ขายอุปกรณ์เดินป่า ขายอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พุธ 29 ก.ค. 2020 16:22

สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่าน พบกันเช่นเคย ตั้งใจ สดับในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงได้ตรัสไว้ ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรแปลกใหม่ ก็มีเรื่อง ที่เคยรู้กันมาแล้ว ก็คือ หลักแห่งความจริงอันประเสริฐ สี่ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ในโลกธาตุที่เราทั้งหลายนี้ ดำรงค์ชีวิตกันอยู่ สิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรรู้ แล้วไม่มีเภทภัยอะไร สักนิดเดียวเลย ก็คือ ความจริงอันประเสริฐ ทั้งสี่ประการนี้ ครั้นเมื่อพอได้รู้แจ้ง แทงตลอดแล้ว ในองค์ความรู้ที่แตกย่อยลงไปใน เนื้อหา ก็จะทราบหลักแห่งความจริง ทั้งหลายทั้งปวง ในสรรพสิ่งว่าล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐาน ที่มันก็มีเรื่องราวอยู่เพียงเท่านี้ ยกตัวอย่างเรื่องทุกข์ มนุษย์เราทุกคนเกิดขึ้นมาแล้ว ทุกคนก็ล้วนแต่ประสบกับความทุกข์ กันทั้งนั้น ไม่เคยไม่มีใครไม่ทุกข์ ซึ่งพระบรมศาสดาทรงจำกัดความทุกข์ของมนุษย์เราทั้งหลายเอาไว้ว่าล้วนแต่มีเหตุเกิด มาจาก สิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติว่า ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ นี่แหละมันเป้นตัว บังเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ ซึ่งใครที่ว่าเก่ง ว่าเลิศ ในทางปัญญา แค่ไหนอย่างไร ก็เถียงไม่ได้ ปฎิเสธ ไม่ได้ เพราะ ไปพิสูจน์ ตรวจสอบกันอย่างไร ??? ก็มีคำตอบที่เหมือนกันอยู่ทุกคน ใครจะนับถือบูชาอะไร ๆ ก็ต้องยอมรับ ในความจริงตรงนี้ เรามาขยายความในเรื่องความทุกข์นี้อีกก็ได้ว่า ทำไม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มันถึงเป็นบ่อเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ ก็เพราะ มันไม่เที่ยง คือ ตา เป็นอนิจจัง หู ก็เป็นอนิจจัง จมูก ลิ้น กายใจ มันล้วนแต่เป็นอนิจจัง คือมันไม่เที่ยง ตาเราเคยเห็นภาพชัดๆ พอเริ่มมีอายุ มากขึ้นสายตา ก็ฝ้าฟาง ต้องหาแว่น หรือไปผ่าตัด ใส่เลนส์ นี่คือความทุกข์ที่มันบังเกิดขึ้นเพราะมันไม่เที่ยง หู ก็เหมือนกัน จมูก ลิ้น กาย ใจเป็นเหมือนกันหมด มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง ก็มีทุกข์กันไปด้วยกันทั้งหมด อย่างนี้ ไม่มีใครที่จะพ้นไปได้จากกองทุกข์ ที่มันบังเกิดขึ้น อย่างนี้ไปได้ นี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนและบอกเหตุแห่งความทุกข์ ที่ใครๆก็สามารถเข้าใจกันไปได้ง่ายๆ ไม่ได้ซับซ้อน อะไร ก็พอคนทั่วไปมารู้อย่างนี้แล้ว ก็ยังมีคนสงสัยต่อไปอีกว่า ก็รู้อยู่ในเรื่องพวกนี้แล้ว ทำไมถึงต้องเรียกว่านี่คือความรู้ที่ประเสริฐ ก็เพราะเรื่องพวกนี้ มันเป็นตัวต้นเหตุ ของการที่เมื่อเราทั้งหลายรู้ในความเป็นจริงเหล่านี้แล้ว จะได้ไม่หลงผิด ไปคิดว่า สิ่งอื่นมาทำให้เราเป็นทุกข์ มีหลายคนที่เมื่อไม่รู้ความจริง อันประเสริฐนี้ ก็ไปคิดว่า ตัวความทุกข์ที่เขารับอยู่นั้น มีใครทำให้ มีคนดลบันดาล ให้ เป้นโน่นนี่นั่น มีคนเชื่ออย่างนี้ มากมาย ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าใครที่ไปเชื่ออย่างนั้น เป็นคนที่มีมิจฉาทิฎฐิ คือมีความเห็นที่ยังผิด ไปจากความเป็นจริงอันประเสริฐ เหล่านี้ แล้วถ้าเราลองไปถามเขาว่าสิ่งที่เขาเชื่อ เขาคิดว่ามันช่วยเหลือดลบันดาลอะไรต่อมิอะไรได้นั้น มันพิสูจน์ตรวจสอบกันไปได้ไหม คำตอบที่เราทั้งหลายพึงจะได้รับก็คือมันพิสูจน์ตรวจสอบอะไรไม่ได้ ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติ เหล่านี้โดยสิ้นเชิง เพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติแล้วล้วนพิสูจน์ตรวจสอบได้ทุกเรื่อง แต่ในบางเรื่อง ก็มีแต่เฉพาะคนที่ขยันศึกษาเล่าเรียน กันอย่างจริงจัง เท่านั้น ถึงพอจะรู้ได้เห็นได้ ยกตัวอย่างเรื่องภพภูมิ ต่างๆ คนที่จะสามารถไปรู้ไปเห็น ไม่เยี่ยมชมได้ ก็ต้องเป็นผู้ที่สามารถ กระทำอิทธิวิธี ซึ่งพระพุทธองค์ทรงบอกสอนเอาไว้แล้วว่า ผู้ที่จะกระทำได้นั้น ก็ต้องเป็นผู้ที่มีสมาธิ และสมาธิในลำดับที่สามารถจะทำอิทธิ์ฤทธิ์ได้ก็ต้องเป็น ฌาณที่4 ขึ้นไป ใครทำสมาธิได้ในลำดับฌาณที่4 นี้เมื่อฝึกหัดศึกษาจนชำนาญเชี่ยวชาญ ก็สามารถที่จะกระทำอิทธิวิธี ทั้งหลายทั้งปวงได้ ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะกระทำกันได้ทุกๆคน บางคนทำสมาธิได้ทุกระดับ แต่ไม่สามารถกระทำอิทธิปาฎิหาริย์ได้เลย ก็มีอยู่ ยกตัวอย่าง พระสารีบุตร เข้าสมาธิได้ทุกระดับ แต่ไม่สามารถกระทำอิทธิฤทธิ์ได้ แต่พระบรมศาสดาทรงยกย่องให้เป้นอัครสาวกเบื้องขวา และบอกว่าท่านพระสารีบุตรนั้นเก่ง ที่สุดซึ่งนั่นก็หมายถึงว่า พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงเห็นว่าเรื่องอิทธิปาฎิหาริย์ อิทธิฤทธิ์ต่างๆนั้นมันสำคัญ กว่าในเรื่องปัญญาความรู้ ในเรื่องการหลุดพ้น การออกไปได้จากกองทุกข์นั้นอย่างแท้จริง ฉนั้นใครที่รู้เรื่องที่จะหลีกพ้นไปเสียได้จากกองทุกข์ได้ดีกว่าคนอื่น จึงเป็นคนที่เก่ง คนที่ฉลาด มีความสามารถมากที่สุด ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นความจริงตรงที่ว่า มนุษย์ทั่วไป ยกเว้นมนุษย์ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้า จะไม่มีใครเลยที่มีความสามารถไปทุกๆด้าน ครบถ้วน สมบูรณ์ ใครที่มีความสามารถ ความรู้ครบถ้วน สมบูรณ์ จะมีแต่เพียงผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้น นอกนั้นล้วนแต่ไม่มีในหมู่สัตว์ทั่วไป ฉนั้นเราจึงไม่เคยได้ยินว่าจะมีใครที่เก่ง และเพียบพร้อมไปทุกสิ่ง เหมือนพระพุทธเจ้า ตรงนี้จึงเป็นคุณสมบัติเฉพาะแต่พระพุทธองค์เท่านั้นที่มีอย่างนี้ เละนี่เองจึงเป็นที่มาว่า พระบรมศาสดาทรงให้มีศรัทธาในพระองค์แต่ผู้เดียว ด้วยเพราะเหตุที่พระองค์ทรงเก่งที่สุดในสากลจักรวาล เป็นผู้ที่รู้แจ้งโลก เป็นผู้ที่ไกลจากกิเลส และตรัสรู้ชอบได้เอง ฉนั้นไม่มีใครในโลกจะเกิดขึ้นมาสมบูรณ์บริบูรณ์ อย่างพระพุทธองค์นั้นก็จะไม่มี จะมีอยุ่ก็ในอนาคตกาล เบื้องหน้า ที่จะมีพระพุทธเจ้าอีกพระองค์มาอุบัติ ซึ่งก็ไม่ใช่ในเวลาอันใกล้ๆหรือในระยะเวลาในช่วงนี้แน่นอน เรามาย้อนไปดูว่า สิ่งที่พระพุทธองค์นั้นตรัสไว้ ในหลักแห่งอริยสัจนั้น จะช่วยให้เราทั้งหลายนั้นพ้นจากกองทุกข์ได้อย่างไร ??? ในเมื่อเรามารู้กันดีแล้วในเรื่อง ทุกข์ เหตุบังเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ และความดับไปได้โดยไม่มีส่วนเหลือแห่งกองทุกข์ และหนทางดำเนินไปให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ รู้หลักแห่งอริยสัจทั้งสี่ประการนี้ดีแล้วจะหลุดพ้นได้อย่างไร จะออกไปเสียได้จากกองทุกข์นี้ได้อย่างไร??? ซึ่งเรื่องนี้มีคนสงสัยมีคนถามกันเยอะ เพราะคนเหล่านั้นไม่เคย เข้าไปดูไปศึกษาว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร ทรงประพฤติ ปฎิบัติสิ่งใด คำถาม ความสงสัยก็เลยเกิดขึ้นแก่คนเหล่านั้น และไม่รู้ว่าจะเอาความรู้ในสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยขน์อย่างแท้จริงได้อย่างไร??? และนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคน หาคำตอบ และหาหนทางไม่พบ ในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบอกสอนเอาไว้ สาเหตุเดียวก็คือ การที่เมื่อได้พบเห็นได้ยินได้ฟัง แล้วไม่ได้เกิดศรัทา ในพระพุทธเจ้า อย่างถูกต้องแท้จริง จึงทำให้คุณสมบัติในการตามรู้ ตามบรรลุ ไม่มีขึ้น เพราะบางคนก็ฟังไปอย่างนั้น เห็นไปอย่างนั้น รู้ไปอย่างนั้น ทำเท่าไหร่ ก็ไม่มีศรัทธา เกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องแท้จริงเสียที การที่จะมาสนใจใส่ใจ มาใคร่ครวญในธรรมะก็จึงไม่บังเกิด บางคนหรือหลายต่อหลายคนก็แม้จนตาย ก็ไม่เข้าถึงซึงศรัทธา อันถูกต้องแท้จริง ได้ เสียที บางคนโชคดีหน่อย ถึงคราวใกล้ตาย เจ็บปว่ยแสนสาหัสแล้วถึงได้ มามีศรัทธา ในตอนสุดท้าย ซึ่งก็ต้องถือว่ายังโชคดี กว่าหลายๆคน ที่ไม่ได้อะไรไปเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง เราเรียนรู้ ในวิชาชีพ อะไรต่อมีอะไรกันเยอะแยะมากมาย มาทั้งชีวิต บางวิชาเรียนยากจนนับคนเรียนจบกันได้ ปีละไม่กี่คน แต่ไปถามเถอะ ว่าวิชาความรู้ที่ว่ายากๆทั้งหลายทั้งปวง เหล่านั้น ช่วยอะไรได้ไหม ? ในเวลาที่เขาทั้งหลายจะต้องจากโลกนี้กันไป คำตอบเป็นเสียงเดียวกันก็คือ ไม่มีวิชาไหนจะช่วยได้ เรื่องนี้พระพุทธองค์ท่านทรงรู้ดี จึงกล้าบรรลือสีหนาท ว่าถ้า ธรรมสามประการไม่มีขึ้นในโลก แล้วไซร้ ตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะก็ไม่จำเป็นที่ต้องมาบังเกิดขึ้นในโลก ธรรมสามประการอะไรเหล่า ??? ธรรมสามประการนั้นก็คือ ความเกิด ความแก่ และตาย ถ้าไม่มีธรรมสามประการเหล่านี้แล้วไซร้ ถตาคตก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาอุบัติขึ้นในโลกนี้ พระองค์บังเกิดขึ้นมาก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาทั้งสามประการเหล่านี้ ที่ไม่มีใครแก้ได้ และวิชาที่พระองค์ทรงสั่งสอน ทรงตรัสรู้นั้นก็คือวิชาความรู้ในการแก้ปัญหา ในการ เกิด แก่ และตาย ก็คือการเข้าถึงซึ่งความไม่ตาย หรืออมตะธรรม เพราะถ้าเข้าถึงซึ่งความไม่ตาย ได้ ก็ไม่ต้องไปบังเกิด เมื่อไม่มีการบังเกิด ความแก่ ชราและมรณะ จะมีขึ้นมาได้อย่างไร??? นี่จึงเป็นวิชาที่ไม่มีใครสอน และวิชาอย่างอื่นๆ ก็ไม่สามารถแก้ไข เรืองเหล่านี้ได้ พระองค์จึงเป็นผู้เดียวที่รู้เรื่องพวกนี้ และสอนเรื่องพวกนี้ อันเป็นสิ่งที่พระองค์เรียกว่าเป้นความจริงอันประเสริฐ ที่สรรพสิ่งที่เป็นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายควรที่จะได้รับรู้กันไป เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนทั้งหลาย ตลอดสิ้นกาลนาน วันนี้ก็เอาไปใคร่ครวญกันพอสังเขปเพียงเท่านี้นะครับ ขออนูโมทนาสาธุ
เบอร์โทรติดต่อ 094 967 9813 ไลน์ไอดี poundph
โอนเงินชำระค่าสินค้ามาที่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาสรงประภา ดอนเมือง กทม.
เลขที่บัญชี 059 038 9813 ชื่อบัญชี Papon Phu.
มีของใช้งานนิดหน่อยลองพิจารณากันดูครับ
1.กล่องเหล็กใส่เครื่องมือ ของเก่ามี 1 ใบ คุณ Damdam สถานะโอนเงินเเล้วส่งของให้เเล้ว PD 2375 8394 9 TH
2.สิ่ว เยอรมัน .สวีเดน ของใหม่เก่าเก็บเอาไปใช้งาน
2.1สิ่วสวีเดน ตรานกนางเเอ่น คุณ temtkt สถานะโอนเงินเเล้วส่งของให้เเล้ว RI 0798 9284 5 TH
2.2 สิ่วเยอรมันนี้ Boker คุณ ลุยฝุ่น สถานะโอนเงินเเล้วรอจัดส่งของไปให้วันนี้(30 ก.ค.63) RI 0798 9281 0 TH
3.เครื่องวัดอากาศ ของเก่าสภาพดีมี 1 เครื่อง คุณ atomic66 สถานะโอนเงินเเล้วจัดส่งของไปให้เเล้ววันนี้(30 ก.ค.63) RI 0798 9283 7 TH
4.คีมตัด Stanley ของใหม่ขายถูก คุณ มนตรี วรรณมาศ สถานะโอนเงินเเล้วจัดส่งของไปให้เเล้ววันนี้(30 ก.ค.63) RI 0798 9292 3 TH
5.มัลติมิเตอร์เสีย เอาไปทำอะไหล่ มี 1 เครื่อง
6.ด้ามจับสว่าน Milwaukee ของเก่ามี 1 ด้าม
กฏกติกามารยาทตามประเพณีนิยม จองไว้สองวัน โอนเงินแล้วแจ้งที่อยู่เข้ามานะครับ ผมจัดส่งของให้ได้ทุกๆวันไม่มีวันหยุด โอนไวส่งให้ไว นะครับ
สุดท้ายก็ขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายอุดหนุนขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกๆท่านนะครับ
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ พฤหัสฯ. 30 ก.ค. 2020 23:40, แก้ไขไปแล้ว 5 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พุธ 29 ก.ค. 2020 16:29

1.กล่องเหล็กใส่เครื่องมือ ของเก่ามี 1 ใบ ครับก็เป็นกล่องเหล็กสภาพดี น่าจะหายากเเล้วนะครับ ขนาดก็ประมาณ กว้าง 21 ซม.ยาว 37 ซม.สูง 8.5 ซม. ยี่ห้อนี้ก็คุณภาพดีนะครับขายไป 380บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ พุธ 29 ก.ค. 2020 17:25, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พุธ 29 ก.ค. 2020 16:40

2.1 สิ่วตรานกนางเเอ่น จากสวีเดนของเก่าเก็บ ราคา 250 บาทรวมค่าส่งขนาด 3/4 "
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พุธ 29 ก.ค. 2020 16:45

2.2สิ่วเยอรมันนี ตรา Boker ของเก่าเก็บมี 1 ด้าม ขายไปในราคา 230 บาท
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
temtkt
โพสต์: 421
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 25 ก.ย. 2018 23:08
PM

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พุธ 29 ก.ค. 2020 16:48

2.1
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พุธ 29 ก.ค. 2020 16:51

3.เครื่องวัดอากาศ ของเก่าสภาพดีมี 1 เครื่อง ของมือสอง นะครับเเต่สภาพยังดี ใช้วัดค่าอากาศ อยากรู้ละเอียดก็ไปเสริซดูกันในยูทูป นะครับ หาค่า PM 2.5 ได้ด้วย ขายไป350 บาทรวมค่าส่งครับ ปล. สายชาร์จเป็นเเบบของซัมซุงส่วนตัวชาร์จ ใช้ของอะไรก็ได้นะครับ เเจ๊ค USB
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ พุธ 29 ก.ค. 2020 17:28, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พุธ 29 ก.ค. 2020 16:55

รับทราบนะครับน้าขอบพระคุณอย่างสูงขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พุธ 29 ก.ค. 2020 17:00

4.คีมตัด Stanley ของใหม่ขายถูก ขายไป 180 บาทรวมค่าส่งครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ดีเพราะรุ่นนี้ทำในไทยรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ พุธ 29 ก.ค. 2020 18:50, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พุธ 29 ก.ค. 2020 17:04

5.มัลติมิเตอร์เสีย เอาไปทำอะไหล่ มี 1 เครื่อง ขายไป 150 บาทรวมค่าส่งครับ อาการเสียใส่ถ่านเเล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น สายวัดไม่มี อุปกรณ์ภายในยังอยู่ดีครับใครพอมีรุ่นนี้ใช้กันอยุ่ก็เอาไปเป็นอะไหล่ครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พุธ 29 ก.ค. 2020 17:24

6.ด้ามจับสว่าน Milwaukee ของเก่ามี 1 ด้ามขาย 150 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ลุยฝุ่น
โพสต์: 1756
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 09 ก.ย. 2017 08:49
PM

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พุธ 29 ก.ค. 2020 17:31

2.2
 
Plernjit Yupandung
โพสต์: 5
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 21 เม.ย. 2020 21:19
PM

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พุธ 29 ก.ค. 2020 17:41

คิว 2.1 และ 2.2
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พุธ 29 ก.ค. 2020 17:44

รับทราบครับน้าขอบพระคุณอย่างสุงขอให้มีความสุขความเจริญครับน้า
 
atomic66
โพสต์: 877
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 21:40
PM

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พุธ 29 ก.ค. 2020 17:55

3
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พุธ 29 ก.ค. 2020 17:56

Plernjit Yupandung » พุธ ก.ค. 29, 2020 5:41 pm เขียน:
คิว 2.1 และ 2.2
รับทราบขอบพระคุณอย่างสูงครับน้า ขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พุธ 29 ก.ค. 2020 18:08

รับทราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับน้าขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ลุยฝุ่น
โพสต์: 1756
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 09 ก.ย. 2017 08:49
PM

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พุธ 29 ก.ค. 2020 23:56

สวัสดีครับ สิ่ว BOKER รายการ 2.2 แจ้งที่อยู่ใน LINE ให้แล้วครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
akasak
โพสต์: 780
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 16:38
ที่อยู่: สมุทรปรการ
PM
ติดต่อ:

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 30 ก.ค. 2020 00:58

Q.3
ID line pukyshop ผมมีแต่อะไหล่รถ ว่างเชิญเยียมชม https://www.facebook.com/Pukyshop-419890544766554/
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
มนตรี วรรณมาศ
โพสต์: 256
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 05 ธ.ค. 2018 19:59
PM

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 30 ก.ค. 2020 07:28

4
โทร 0986586850
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 30 ก.ค. 2020 08:55

รับทราบการจองเเล้วนะครับน้า ขอบพระคุณอย่างสูง นะครับ โอนเงินได้เลยไม่ต้องรอพีเอ็มกันนะครับ เพราะเวปเข้าลำบาก มากกกกก ทางที่ดีก็เเอดไลน์ผมเอาไว้ติดต่อเรื่องที่อยู่ จะได้สะดวก นะครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
Damdam
โพสต์: 607
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 12:56
PM

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 30 ก.ค. 2020 09:59

รับรายการที่ 1 ครับ ยืนยันทาง PM ด้วยครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12009
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 29 ก.ค.63/ของเก่าใช้งาน/ เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 30 ก.ค. 2020 14:30

Damdam » พฤหัสฯ. ก.ค. 30, 2020 9:59 am เขียน:
รับรายการที่ 1 ครับ ยืนยันทาง PM ด้วยครับ
รับทราบนะครับน้าเเจ้งไปทางพีเอ็มเเล้วนะครับ ขอให้มีความสุขความเจริญสวัสดีครับ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 16 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน