ขายอุปกรณ์เดินป่า ขายอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

สวัสดียามเที่ยง30พ.ย.62/ของใช้งาน ราคาประหยัด/มีเวบาก็เชิญครับ

เสาร์ 30 พ.ย. 2019 11:25

สวัสดียามสายๆ มาพบกันอีกครั้งนะครับ เหมือนเคย ตั้งใจสดับในสิ่งที่พระบรมศาสดาทรงได้บัญญัติไว้ วันนี้มาทำความใจกันต่อในเรื่อง ความจำเป็นของชีวิตมนุษย์ที่ควรจะรู้อะไร ได้ประโยชน์อะไร ในการที่ได้บังเกิดกันขึ้นมาแล้วบนโลก มนุษย์เราทั้งหลายถูกรับรองกันให้เป็นผู้ที่มีสิทธิเสรีภาพในการ พูด คิด ทำได้อย่างอิสระเสรี จะมีแต่บางประเทศที่ เป็นระบอบการปกครองแบบกดขี่ ก็จะจำกัดสิทธิเสรีภาพตรงนี้เอาไว้ ค่อนข้างมาก แต่สำหรับในประเทศที่พัฒนาแล้วเจริญแล้วเสรีภาพในการ พูด การคิด การกระทำอะไรๆ ที่ไม่ไปรบกวนสิทธิเสรีภาพของใครๆ ก็สามารถที่จะกระทำกันได้ ยิ่งเป็นเรื่องก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้วยแล้ว ก็ยิ่งมีการเผยแพร่ สิ่งเหล่านั้นกันออกไป เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ของสังคม นี่จึงที่มาของการที่ว่าทำไมพระบรมศาสดาจึงทรงให้เหล่าสาวกของพระองค์นั้น ช่วยกันเข็นกรงล้อธรรมจักรของพระองค์ให้เคลื่อนไป ในทุกๆที่ เพื่อความเจิรญความรุ่งเรืองในหมุ่มนุษย์ด้วยกัน เพราะว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้น ไม่มีพิษภัยอะไรๆ แก่ใครได้เลย มีแต่ประโยชน์ มีแต่หนทางดำเนินไปสู่ความหมดสิ้นไปแห่งกองทุกข์ ใครจะมาอ้างว่าตนเองไม่เคยมีความทุกข์เลย ในชีวิต นั้นจึงเป็นไปไม่ได้ คนเราทุกคนเกิดมาแล้วสิ่งที่มีทัดเทียมกันทุกคนก็คือ ความแก่ ชรา ความเสื่อมโทรม ของสังขาร และสุดท้ายทุกคนก็มีความตายเป็นที่ไปถึงกันทุกคน ไม่ยกเว้นใครๆ ตรงนี้นี่เอง ที่เป็นเรื่องสำคัญ ที่พระบรมศาสาดาทรงตรัสว่า พระองค์ไม่มีความจำเป็นอันใดเลยที่ต้องมาอุบัติในโลกนี้ ถ้า ความเกิด แก่ และตาย นั้นไม่มีอยู่ในโลก ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาอุบัติขึ้นในโลกนี้ พอเราทั้งหลายได้ฟังอย่างนี้แล้วก็ลองค้นหาดูว่า ทำไม ความเกิด แก่ และตายนี้ใครๆจึงแก้ไขไม่ได้ ยกเว้น แต่พระองค์ เราก็ไมเสริซค้นหากันในสมัยนี้ มันไม่ใช่เรื่องยากว่า ใครกันบ้างที่มีคำสอนมีวิธีแก้ไข ในสิ่ง3 สิ่งนั้น บ้าง ปรากฏว่าในโลกนี้ ไม่เคยมีใครรับรองว่า สามารถแก้ไขปัญหา ดังกล่าวนั้นได้เลย นี่เป็นคำที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ เมื่อ2600ปีล่วงมาแล้ว สมัยนั้นไม่มีใครทราบได้ว่า จะมีใครบ้างที่สอนที่รู้เกี่ยวกับ การแก้ปัญหาเหล่านี้ เพราะไม่มีการสื่อสาร ไม่มีเทคโนโลยี ที่จะสืบค้น กันได้ พระองค์ทรงตรัสไว้ ว่าไม่มีใคร เลยที่สอนในเรื่องนี้และบัญญัติในเรื่องนี้ ความจริงตรงนั้น ถูกเก็บมาจนถึง 2600ปี เราจึงได้รู้กันว่าพระบรมศาสดา ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะทรงตรัสอะไรไว้จริงแท้ทุกประการ เพราะสมัยปัจจุบันนี่เราสามารถพิสูจน์ตรวจสอบอะไรๆกันได้ เพียงแค่เสี้ยววินาที ด้วยเรามีคอมพิวเตอร์ มันช่วยในการค้นหา ความเป็นจริงถูกเปิดเผยขึ้นมาได้ และมีข้ออ้างอิง ยืนยัน ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นความจริง นี่จึงเป็นความรู้ที่เรามนุษย์ทั้งหลายควรที่จะรู้ เพราะความรู้เหล่านี้มันช่วยเราได้ ให้ประโยชน์แก่พวกเราได้ จริงๆ ยกตัวอย่าง เรื่องง่ายๆ ที่ว่าเราก็มีทุกข์กันอยุ่ทุกวันๆ พอเราเริ่มมาทำตามในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำสั่งสอน ความทุกข์ที่เรามีอยู่นั้นมันลดทอนลงไปได้ ซึ่งเรื่องนี้ พระบรมศาสดาทรงตรัสว่ามันเป็นปัจจัตตัง เวทิตัปโพวิญญูหิติ คือวิญญูชนพึ่งรู้เห็นกันได้เฉพาะตน ใครที่เชื่อฟังใครที่ประพฤติปฎิบัติตามถึงจะรู้ได้เห็นได้เฉพาะคนๆนั้น ส่วนใครที่ ยังไม่เคยลองไม่เคยเชื่อ ก็นั่นแหละ จะไปรู้เรื่องอะไร ???? แถมบางทีก็ดันไปคิดเป็นอกุศล ให้มันเป็นมิจฉาทิฎฐิกันไปเสียอีก ทำไมพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าพวกที่คิด ไปในทางอื่น นั้นเป็นพวกที่มีมิจฉาทิฎฐิ ก็เพราะหลักแห่งการบัญญัติ การประพฤติปฎิบัติ คือปฎิปทาทั้งหลายที่พระองค์นั้นวางไว้ดีแล้วนั้นเป็น สุคตวินิโย คือระเบียบวินัยแห่งพระสุคต อันเป็นความจริงอันประเสริฐ อย่าว่าแต่พวกมนุษย์ทั่วๆไปเลย แม้แต่พวกเทพ มาร พรหม พวกที่มีฤทธิ์ ทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่อาจ คัดง้าง ติเตียน ท้วงติงอะไรได้ ฉนั้นพวกมนุษย์ทั้งหลายไม่ต้องไปพูดถึง ปัญญา ฤทธิเดชอะไรก็ไม่มี จะไปมี ความรู้ความสามารถติเตียนท้วงติงในสิ่งเหล่านี้กันไปได้อย่างไร ??? จะมีก็พวกที่คิดไปเอง ในความรู้ความเห็นแคบๆ ไปยกวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาทีหลัง และยังเป็นวิทยาการที่ ยังไม่มีความแน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นมาเป็นองค์ความรู้ และที่สำคัญมันไม่ได้สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาที่แท้จริง ของความ เกิด แก่ และตายไปได้ ก็ในเมื่อยังไม่มีใครมีความสามรถอย่างนั้น เราในฐานะผู้ที่พอจะมีปัญญากันอยู่บ้าง ก็ลองมาฟังผู้ที่บอกว่า มีหนทางมีวิธี กันไปดูบ้าง มันจะไปเสียหายอะไร และที่สำคัญ ถ้าไม่ดี ก็เลิกไป เรียนอย่างอื่น ดูอย่างอื่นกันมาตั้งเยอะแยะยังยอมเสียเวลากันมาได้ มาลองดูวิชาแก้ตาย ที่มีผุ้ที่มี ความรู้ความสามารถ ที่กล้าบันลือสีหนาทประกาศไปทั่วโลกว่าพระองค์นั้นเก่งที่สุดเลิศที่สุดในสากลจักรวาล ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง เป็นผู้ที่พ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวง เราเชื่อเราฟังคนมีกิเลสพูดบัญญัติ สอนกันมาก็เยอะ ลองมาเชื่อผู้ที่หมดกิเลสบัญญัติ บอกสอนกันไปดูบ้าง อันนี้เป็นเหตุผลที่น่าจะพอ ที่ใครหลายๆคนหาข้อโต้แย้งไม่ได้ ว่าครูของเรานั้นส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนธรรมดาๆ ที่ยังมี รักโลภ โกรธหลง กันอยู่ แต่พระพุทธองค์นั้นพระองค์ตรัสพระองค์นั้นพ้นไปแล้วจากสิ่งเหล่านั้น แถมวิชาที่พระองค์ทรงบอกสอน ก็ไม่มีใครเลยในโลกสอนกัน จบแล้วปริญญาที่ได้ ก็คือการได้อมตะ คือความไม่ตาย ไม่ต้องเวียนว่ายไม่ต้องกลับมาอยู่ในกองทุกข์ เกิด แก่เจ็บตายอีกต่อไป วิชานี้จึงเป็นวิชาที่มีแต่ประโยชน์เป็นส่วนเดียวกับพวกเราทั้งหลาย ไม่มีโทษภัยอะไรเลย และที่สำคัญก็ไม่จำกัดว่าคนที่จะเข้ามาเรียนต้องเสียอะไร หรือจำกัดเพศวัย คุณวุฒิ เชื้อชาติ ความคิดความเชื่ออะไร ไม่มีจำกัด เพราะมันเป็นความจริง พระองค์ทรงให้มารู้ความจริงเป็นความจริงอันประเสริฐ รู้แล้วไม่ต้องตาย ไม่ต้องเป็นทุกข์ ซ้ำซาก จำเจ เวียนว่าย อีกต่อไป ขอเพียงให้มี ศรัทา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา พกติดตัวกันมาก็พอ รับรองว่าสำเร็จการศึกษากันทุกคนถ้าคนๆนั้นไม่ได้ทำกรรมหนักไว้ คืออนันตริยกรรม วันนี้ก็เอาไปใคร่ครวญกันเพียงเล็กน้อยแต่เพียงเท่านี้ กันนะครับ ผิดตกอย่างไรก็ขออภัย ขออนุโมทนา สาธุ
เบอร์โทรติดต่อ 080 419 8773 ไลน์ไอดี poundph
โอนเงินชำระค่าสินค้ามาที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาสรงประภาดอนเมือง กทม.
เลขที่บัญชี 059 038 9813 ชื่อบัญชี Papon Phu
มีของใช้งานราคาประหยัด เช่นเคย ลองพิจารณากันครับ
1.เลื่อยจิ๊กซอร์ มากีต้า 4327 ของเก่า สภาพดีใช้งาน ได้ปกติ มี 1 เครื่อง คุณ zebeeze สถานะโอนเงินเเล้ว รอจัดส่งของไปให้วันนี้(1 ธ.ค.62)
2.กบไสไม้ ของเก่า ราคาประหยัดมี 1 ตัว สถานะโอนเงินเเล้ว รอจัดส่งของไปให้วันนี้(1 ธ.ค.62)
3.ดัดท่อ IMPERIA L EASTMAN 368 FM ของเก่า ราคาประหยัด คุณ kunying สถานะโอนเงินเเล้วส่งของให้เเล้ว PC 3558 5393 TH
กฏกติกามารยาท ตามประเพณีนิยม จองสักแค่ 2 วันก็พอครับ โอนแล้วแจ้งที่อยู่จัดส่งของมาให้ทราบกันนะครับ
ขอความสุขความเจิรญจงมีแก่เพื่อนสมาชิกทุกๆท่าน ที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายและอุดหนุนกัน สวัสดีครับ
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อาทิตย์ 01 ธ.ค. 2019 12:49, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง30พ.ย.62/ของใช้งาน ราคาประหยัด/มีเวบาก็เชิญครับ

เสาร์ 30 พ.ย. 2019 11:42

1.เลื่อยจิ๊กซอร์ มากีต้า 4327 ของเก่า สภาพดีใช้งาน ได้ปกติ มี 1 เครื่อง ก่อนจะซื้อก็อ่านตรงนี้นะครับ เลื่อยตัวนี้มีอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของเดิมอยู่สองอย่างก็คือ สายไฟ ผมเอาของเลื่อย จิ๊กซอร์ Matabo ใส่ไปให้เเทนของเก่าสายขาด กับตัวบังคับใบเลื่อย ผมก็เอาของ Bosch PST 54 ใส่ไปให้เเทน นอกนั้นก็ของเดิม รุ่นนี้ปรับสปีคได้ ใข้เลื่อยงานทั่วไป ไม่หนักมาก ขายไป ในราคา ประหยัด 799 บาทรวมค่าส่งครับ เเถมหกเหลี่ยมตัวขันไปให้ด้วย
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง30พ.ย.62/ของใช้งาน ราคาประหยัด/มีเวบาก็เชิญครับ

เสาร์ 30 พ.ย. 2019 11:55

2.กบไสไม้ ของเก่า ราคาประหยัดมี 1 ตัวขาดตัวประกบที่เป็นไม้ก็ไปลองหากันเอาข้างหน้านะครับ ใบเป็นของเก่าหนาดีมาก ไม่เห็นมียี่ห้อนะครับขายไป 180 บาทรวมค่าส่ง ไม่ได้อะไรเเถมขาดทุนครับ 55
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง30พ.ย.62/ของใช้งาน ราคาประหยัด/มีเวบาก็เชิญครับ

เสาร์ 30 พ.ย. 2019 12:01

3.ดัดท่อ IMPERIA L EASTMAN 368 FM Made in U S A ของเก่า ราคาประหยัด ของดีสำหรับช่างเเอร์มืออาชีพ ขายไป430 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
kunying
โพสต์: 6787
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 27 มิ.ย. 2017 10:47
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง30พ.ย.62/ของใช้งาน ราคาประหยัด/มีเวบาก็เชิญครับ

เสาร์ 30 พ.ย. 2019 12:13

3
สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ อัธยาศัยดีมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ
รูปภาพ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง30พ.ย.62/ของใช้งาน ราคาประหยัด/มีเวบาก็เชิญครับ

เสาร์ 30 พ.ย. 2019 12:16

รับทราบนะครับน้าขอบพระคุณอย่างสูงนะครับขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
zeabeeze
โพสต์: 600
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 11:37
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง30พ.ย.62/ของใช้งาน ราคาประหยัด/มีเวบาก็เชิญครับ

เสาร์ 30 พ.ย. 2019 12:46

1+2 ครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง30พ.ย.62/ของใช้งาน ราคาประหยัด/มีเวบาก็เชิญครับ

เสาร์ 30 พ.ย. 2019 13:07

รับทราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ท่าน
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
เฉลิมชัย
โพสต์: 5415
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 27 มิ.ย. 2017 15:30
ที่อยู่: 27ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง30พ.ย.62/ของใช้งาน ราคาประหยัด/มีเวบาก็เชิญครับ

เสาร์ 30 พ.ย. 2019 13:55

Q2,3
*****น้าๆครับถ้าผมจองสินค้าท่านใดไว้แล้วลืมโอน pm ด้วยนะครับ*****
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง30พ.ย.62/ของใช้งาน ราคาประหยัด/มีเวบาก็เชิญครับ

เสาร์ 30 พ.ย. 2019 14:28

รับทราบครับน้าขอบคุณนะครับขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
บัณฑิต
โพสต์: 320
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 07 ต.ค. 2019 10:06
ที่อยู่: บัณฑิต​ จันทร์กล้า 84​ หมู่19​ บ้านคลองวัดไร่เหนือ​ ต.บางระกำ
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง30พ.ย.62/ของใช้งาน ราคาประหยัด/มีเวบาก็เชิญครับ

เสาร์ 30 พ.ย. 2019 19:53

ต่อQรายการที่1
:) พชร​ มานี้สิ :)
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11922
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง30พ.ย.62/ของใช้งาน ราคาประหยัด/มีเวบาก็เชิญครับ

เสาร์ 30 พ.ย. 2019 21:26

บัณฑิต » เสาร์ พ.ย. 30, 2019 7:53 pm เขียน:
ต่อQรายการที่1
รับทราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับน้า ขอให้มีความสุขความเจริญครับ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 14 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน