ขายอุปกรณ์เดินป่า ขายอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12174
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

สวัสดียามบ่าย 8 ต.ค.63/ ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 08 ต.ค. 2020 15:09

สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านก็เป็นอีกครั้งที่มีโอกาสที่ดี ได้พบกัน ตั้งใจสดับในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงได้บัญญัติ สั่งสอนกันเอาไว้ ซึ่งผู้ที่ติดตามกันอยุ่ประจำก็คงจะทราบกันดีแล้วว่าพระบรมศาสดา ตถาคต อรหันต์สัมมาสัมพุทธะ นั้นทรงบัญญัติ อะไร???? พระพุทธองค์ทรงบัญญัติแต่เรื่องจริง เรื่องแท้ เรื่องที่ประกอบไปเพื่อประโยชน์สุข แห่งเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย ฉนั้นเรื่องใดที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปพร้อมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนโดยทั่วไป แล้วไซร้ เรื่องราวทั้งหลายเหล่านั้น พระพุทธองค์ก็ทรงมิได้บัญญัติหรือทรงได้ประธานบอกสอนเอาไว้ ฉนั้นถ้าเราเจอคำสอน หรือพิธีกรรมอะไรแปลกๆ ที่พระพุทธองค์ไม่เคยได้บัญญัติบอกสอนมา ก็ให้มีความเชื่อกันไปว่านั่นมันเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์ และไม่ประกอบไปพร้อม ด้วยสิ่งที่มันเป็นความจริงแท้ คนเราทุกคน ก็ปราถนาจะได้ของที่จริง ที่แท้ ที่มันมีประโยชน์ ไม่มีใครอยากที่จะได้ ของปลอม ของไร้ประโยชน์ ด้วยกันทั้งนั้น ฉนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงประธานแต่สิ่งที่ให้คุณประโยชน์แก่ สรรพสัตว์ทั้งหลาย เสียอย่างเดียว สิ่งอื่นๆแม้จะเป็นความจริง ความแท้ แต่ไม่ประกอบพร้อมไปเพื่อ ความเบื่อหน่าย คลายกำหนัด เพื่อความดับไม่เหลือ และเป็นไปเพื่อนิพพานแล้วไซร้ พระองค์ก็จะไม่ทรงบัญญัติ หรือกล่าวในเรื่องสิ่งนั้นๆ เอาไว้ พระองค์ทรงอุปมาเรื่องพวกนี้ให้เห็นภาพชัดเจนในพระสูตรเกี่ยวกับ ใบไม้ ที่พระองค์ตรัสว่าใบสีสะปา อันมีอยู่ในป่า กับใบสีสะปา ที่อยู่กำมือของพระองค์ พระองค์ทรงหยิบใบสีสะปาบนพื้นดินขึ้นมาไม่กี่ใบ แล้วตรัสถามว่า ใบสีสะปาในมือพระองค์กับใบสีสะปาที่มีอยุ่ในป่าทั้งหลายอย่างไหนที่มีมากกว่ากัน สาวกภิกษุสงฆ์ก็ทูลตอบว่าใบสีสะปาในป่าพระเจ้าข้าฯ ที่มีอยุ่มาก พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่า ธรรมวินัย ที่ตถาคตบัญญัติบอกสอนนั้นเปรียบด้วยใบไม้ที่มีอยุ่ในกำมือ ของพระองค์ และพระองค์ก็ทรงปล่อยใบไม้ในกำมือ นั้นทิ้งไป แล้วก็ทรงตรัสว่า สิ่งที่พระองค์ทรงบอกสอนไว้อันเปรียบเทียบด้วยใบไม้ที่มีอยุ่ในกำมือ แม้จะมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับใบไม้ในป่าทั้งหมด แต่พระองค์ก็ทรงรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงบอกสอนไว้นั้นเพียงพอ และครอบคลุม กับการเข้าถึงซึ่ง การหลุดพ้น ไม่มีธรรมใดที่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้น จากสังสารวัฎ จากทุกข์ทั้งหลาย ที่พระองค์ทรงรู้แล้วยังมิได้ทรงบอกสอน ให้กระจ่าง พระองค์ทรงแบฝ่ามือออกแล้วทรงตรัสในลักษณะที่ว่า ในฝ่ามือของพระองค์นั้นไม่มีอะไรที่จะปิดบังซ้อนเร้นอยู่อีก ก็เหมือนดั่งธรรมะ ทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อการหลุดพ้น ตถาคตได้เปิดเผยแสดงออกจนหมดสิ้น ไม่มีอะไรในกำมือของตถาคตที่จะปิดบังซ้อนเร้นเอาไว้อีก เปรียบด้วยธรรมะทั้งหลายที่พระองค์ทรงแสดงทรงบัญญัติ เอาไว้แล้ว หมดสิ้นบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วโดยสิ้นเชิง จะมีพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสแก่พระอานนท์ในวันที่พระองค์ทรงปลงอายุสังขารที่ ปาวาลเจดีย์ อีกพระสูตรว่า พระองค์ทรงตอบตกลงกับมารผู้มาทูลขอให้พระองค์ ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในอีกสามเดือนข้างหน้า ด้วยเหตุที่ว่า ธรรมวินัยทั้งหลายทั้งปวงนั้น ก็เจริญจนถึงที่สุด หมู่บริษัททั้งสี่ก็มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคง และแผ่ไพศาลไปจนทั่วทั้งโลก พระองค์จึงตัดสินพระทัย รับปากกับมาร ที่พระองค์จะปลงอายุสังขาร ด้วยเหตุที่ว่าพระองค์ก็ทรงบอกเป็นนัยให้พระอานนท์ได้รู้ ไว้ก่อนหน้านั้นถึง3 ครั้งแล้ว แต่พระอานนท์มิได้เฉลียวใจ แต่อย่างใด ครั้นเมื่อพระอานนท์มิได้เฉลียวใจ ในการที่พระองค์ทรงบอกเป็นนัยอย่างนั้น เมื่อมารเข้ามาทูลขอ พระองค์ก็จึงตัดสินพระทัยปลงอายุสังขาร ในอีก 3เดือนข้างหน้าต่อจากนั้น นั่นก็เป็นที่มาว่า เมื่อพระองค์ทรงไม่เล็งเห็นในความจำเป็นหรือความสำคัญที่พระองค์จะทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ต่อไปอีก เพราะเหตุที่ธรรมวินัย และหมู่พุทธบริษัท ได้เจริญรุ่งเรืองไปจนถึงทีสุดแล้ว พระองค์ก็ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะยังคงที่จะดำรงค์อยุ่ในโลกนี้อีกต่อไป
ที่ยกเอาข้อความในเรื่องพวกนี้เอามากล่าวก็เพื่อที่จะบอกแก่พวกเราทั้งหลายว่า สิ่งใดๆก็ตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติแล้ว สิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ถูกต้องตรงจริง ประกอบไปพร้อมเพื่อประโยชน์ สุขไปโดยสิ้นเชิง ฉนั้นสิ่งใดที่พระพุทธองค์มิได้ทรงบัญญัติไว้ สิ่งเหล่านั้นก็ ไม่ต้องไปสงสัย ว่าจะมีประโยชน์จริงหรือไม่ ผู้ที่มีปัญญาย่อมที่จะรู้ว่า ไม่มีมนุษย์คนไหน ที่จะมีความสามารถยิ่งไปกว่าพระองค์อีกแล้ว ฉนั้นในเรื่องที่เป็นความเชื่อผิดๆ ที่พวกเราชาวพุทธไปหลงเชื่อกันอยุ่ที่มีให้เห็นในปัจจุบันนั้น มันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับคำสอนของพระพุทธองค์ การบุชา การกราบไหว้ พระองค์ทรงบัญญัติไว้ครบถ้วนหมดแล้วว่าสมควร กราบไหว้ บูชาใคร ?? และการบูชาอะไรที่จะให้ผล เราทั้งหลายอยู่กันในโลก สังคมแห่งโลกาภิวัฒน์กันแล้ว ทำไม ประเทศอื่นที่เขาเจริญรุ่งเรืองกว่าเรา เขาจึงเจริญกันไปได้ โดยที่ไม่ต้องอาศัย ความเชื่อ การกระทำอย่างที่พวกเรากระทำกันอยู่ นั่นก็เพราะมีหลักแห่งความเป็นจริงบางประการ ที่มันทำให้มนุษย์ไม่ว่าที่ไหน จะนับถือบูชาอะไร ล้วนแต่ต้องประพฤติปฎิบัติ กันอยุ่เหมือนกัน ยกตัวอย่าง การขับรถ กฏสำคัญก็คือ ความไม่ประมาท เรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนมาก่อนนานแสนนาน ก่อนจะมีรถยนต์เสียด้วยซ้ำ ถามว่าคนที่ไม่ประมาทเสียอย่างเดียว โอกาสในการที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นมีอยุ่สูงหรือต่ำกว่าคนที่ประมาท แต่คนที่คิดว่ามีอะไรช่วยได้ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แล้วก็ขับไปอย่างประมาท ถามว่าเราทุกคนก็เคยเห็น พระพุทธรูป เครื่องลาง อะไรก็ไม่รู้เต็มหน้ารถ แต่ก็ตายกันยกคัน ก็มีให้เห็นกันประจำ นี่คือสิ่งที่เราเห็นกันอยุ่ ถามว่าคนที่ยุโรป คนอเมริกา ทำไมจึงมีอุบัติเหตุ หรือไม่มีอุบัติเหตุ คำตอบที่เป็นสากล ก็คือ เพราะความไม่ประมาท อันนี้ทั่วโลกเขายอมรับกัน ทุกชาติ และก็อีกอย่างถ้าใครก็ตามรับประกันได้ว่า มีเครื่องลางของคลังอันนี้แล้วจะไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุ ถามว่าถ้ามีของอย่างนี้อยุ่จริง แล้วไปซื้อประกันรถยนต์กันทำไม?????? คนที่มีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆ ก็ลองเชื่อให้สุดๆกันไปเลย คือก็ไม่ต้องทำประกัน แต่นี่ก็เห็นมีประกันอุบัติเหตุกันเกือบทุกคัน ????? ถามตัวเองดูบ้างไหมว่าเพราะอะไร ????? คนที่มีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆ จะไปกลัวอะไร ???แต่ก็มีบางคนก็ย้อน ว่าก็เพราะไม่ประมาทไง??? ดันเอาคำของพระพุทธองค์มาย้อนแย้ง เสียอีก ตกลงก็เลยเป็นว่า เอามันหมด หาอะไรที่ตนเอง เชื่อมั่นไม่ได้เลยสักอย่าง พระพุทธองค์ตรัสว่าคนประเภทที่ว่าอย่างนี้ก็มีอยุ่ เรียกว่าคนโลเล พระองค์ทรงอุปมาพวกคนประเภทนี้ไว้เปรียบด้วยลิงโง่ ลิงโลเล คือมันเห็นตังที่นายพรานเอามาติดดักไว้ ทั้งที่มันก็รู้แต่ด้วยความที่สงสัยอยากลอง มันก็เอามือไปแตะดู พอมือข้างหนึ่งติดก็เอามืออีกข้างไปแกะ มืออีกข้างก็ติด มันก็เอาเท้าทั้สองช่วย เท้าก็ติดตังเหนียวไปด้วยอีก มันก็เอาปากกัด ปากก็ติดไปอีก หมดปัญญาที่จะเอาตัวรอด นายพรานที่วางกับดักไว้ผ่านมาเห็นก็เอาหอกแทงลิงหิ้วไปตามที่เขาปราถนา เปรียบเรื่องนี้ก็เหมือนเราชาวพุทธทั้งหลายที่มีคำสอนที่ถูกต้องดีงามอยู่แล้ว แต่พอมีคนอื่นมาบอกให้ทำอย่างนั้น อย่างนี้ ไปบนบาน ไปแก้บน อะไรต่อมิอะไร ก็รวนเร โลเล ไปตามคำของใครก็ไม่รู้ กิเลสตัณหาละได้หรือเปล่าก็ยังไม่มีใครยืนยัน เที่ยวมาแนะนำสั่งสอนในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระพุทธองค์บัญญัติบอกสอน เราทั้งหลายก็หลงเชื่อถือไปตามสิ่งเหล่านั้น ซึ่งเคราะห์กรรรมของคนที่เป็นอย่างนี้ก็อุปมาอย่างเดียวกับลิงสัญชาติโลเล ที่พระพุทธองค์ทรงอุปมาไว้ ต้องตกไปเป็นเหยื่อของนายพรานที่วางกับดักล่อ เขาก็ชักนำเอาไปได้ตามที่เขาปราถนา กว่าจะรุ้ตัวก็สายเกินแก้ไข กันไปเสียแล้ว วันนี้ก็เอาเรื่องนี้ไปพิจารณาใคร่ครวญกันไปตามกำลังสติปัญญา นะครับ ของความเจริญในอรรถในธรรม จงมีจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายขออนุโมทนาสาธุ
เบอร์โทรติดต่อ 094 967 9813 ไลน์ไอดี pondph
โอนเงินชำระค่าสินค้า มาที่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาสรงประภา ดอนเมือง กทม.
เลขที่บัญชี 059 038 9813 ชื่อบัญชี Papon Phu.
มีของเก่าใช้งาน เอาไปใช้ประโยชน์ กันตามอัธยาศัย ไม่จำเป็นก็ไม่ตอ้งซื้อไปนะครับ
1.หินเจียรมากีต้า 5นิ้ว ของเก่าเอาไปทำอะไหล่ มี 1 เครื่อง
2.สว่านโรตารี่สามระบบ Dewalt ของเก่าเอาไปทำอะไหล่ มี 1 เครื่อง
3.หม้อแปลง 220/28โวลท์ ถอดจากเครื่องเสียง Denon ของเก่ามี 1 ตัว
4.เรกกูเรเตอร์ Hammax ของเก่าเอาไปใช้งานมี 1 เครื่อง
5.ตลับเมตร KDS ของเก่าวินเทจ เอาไปใช้งานครับ
6.
กฏกติกามารยาท ก็ตามประเพณีนิยม จองไว้ไม่เกิน2วัน โอนแล้วแจ้งเข้ามา ผมจัดส่งของให้ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ยกเว้นวันที่ฝนตกหนักจะส่งให้เมื่อฝนหยุดนะครับ ปกติจะส่งของให้ในวันเดียวกันกับที่ท่านโอนเงิน ถ้าโอนไม่เกิน 5 โมงเย็นจะส่งของให้ภายในวันนั้น ใครที่ไม่ตอบเงียบ ไปเฉยๆ หรือล่าช้าโดยไม่มีสาเหตุมาชี้แจง ตามที่สมควร ผมจะขอสงวนสิทธิ์ในการซื้อครั้งต่อไปนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านที่แวะมาเยี่ยมชมอุดหนุนก็ขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกๆท่านนะครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12174
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 8 ต.ค.63/ ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 08 ต.ค. 2020 15:28

1.หินเจียรมากีต้า 5นิ้ว ของเก่าเอาไปทำอะไหล่ มี 1 เครื่อง
ก่อนซื้ออ่านให้เข้าใจกันก่อนนะครับ หินเจียรตัวนี้เป็นรุ่น 9005N ซึ่งเป็นรุ่นเก่า อาการของมันก็คือ ทุ่น กับฟิลคอยล์น่าจะเสียทั้งสองอย่าง สายไฟไม่ใช่ของเดิม เเละที่บังใบไม่มี นอกนัันก็เป็นของที่เห็นตามภาพ ใครพอมีความสามารถก็เอาไปต่อยอด กันดูนะครับ รุ่นพวกนี้ไม่ผลิตเเล้ว เเละก็เป็นรุ่นที่ทน คือใข้งานไม่จุกจิก เฟืองอะไรก็ได้มาตราฐาน มืออาชีพจะรู้ดี ก็เปลี่ยนอะไหล่ ไม่เท่าไหร่ก็ใข้งานได้ปกติครับ ขายไป 850 บาทรวมค่าส่งครับ ปล.รุ่นนี้หายากเเละใช้ดี ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบจริงๆ ขายไม่ได้ผมก็เก็บไว้ใช้งานเอง ซื้อใหม่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับ ไม่มีให้ซื้อ ถึงมีก็เเพงมาก
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ พฤหัสฯ. 08 ต.ค. 2020 23:07, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12174
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 8 ต.ค.63/ ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 08 ต.ค. 2020 16:06

2.สว่านโรตารี่สามระบบ Dewalt ของเก่าเอาไปทำอะไหล่ มี 1 เครื่อง ก่อนจะซื้ออ่านให้เข้าใจก่อนนะครับ สว่านตัวนี้เสีย อาการทุ่นน่าจะมีปัญหา เสียบไฟ เเล้วหมุนเหมือนจะช็อต ต้องเอาไปเปลี่ยนทุ่นลองกันนดู นะครับ สายไฟ ไม่ใช่ของเดิม เเละเเปลงถ่านก็ต้องเปลี่ยน สว่านตัวนี้มีกล่องมาให้ด้วย ด้ามจับอะไรก็มีครบ ขายไป800 บาทรวมค่าส่งครับ ไปเปลี่ยนทุ่นเปลี่ยนถ่านอีกนิดหน่อย ก็ใช้งานได้ ประหยัดกันไปหลายพันครับรายการนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ ศุกร์ 09 ต.ค. 2020 10:23, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12174
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 8 ต.ค.63/ ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 08 ต.ค. 2020 16:24

3.หม้อแปลง 220/28โวลท์ ถอดจากเครื่องเสียง Denon ของเก่ามี 1 ตัว จ่ายไฟเข้า (ด้านขั่วที่มีสายสองเส้น 220 ไฟออก 28โวลท์ACV ถ้าซีรีก็จะได้ 56 โวลท์ ACโวลท์ ก็เอาไปเลือกใช้งานกันนะครับ ส่วนลำโพง ก็สภาพยังดีอยุ่ผมก็ขายไป หากใครอยากได้ ขนาด 100 วัตต์ 4 โอมห์ ราคา 600 บาทรวมค่าส่งครับ ส่วนหม้อเเปลงขาย 200 บาทรวมค่าส่งครับ ปล.สินค้ายี่ห้อนี้ไม่มีหลักร้อยหรอกครับ ถ้ารอให้ถูกกว่านี้ก็คงต้องหากันจนตายไปข้าง 555 ขายไม่ได้ก็จะเก็บไปทำ DIY ตู้ซับฯ เล่นดูบ้าง
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ พฤหัสฯ. 08 ต.ค. 2020 23:06, แก้ไขไปแล้ว 5 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12174
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 8 ต.ค.63/ ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 08 ต.ค. 2020 16:34

4.เรกกูเรเตอร์ Hammax ของเก่าเอาไปใช้งานมี 1 เครื่อง ก่อนซื้ออ่านตรงนี้ให้เข้าใจกันก่อนนะครับ พาวเวอร์ซัพพลายร์ตัวนี้ ใช้งานได้อยุ่เเต่มีข้อที่เสียคือไฟ Over Volt มันโชว์ นั่นก็หมายถึงว่า มีการใช้งานเกินโหลดที่กำหนดไว้ มาก่อนหน้านี้ ก็วิธีเเก้ก็มีหลายวิธี นะครับ เเต่ผมไม่มีเวลา ขายไปทั้งอย่างนี้ ก่อนซึ่งมันก็ยังคงใช้งานได้ ใครพอมีความสามารถก็เอาไปใช้กันราคาก็ถูกกว่าซื้อใหม่ครับขายไป 600 บาทรวมค่าส่งครับประหยัดไปเกือบพันนะครับรุ่นนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ พฤหัสฯ. 08 ต.ค. 2020 23:05, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12174
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 8 ต.ค.63/ ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 08 ต.ค. 2020 16:49

5.ตลับเมตร KDS ของเก่าวินเทจ ขนาด 3.5 เมตร เอาไปใช้งานครับ ก่อนซื้ออ่านให้เข้าใจกันก่อนนะครับ ตลับเมตรตัวนี้ของเดิมคือใส้ในมันชำรุด เเละก็เก่ามาก ผมก็เลยเอาของอีกยี่ห้อที่มันคุณภาพพอกันมาใส่เข้าไปเเทน ก็จึงนำมาใช้งานได้เหมือนเดิมเเม้จะไม่ปกติเท่าเดิมเเต่ก็ไม่มีปัญหาอะไร ผมอยู่ว่างๆก็ทำไปเล่นๆ ไม่มีอะไรขายก็ลองเอามาขายดู ใครชอบก็เอาไปใช้ ผมขายไป200 บาทรวมค่าส่งครับ มันเท่ห์ดีไม่มีใครเหมือน เเละที่สำคัญก็ไม่มีอีกเเล้ว ถามว่าเเพงไหม มันจะเเพงได้ไง ก็ในเมื่อมันต้องใช้ตลับเมตรอีกอันมาใส่ เเล้วอันที่ขายนี่ก็ไม่ได้มีใครเขาเเจกมาฟรีๆ ราคานี้ยังไม่ได้คิดรวมค่าเเรง ค่าปวดหัว เสียด้วยซ้ำ 5555
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ พฤหัสฯ. 08 ต.ค. 2020 18:19, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12174
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 8 ต.ค.63/ ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 08 ต.ค. 2020 17:58

ขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกที่เเวะมาเยี่ยมชม ใครอยากได้ของถูกก็ช่วงดึกๆจะเเอบมาลดราคา ก็รอลุ้นกันเอาก็เเล้วกันนะครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
wind-wood
โพสต์: 4139
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 15:13
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 8 ต.ค.63/ ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

เสาร์ 10 ต.ค. 2020 19:50

รับ3
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12174
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 8 ต.ค.63/ ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

เสาร์ 10 ต.ค. 2020 22:04

รับทราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับน้า ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 26 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน