ขายอุปกรณ์เดินป่า ขายอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11870
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

สวัสดียามเที่ยง 20 พ.ค.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พุธ 20 พ.ค. 2020 12:44

สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่าน ก็พบกันอีกครั้ง ก็ถือว่ายังเป็นโชคดี ที่ยังอยู่รอดปลอดภัยกัน ดี ใน ทุกๆท่านนะครับ คนเรานั้น พระบรมศาสดาทรงให้มั่นระลึกนึกถึง ความไม่เที่ยง หรือความตาย อยู่เนืองๆ เพราะจะทำให้เรานั้นไม่ประมาทในชีวิต การประมาทในชีวิต ก็คือความหลงเพลิดเพลินไป ใน สิ่งที่ เป็น รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพผะ และธรรมารมณ์ อันที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั้นรับเข้ามาแล้วมีวิญญาณธาตุ เข้าไปตั้งในสิ่งที่รับมาแล้วนั้น ก็มีความเพลิดเพลินไป กับสิ่งที่อายตะนะนั้นรับเข้ามา ด้วยการปรุงแต่ง แล้วก็ หลงมัวเมา สยบอยู่ใน รูป เสียง กลิ่น รส ฯ เหล่านั้น เมื่อเพลิดเพลินเมาหมกอยุ่กับสิ่งเหล่านั้น ก็ทำให้มี เวทนา อันเกิดจากสิ่งเหล่านั้น ขึ้นมา มนุษย์ในโลกไม่ว่าจะนับถือบูชา อะไรๆ เป็นคนชาติไหนๆ เมื่อ อายตะนะรับสิ่งที่ทั้งหลายเข้ามาแล้ว อายะตะนะทั้ง6ช่องทาง ก็ย่อม ที่จะมีความรู้สึก ความคิด ความนึก ความชอบใจไม่ชอบใจ ซึ่งพระบรมศาสดาทรงบัญญัติไว้ว่า มันคือ เวทนา และเวทนาก็ มีอยู่3อย่าง คือ ความสุข ความทุกข์ และอทุกข์ขมสุข (คือไม่ทุกข์ไม่สุขหรือเฉยๆ) มนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่มีอายะตะนะทั้ง6 ล้วนต้องมี อาการอย่างนี้กันทั้งสิ้น ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร ไม่เลือกว่า จะยากดีมีจน สูงศักดิ์ หรือต่ำต้อย ไร้วาสนา ก็ล้วนแต่มีอาการอย่างเดียวกันไปทั้งสิ้น และเมื่อมี เวทนาแล้ว ยังไม่ละความเพลิน ก็จะมีธรรมอันเกิดขึ้นมาต่อเนือง กันไปอีกก็คือ ตัณหา ก็คือความอยาก ความใคร่ในอารมณ์ เมื่อมี ตัณหา เกิดขึ้นมาแล้ว ยังไม่ละความเพลิน ยัง ปล่อยให้อารมณ์นั้นมันไหลต่อเนื่องไปอีก ก็จะเกิด อุปาทาน คือความ หลงยึดติดอยุ่กับสิ่งนั้น ว่า รูปเป้นเรา เราเป็นรูป เวทนามีในเรา เรามีเวทนา สัญญามีในเรา เรามีสัญญา สังขาร(คือความปรุ่งแต่ง) มีอยู่ในเรา เรามีสังขาร นี่คือการที่สัตว์ทั้งหลายนั้นมีอุปาทาน เข้าไปตั้งอาศัยใน สิ่งที่ อายตะนะมันรับเข้ามาแล้ววิญญาณนั้นเข้าไปรุ้ แล้วมีความเพลิน ธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุจึงไหลไปตามธรรมชาติ ที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ล้วนแต่ต้องมี อาการในลักษณะอย่างนี้กันทั้งสิ้น ไม่มีใครที่จะไม่มี ยกเว้นผู้นั้นเป็น อรหันต์แล้ว เพราะพระอรหันนั้น เป็นผุ้ที่มีปัญญา มาก การมีปัญญามาก ก็คือมีความรู้ในการที่จะละวาง สังโยชน์ ทั้งหลาย10ประการอันเป็นเครื่องร้อยรัดจิต ไว้ ให้หลงอยู่ในระบบแห่งสังขตธรรม คือระบบอันถูกปรุงแต่งได้ ด้วยสิ่งที่เข้ามากระทบ พระอรหันต์ท่านมีปัญญามาก สามารถละวาง ในอุปาทานทั้งหลายทั้งปวง ได้ขาด สิ้น ด้วยเพราะมีปัญญาในการรู้ซึ่งจิตที่กำลังแล่นไปตั้งอาศัย ในอารมณ์ต่างๆได้ทัน คือละความเพลินความพอใจ ใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ลงได้ เมื่อความยึดมั่นในขันธ์๕ไม่มี ความเป็นตัวตน ก็ขาดสิ้นลง เพราะวิญญาณไม่มีที่ตั้งอาศัย ด้วยความหลงผิดคือมี อวิชชา ก็ย่อมรุ้ ในสิ่งที่อายตะนะทั้งหลายนั้นรับมาว่า นั่น ไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่ของๆเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรา ซึ่งปุถุชนทั่วไป ไม่สามารถที่จะมีจิตที่เข้าไปรู้ ในสิ่งที่ มโน วิญญาณนั้นกำลังทำงาน (พระบรมศาสดาทรงอุปมาด้วย ลำแสง ที่กำลังพุ่งหรือวิ่งไปหาฉาก ) ตัวลำแสงนั้นพระพุทธองค์อุปมาและเรียกว่า มโน (ก็คือวิญญาณนั้นแหละ แต่ตอนที่มันเป็นลำแสง ที่กำลังพุ่งไปนั้น พระบรมศาสดาทรงเรียกให้เข้าใจว่ามันเป็น มโน คือวิญญาณที่กำลังพุ่งไป ความเร็วของมันก็รวดเร็วประมาณ 28600ไมล์/วินาที ได้ที่มันวิ่งไปกระทบฉาก แล้วเกิดรัศมี คือรอยของลำแสง หรือเป็นรอยแดด ที่พระอาทิตย์ส่องมากระทบฝาเรือนยอด ที่มีหน้าต่าง อยู่ทางทิศตะวันออก รัสมีหรือรอยแดดนั้นก็จะปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตก วิญญาณที่เข้าไปรับรู้อารมณ์ ที่เป็นเวทนา เมื่อมีผัสสะแล้วก็รวดเร็ว ว่องไว ในการที่จิตเข้าไปรับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายนั้นอย่างนี้) เรื่องนี้ก็ต้องคนที่ต้องมีปัญญาในการรู้ตาม สัจจะธรรม ถึงพอที่จะเข้าใจ ในลักษณะอาการเหล่านี้ที่พระบรมศาสดาทรงได้อธิบายไว้ กันไปได้อย่าง ลึกซึ้ง ถ่องแท้ เพราะปุถุชนทั่วไปนั้นยากที่จะฟัง แล้วคิดนึกตามไปได้ แล้วเข้าใจ ในสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายนั้นหลงยึดติดอยู่ ว่าแท้ที่จริงแล้ว มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอะไรของเราเลย พระองค์ก็จึงเรียกสิ่งที่เราไปยึดติดว่าเป็นอุปาทาน คือความหลงยึดติด แล้วเมื่อมีอุปาทานแล้ว ก็จะมีภพ เพราะตราบใดที่วิญญาณยังไม่หยุดแล่นไป หาฉาก รัศมีคือรอยแดด ย่อมปรากฏ อันพระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ว่า แรกจิตเกิด แรกวิญญาณปรากฏ ปัตธัมมังจิตตัง อุปันนัง ปัตธัมมังวิญญานัง ปาตุปูตัง (คำนี้มีความแยบคายและลึกซึ้งมาก ต้องอาศัยการศึกษาธรรมะ ของพระบรมศาสดาให้ลึกซึ้งแยบคาย มากๆ ถึงพอจะเข้าใจว่าเพราะเหตุใดพระบรมศาสดาทรงตรัสไว้อย่างอย่างนั้น) เพราะเมื่อถ้าเข้าใจ ในคำนี้ก็จะสามารถย้อนไปหาต้นตอได้ว่า ถ้าละความเพลิน เสีย แต่แรก ลำแสง คือมโนวิญญาณที่กำลังพุ่งไปแล่นไปหาฉาก ก็จะขาดลง ซึ่งพระบรมศาสดาทรงตรัสถามสาวกของพระองค์ว่า ถ้าฝาเรือนทางด้านทิศตะวันตกไม่มีเล่า รอยแดด จะปรากฏที่ไหน สาวกก็ทูลว่า รอยแดดย่อมไปปรากฏอยุ่ที่ดิน พระบรมศาดาทรงถามอีกว่า แล้วถ้าดินไม่มีเล่า รอยแดดจะไปปรากฏที่ไหน สาวกที่ทูลตอบไปอีกว่า รอยแดดย่อมไปปรากฏอยู่ที่น้ำ (คำนี้ก็ลึกซึ้งและแยบคาย เพราะเราก็เพิ่งมาทราบกันว่าโลกเรานั้น มีน้ำมากกว่าแผ่นดิน ซึ่งเมื่อ2600ปีนั้นก็คงยากที่จะมีใครทราบเรื่องนี้ ว่าแผ่นดินกับน้ำนั้นอย่างไหนมากกว่ากัน ) อุปมานี้จึงใช้ได้เป็น อกาลิโก คือตราบเท่าที่โลกนี้ยังดำรงค์อยุ่ความจริงนี้ก็เป็นอย่างนี้ เมื่อพระบรมศาสดาทรงตรัสว่า รอยแดดจะไปปรากฏที่น้ำ แล้วพระองค์ก็ถามไปอีกว่า แล้วถ้าน้ำไม่มีเล่า รอยแดดจะไปปรากฏอยู่ที่ไหน เมี่อน้ำไม่มีรอยแดดนั้นย่อมไม่ปรากฏ อุปมาเรื่องนี้นับว่าเป็น เรื่องที่แยบคายและลึกซึ้งอย่างมากในทางวิทยาศาสตร์ ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับว่าที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นเป็นความจริง เพราะแสงอาทิตย์ที่พุ่งมายังโลกนั้น เราไม่มีทางเห็นได้เลยถ้ามันไม่มี ฉาก หรือสิ่งที่มันกระทบ พอมันกระทบที่ไหนเราถึงรู้ว่าที่นั้นมีรัศมีปรากฏ วิญญาณก็เช่นกัน ในขณะที่ยังไม่มีผัสสะ วิญญาณก็ยังไม่ปรากฏ พอมีผัสสะคือการกระทบกัน ของอายตะนะ ก็คือลำแสงพุ่งไปกระทบฉาก เกิดเป็นรอยแสงแดด ก็คือวิญญาณมันเข้าไปตั้งในอารมณ์แล้ว การที่เข้าไปตั้ง ก็คือการที่มี ภพ ภพก็คือสถานที่วิญญาณมันไปตั้งอาศัยได้ อันมีอยู่สี่ สถานที่ ก็คือในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้นเข้าไปตั้งหรือเข้าไปรู้ใน อารมณ์ทั้งสี่ได้ เมื่อวิญญาณนั้นมีที่ตั้งแล้ว การบังเกิดขึ้นใหม่ย่อมมี นี่คือการที่ใครก็ตามที่คิดว่า กรรมดีกรรมชั่วไม่มี โลกหน้าไม่มี ลองเอาสิ่งเหล่านี้ไปใคร่ครวญพิจารณากันดูว่า ใครที่คิดว่าตายไปแล้วก็แล้วกัน ขาดสูญ ชีวิตนี้ก็เป็นเพียงธรรมชาติ ไม่มีอะไรที่จะต้องไปเกิด หรือไม่มีอะไรมาเป็นเหตุปัจจัยให้ได้ไปเกิดไปรับผล ที่สัตว์ได้กระทำไว้ ใครที่ยังมีความหลงผิดอยุ่อย่างนี้ ก็ขอให้คิดเสียใหม่ เอาเหตุผลที่พระบรมศาสดาทรงตรัส ในเรื่อง ธรรมที่อาศัยกันและกันในการบังเกิดขึ้น นี้ มาพิจารณา ว่าเพราะอะไรมี อะไรจึงมี เพราะอะไรดับ อะไรจึงดับไป ก็ยังดับเหตุอันเป็นแดนเกิดแห่งวิญญาณ ไม่ได้ ถามว่า ตายไปจะไม่ต้องไปบังเกิดใหม่ได้อย่างไร???? พูดง่ายๆ ยังหยุดความคิด ความปรุงแต่ง ยังละตัณหา อุปาทานไม่ได้ ถามว่าละไม่ได้ วิญญาณย่อมไปตั้งอาศัย ในผืนนาก็คือในอารมณ์ทั้งสี่ ก็คือในรูป เวทนา สัญญาสังขาร เมื่อวิญญาณที่พร่ะบรมศาสดาเปรียบด้วยเมล็ดพืช นั้นปลิวไปตกยังผืนนา แล้วยังมี น้ำ เปรียบด้วยนันทิ ยังมีราคะ เปรียบด้วยยางเหนียวของเมล็ดพืช พืชหรือวิญญาณที่ปลิวไปตกยังภพแล้วก็ย่อมงอกคือบังเกิดขึ้น ในผืนนานั้น ตรงนี้ใครจะ คัดค้าน หรือโต้แย้งอย่างไรก็ไม่ได้ เพราะอาการของจิตนี้มันมีอยู่ด้วยกันทุกคน แล้วพระบรมศาสดาก็ทรงตรัสว่า เมื่อร่างกายนั้นแตกทำลาย แล้ว วิญญาณไปตั้งอาศัยในที่ใด สัตว์ย่อมได้อัตภาพไปในอารมณ์นั้น ฉนั้นใครก็ตามที่ยังหยุด ในเรื่อง การคิด การนึก ไปในสิ่งที่มันเป็นอกุศลไม่ได้ หรือยังประกอบ อกุศลกรรมอยู่เป็นนิจ อยู่เนืองๆ ถามว่า เสพคบมาก อารมณ์ มันย่อมคุ้นเคยอยุ่กับสิ่งนั้น เมื่อถึงเวลาตาย จิตก็ย่อมไปตั้งอาศัยอยู่ในอารมณ์นั้น นี่ก็คือ ส่วนแห่ง กรรม คือวิบากแห่งกรรมทีสัตว์ย่อมรับผลหรือเสวยผลแห่งกรรมนั้น และเรื่องนี้พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่า พระองค์นั้น ทรงมี มหากรรมวิภังค์ คือสามารถล่วงรู้ว่า สัตว์ทำกรรมเช่นไร ไว้ แล้วจะไปรับผลแห่งกรรมที่กระทำนั้นอย่างไร??? พระองค์จึงทรงบัญญัติ อกุศบบถ 10 และกุศลกรรมบถ10 เอาไว้ ว่าสัตว์ทั้งหลายถ้าประพฤติปฎิบัติ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อยู่ในสิ่งที่เป็นกรรมบถ คือกรรมที่เมื่อกระทำแล้วสัตว์จะได้วิบากแห่งกรรมนั้นแล้วอย่างไร สัตว์ทั้งหลายพึ่งที่จะได้รับ กุศลกรรมบถ ก็จะทำให้สุคติปรากฏ คือได้ไปบังเกิดยังภพ แห่งเทวดา และมนุษย์ อันเป็นภพที่เป็นสุคติ แต่ถ้าประพฤติปฎิบัติอยู่ใน อกุศลกรรมบถ10 ประการอยู่ ก็จักได้ไปเกิดยัง ทุคติภพ อันมี นรก กำเนิดแห่งเดรัชฉาน และเปรต กุศลกรรมบถ10 ก็คือการประพฤติชอบทาง กาย 3 อย่าง คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม การประพฤติชอบทางวาจา4 คือ ไม่พูดปด ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดส่อเสียด(คือยุยงให้เขาแตกแยก) ทางมโนกรรมอีก3 คือการไม่โลภ คอยเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่น ไม่พยาบาท ไม่มีมิจฉาทิฎฐิ (คือต้องเชื่อว่า โลกนี้โลกหน้ามี กรรมดีกรรมชั่วมี และหนทางปฎิบัติเพื่อความสิ้นได้นั้นมีอยู่ คือมรรคอันมีองค์แปดนั้นมีอยุ่ ) ใครที่ประพฤติปฎิบัติอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลกรรมบถทั้ง10ประการอยู่ ย่อมที่จะมีที่ไปคือคติอันเป็น สุคติ แล้วก็ยังเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความพร้อมอันไม่เป็นผู้ประมาท ด้วยเพราะ ความไม่เที่ยงนั้น มันย่อมเกิดขึ้นได้แก่ทุกคน ใครเลยจะรู้ว่า เราจักต้องประสบกับความไม่เที่ยงขึ้นเมื่อไหร่ แต่เมือเรายังตนอันเป็นผู้ไม่ประมาทอยุ่เป็นเนืองๆ แม้จะมีอนิจจังบังเกิดขึ้นมา ณ.เวลาใด เราก็ไม่สทกสะท้านหวั่นไหวด้วยเพราะเหตุปัจจัยได้สร้างเอาไว้ดีแล้ว เป็นผู้ที่มีสรณะคือที่พึ่งอาศัยที่ถูกต้อง มั่นคง นี่คือประโยชน์ในการยังตนอยู่ในความไม่ประมาท ด้วยการพิจารณาอยู่ในความไม่เที่ยง หรืออยู่ในมรณานุสติอยู่เนืองๆ วันนี้ก็เอาไปพิจารณาใคร่ครวญกันเพี่ยงเท่านี้ ขออนุโมทนาสาธุ .
เบอร์โทรติดต่อ 094 967 9813 ไลน์ไอดี poundph
โอนเงินชำระค่าสินค้ามาที่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาสรงประภาดอนเมือง กทม.
เลขที่บัญชี 059 038 9813 ชื่อบัญชี Papon Phu.
มีของเก่าเอาไปใช้งาน ลองพิจารณากันดูครับ
1.กล่องใส่สว่านไร้สาย มากีต้า ของเก่า มี 1 ใบ คุณ skornkeaw สถานะโอนเงินเเล้วส่งของให้เเล้ว PD 2375 7750 3TH
2.กล่องใส่สว่านไร้สาย มากีต้ารุ่น DF030DWE ของเก่า มี 1 ใบ คุณ uuong สถานะโอนเงินเเล้วจัดส่งของไปให้เเล้ววันนี้(20 พ.ค.63) TH0141AZ5YE9A
3.กล่องใส่สว่านไร้สายมากีต้า รุ่น TD110DYE ของเก่ามี 1 ใบ คุณ kimpetshop สถานะโอนเงินเเล้วจัดส่งของไปให้เเล้ววันนี้(20 พ.ค.63) EI 7634 2062 1 TH
4.วิทยุ ไซด์งาน มากีต้า BMR100 ของเก่ามี 1 เครื่อง
5.เเท่นชาร์จ มากีต้า DC 1414F ของเก่าเเถม เเบตฯเเมคเท็ค ราคาไม่เเพง คุณ kong 2550 สถานะโอนเงินเเล้ว ส่งของให้เเล้ว RU 9518 1179 6 TH
กฏกติกามารยาทตามประเพณีนิยม จองกันไว้แค่2วันก็พอนะครับ โอนเงินแล้วแจ้งที่อยู่ส่งของให้ทราบด้วย ผมจัดส่งของให้ได้ทุกวันไม่มีวันหยุด
ขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายและอุดหนุนก็ขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกๆท่านนะครับ
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ พฤหัสฯ. 21 พ.ค. 2020 21:46, แก้ไขไปแล้ว 6 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11870
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง 20 พ.ค.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พุธ 20 พ.ค. 2020 12:52

1.กล่องใส่สว่านไร้สาย มากีต้า ของเก่า มี 1 ใบ เป็นรุ่นเก่า บานพับตัวล็อคเป็นโลหะ เเข็งเเรง ทนทาน เหมาะกับสว่านรุ่นเก่า ถึงรุ่นใหม่ก็พอใส่ได้ตามภาพที่ทดลองใส่ให้ดูนะครับ ขายกันไป 260 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11870
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง 20 พ.ค.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พุธ 20 พ.ค. 2020 13:02

2.กล่องใส่สว่านไร้สาย มากีต้ารุ่น DF030DWE ของเก่า มี 1 ใบ เป็นกล่องเล็กรุ่นเก่านะครับ เเต่ก็เป็นของเเท้ เเละก็ยังสภาพดี ไม่มีเเตกร้าวเสียหายอะไรขายไป 235 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11870
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง 20 พ.ค.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พุธ 20 พ.ค. 2020 13:11

3.กล่องใส่สว่านไร้สายมากีต้า รุ่น TD110DYE ของเก่ามี 1 ใบ ขายไป 235 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
uuong
โพสต์: 22411
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 26 มิ.ย. 2017 18:00
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง 20 พ.ค.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พุธ 20 พ.ค. 2020 13:14

2
รูปภาพรูปภาพ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11870
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง 20 พ.ค.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พุธ 20 พ.ค. 2020 13:24

4.วิทยุ ไซด์งาน มากีต้า BMR100 ของเก่ามี 1 เครื่อง เป็นวิทยุคลื่น AM /FM ใช้ได้ทั้งไฟบ้านปกติ ผมใช้ อเดปเตอร์ขนาด12 โวลท์คีบใช้งานได้ ใครมีเเบตฯของอุปกรณ์ไร้สายของมากีต้าก็เอาไปใช้ด้วยกันได้ครับ รับได้ตั้งเเต่ 12 โวลท์ไปถึง 24 โวลท์ ขายไป 850 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11870
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง 20 พ.ค.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พุธ 20 พ.ค. 2020 13:27

รับทราบนะครับน้าขอบพระคุณอย่างสูงขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11870
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง 20 พ.ค.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พุธ 20 พ.ค. 2020 13:40

5.เเท่นชาร์จมากีต้า DC1414F ของเก่า ราคาไม่เเพง เเถมเเบตฯ ของเเมคเทคไปให้ด้วยครับ ราคา 300 บาทรวมค่าส่ง
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
kimpetshop
โพสต์: 1510
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 15:01
ที่อยู่: บางคอแหลม กทม.
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง 20 พ.ค.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พุธ 20 พ.ค. 2020 13:48

3.
ตอนนี้ผมเข้าอ่าน pm. ของเวปไม่ได้ รบกวนติดต่อทางไลน์นะครับ
id line = 0866223306
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11870
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง 20 พ.ค.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พุธ 20 พ.ค. 2020 13:55

รับทราบครับคุณคิม ขอบพระคุณอย่างสูงขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ
 
Lofe_Style
โพสต์: 397
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 07 ธ.ค. 2017 16:50
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง 20 พ.ค.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พุธ 20 พ.ค. 2020 14:00

Q2, Q3
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11870
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง 20 พ.ค.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พุธ 20 พ.ค. 2020 14:36

รับทราบขอบพระคุณอย่างสูง
ขอให้มีความทสุขความเจริญครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
thanut88
โพสต์: 7775
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 12:33
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง 20 พ.ค.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พุธ 20 พ.ค. 2020 14:44

2,3
Dynamic
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
uuong
โพสต์: 22411
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 26 มิ.ย. 2017 18:00
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง 20 พ.ค.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พุธ 20 พ.ค. 2020 15:03

สวัสดี​ครับคุณ​พี่​ ผมโอนเงินให้ทางธนาคา​รกรุงเทพฯ เรียบร้อย กราบขอบพระคุณมากครับ
รูปภาพรูปภาพ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11870
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง 20 พ.ค.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พุธ 20 พ.ค. 2020 15:31

ขอบพระคุณอย่างสูง เเต่ไม่ทันเเล้วนะครับ คงได้รับใช้ในโอกาสต่อไป
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11870
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง 20 พ.ค.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พุธ 20 พ.ค. 2020 15:35

uuong » พุธ พ.ค. 20, 2020 3:03 pm เขียน:
สวัสดี​ครับคุณ​พี่​ ผมโอนเงินให้ทางธนาคา​รกรุงเทพฯ เรียบร้อย กราบขอบพระคุณมากครับ
รับทราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ กำลังไปส่งของให้เเล้วจะเเจ้งเลขที่พัสดุฯให้ทราบอีกครั้งนะครับ
 
kong2550
โพสต์: 1174
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 20:11
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง 20 พ.ค.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พุธ 20 พ.ค. 2020 16:07

5
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11870
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง 20 พ.ค.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พุธ 20 พ.ค. 2020 16:24

รับทราบขอบพระคุณอย่างสุงขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
skornkaew
โพสต์: 438
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 16:08
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง 20 พ.ค.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พุธ 20 พ.ค. 2020 17:20

1
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11870
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเที่ยง 20 พ.ค.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พุธ 20 พ.ค. 2020 22:15

รับทราบขอบพระคุณอย่างสูง ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับน้า

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 11 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน