็เท่ากับ การบัญญัติ ธรรมวินัย ทั้งหมดทั้งปวง นั้นผิดหมด ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้า กันอย่างจริงจังแล้ว มันเป็นไปไม่ได้ ที่จะมีใครมานั่งเล่าเรื่องโกหก ได้สอดคล้องเชื่อมโยง เป็นระบบระเบียบแบบแผน ทุกขั้นตอน ได้อย่างนี้ คนธรรมดาๆ กระทำไม่ได้ อย่างแน่นอน และที่สำคัญ พระพุทธองค์เองทรงกล้าบันลือสีหนาท ว่าคำของพระองค์ไม่มีใครที่สามารถคัดค้าน ติเตียน ท้วงติงอะไรได้ เลย เป็นถ้อยคำที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยประโยชน์ เป็นถ้อยคำที่เป็นความจริง อันประเสริฐ เป็นไปเพื่อความหน่าย คลายกำหนัด ดับไม่เหลื่อ เพื่อนิพพาน และสามารถที่จะใช้ไปได้ตลอด เป็น อกาลิโก ไม่ต้องมีการดัดแปลง แก้ไข อะไรอีก เพราะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิง ครับ วันนี้ก็เอาไปใคร่ครวญกันพอสังเขป แค่นี้ก่อน ขออนุโมทนา สาธุ
เบอร์โทรติดต่อ 080 419 8773 ไลน์ไอดี poundph
โอนเงินชำระค่าสินค้ามาที่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด เลขที่บัญชี 059 038 9813
ชื่อบัญชี Papon Phu
มี ของใช้งานเล็กน้อยลองพิจารณากันดูครับ
1.กล่องเปล่าใส่สว่านไร้สาย มากีต้า ของเก่ามี 1 ใบ xปิดการขายรายการนี้
2.สว่านไร้สาย Bosch 9.6 โวลท์ ของเก่า เอาไปใช้งาน
3.แบ็ตเตอรี่แพ็ค Li-on สว่านไร้สาย Hitachi 18 โวลท์ ของเก่ามี 1 ก้อน คุณ niceware สถานะโอนเงินเเล้วรอส่งไปให้วันนี้(8 พ.ย62)
4.หัวเป่าลม Puma +ตลับเทป ทาจิม่า คุณ หมูบิน สถานะโอนเงินเเล้วส่งของไปให้เเล้ว PD 2008 5930 2 TH
5.มัลติมิเตอร์ Sanwa YX361TR เสียเอาไปเป็นอะไหล่
6.ถุงเก็บฝุ่น Ryobi คุณ niceware สถานะโอนเงินเเล้วรอจัดส่งของไปให้วันนี้(8 พ.ย.62)

กฏกติกามารยาทตามประเพณีนิยม จองกันไว้สักแค่ 2 วันก็พอนะครับ โอนเงินแล้วก็แจ้งที่อยู่จัดส่งของให้ทราบกันด้วย ผมจัดส่งของให้ได้ทุกวัน ถ้าไม่เย็นมาก
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายและอุดหนุนขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกคนนะรับ
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ จันทร์ 11 พ.ย. 2019 15:57, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11932
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7พ.ย62/ ของเก่าเอาไปใช้งาน สว่านไร้สายBosch/ มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 07 พ.ย. 2019 15:49

1.กล่องเปล่าใส่สว่านไร้สาย มากีต้า ของเก่ามี 1 ใบ ก่อนซื้ออ่านให้เข้าใจนะครับ กล่องใบนี้เป็นของเเท้ เเต่ตัวล็อคปิดกล่องมันขาดหายไป ก็ใครที่พอมี วิธีใช้หรือดัดเเปลงก็ลองพิจารณากันดู ถ้าเป็นพวกช่างไฟ ก็ไม่ยากหรอกครับหาสายไฟ มารัดก็ใช้งานได้เเล้ว ก็ขายไป 140 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11932
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7พ.ย62/ ของเก่าเอาไปใช้งาน สว่านไร้สายBosch/ มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 07 พ.ย. 2019 15:58

2.สว่านไร้สาย Bosch 9.6 โวลท์ ของเก่า เอาไปใช้งาน ก่อนซื้อก็อ่านให้เข้าใจกันก่อนนะครับ สว่านตัวนี้ ใช้งานได้ปกติ เสียอยู่เเต่ว่าเเบ็ตฯ ไม่มีให้ไป ใครมีอยู่หรือคิดว่าพอหาได้ก็ซื้อไปใช้งานกัน เเท่นชาร์จไม่มีให้ไปนะครับ ราคานี้ได้เเค่ ตัวสว่านอย่างเดียว เเท่นชาร์จมีเเต่ขายต่างหาก เป็นมือสองเหมือนกัน เเต่สภาพดีมาก พอๆกับตัวสว่านตัวนี้ ผลิตที่สวิตเซอร์เเลนด์ ขายไป 890 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11932
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7พ.ย62/ ของเก่าเอาไปใช้งาน สว่านไร้สายBosch/ มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 07 พ.ย. 2019 16:06

3.แบ็ตเตอรี่แพ็ค Li-on สว่านไร้สาย Hitachi 18 โวลท์ ของเก่ามี 1 ก้อน ใครมีอยู่ก็จัดไปนะครับ ยังเก็บได้ เต็มร้อย ไม่เสียหายอะไร ขายไป 900 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11932
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7พ.ย62/ ของเก่าเอาไปใช้งาน สว่านไร้สายBosch/ มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 07 พ.ย. 2019 16:10

4.หัวเป่าลม Puma +ตลับเทป ทาจิม่า ของเก่า เเต่หัวเป่าลมของใหม่ ขายเหมาไปสองชิ้น 140 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
niceware
โพสต์: 1794
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 20:11
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7พ.ย62/ ของเก่าเอาไปใช้งาน สว่านไร้สายBosch/ มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 07 พ.ย. 2019 16:12

3
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11932
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7พ.ย62/ ของเก่าเอาไปใช้งาน สว่านไร้สายBosch/ มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 07 พ.ย. 2019 16:17

รับทราบนะครับน้าขอบคุณอย่างสูงนะครับขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11932
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7พ.ย62/ ของเก่าเอาไปใช้งาน สว่านไร้สายBosch/ มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 07 พ.ย. 2019 16:20

5.มัลติมิเตอร์ Sanwa YX361TR เสียเอาไปเป็นอะไหล่ ก็เสียวัดขึ้นมานิดหน่อย ภายในน่าจะซ่อมกันมาเเล้ว ก็เอาไปทำอะไหล่ หน้าปัทม์ เข็ม น่าจะพอได้ ตัวบอร์ดี้ก็ไม่รู้ไปโดนอะไรมาใช้กันมาเเบบไม่สนว่าจะเป็นของดีของเเพง กันเลย 555 เสียดายเเทนครับ ขายไป 120 บาทใครที่หน้าปัทม์เเตก ก็เอาไปเปลี่ยนกันได้ คุ้มอยู่ครับ รุ่นนี้ขวัญใจ ช่างไฟ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11932
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7พ.ย62/ ของเก่าเอาไปใช้งาน สว่านไร้สายBosch/ มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 07 พ.ย. 2019 16:27

6.ถุงเก็บฝุ่น Ryobi ใช้กับ เครื่องขัดดกระดาษทราบเเบบสั่น หรือเอาไปดัดเเปลงใช้งานกันครับ ขายไป130 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
หมูบิน
โพสต์: 1477
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 20:34
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7พ.ย62/ ของเก่าเอาไปใช้งาน สว่านไร้สายBosch/ มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 07 พ.ย. 2019 16:35

4
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11932
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7พ.ย62/ ของเก่าเอาไปใช้งาน สว่านไร้สายBosch/ มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 07 พ.ย. 2019 16:37

รับทราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ ขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
thanut88
โพสต์: 7787
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 12:33
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7พ.ย62/ ของเก่าเอาไปใช้งาน สว่านไร้สายBosch/ มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 07 พ.ย. 2019 16:52

1
Dynamic
 
niceware
โพสต์: 1794
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 20:11
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7พ.ย62/ ของเก่าเอาไปใช้งาน สว่านไร้สายBosch/ มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 07 พ.ย. 2019 17:19

6
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11932
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7พ.ย62/ ของเก่าเอาไปใช้งาน สว่านไร้สายBosch/ มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 07 พ.ย. 2019 17:32

รับทราบครับน้าขอบคุณอย่างสูงขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11932
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7พ.ย62/ ของเก่าเอาไปใช้งาน สว่านไร้สายBosch/ มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 07 พ.ย. 2019 17:46

รับทราบขอบคุณอีกครั้งนะครับน้า ขอให้มีความสุขควาามเจริญนะครับ
 
jam811
โพสต์: 2329
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 21:31
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7พ.ย62/ ของเก่าเอาไปใช้งาน สว่านไร้สายBosch/ มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 07 พ.ย. 2019 22:37

คิว 1
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11932
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7พ.ย62/ ของเก่าเอาไปใช้งาน สว่านไร้สายBosch/ มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

ศุกร์ 08 พ.ย. 2019 00:10

jam811 » พฤหัสฯ. พ.ย. 07, 2019 10:37 pm เขียน:
คิว 1
[/quote รับทราบนะครับน้า ขอบพระคุณอย่างสูงขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 17 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน