ขายอุปกรณ์เดินป่า ขายอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12321
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

สวัสดียามเช้า 22 พ.ย.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 22 พ.ย. 2020 10:42

สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่าน วันนี้มาเช้าหน่อยครับ ไม่รู้ว่าตี่นกันหรือยัง วันหยุดยาว หลายคนก็ได้พักผ่อนกัน ก็ถือว่าได้มีความสุขกับการพักผ่อน หลังจากที่ได้ตรากตรำทำงานกันมาจวนจะสิ้นปี กันแล้ว มนุษย์เราก็เสียอยู่อย่างในเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายชีวิต ให้มันทำงานได้ ต่อเนื่องยาวนานไปได้ เกินระยะเวลาที่ร่างกายมันรับไหว ถ้าเราคำนวณการทำงานของเรากันจริงๆ ในระยะเวลา 100 ปี เราพักนอนกัน ไปก็ ประมาณ 50 ปี คือพูดง่ายๆ เราพักผ่อนกันครึ่งๆ กับการทำงาน ไหนจะเอาเวลาไป พักทานอาหาร กันอีก 3 มื้อ ในแต่ละวัน ไหนจะใช้เวลาในการขับถ่าย แล้วก็อาบน้ำ แต่งตัว ซึ่งเรื่องพวกนี้ถ้าเราเอามาคิดเฉลี่ยกันจริงๆ ก็เท่ากับว่าเรามี เวลาที่ทำงานกันจริงๆจังๆไม่เยอะสักเท่าไหร่ บางคนบ่นว่าเขาทำงานหนัก มาเกือบตลอดชีวิต ซึ่งถ้ามองกันจริงๆ มันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรอย่างนั้นกันจริงๆ ที่พูดมาเยอะขนาดนี้ก็จะเทียบเคียงในเรื่อง ที่พระพุทธองค์ทรงให้ภิกษุสาวกของพระองค์นั้น เร่งรีบประพฤติปฎิบัติธรรมกัน ด้วยการที่ใช้ระยะเวลาที่มีอยุ่เท่ากัน ของชีวิตมนุษย์เรานี้ ให้มีคุณค่ามีประโยชน์มากที่สุด และได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุด และมากที่สุด พระองค์ก็ทรงบัญญัติการใช้ชีวิต ของภิกษุสาวกของพระองค์นั้นในเรียบง่าย ให้มีเวลาเหลือมากๆในการที่จะอยุ่ในความสุข ความสงบ แล้วกระทำการพิจารณาใคร่ครวญ ในธรรมะ ที่พระพุทธองค์ทรงได้บัญญัติบอกสอนเอาไว้ ให้บรรลุ ในสิ่งที่ยังไม่บรรลุ ให้ถึงในสิ่งที่ยังไม่ถึง พระองค์ก็ทรงบัญญัติให้ ภิกษุสาวกของพระองค์นั้น ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกิน ให้เข้าสู่อาชีพ ขอทาน คือการเที่ยวบิณฑบาตรไปในตอนเช้า ทำตัวให้เรียบร้อย นุ่งห่มผ้าให้เรียบร้อย ไม่เดินเอามือไขวแขน ไม่เดินย่อง ไม่เดินกระโหยง ไม่เอาผ้าคุมหัว ไม่กางร่ม ไม่ถือไม้เท้า เข้าไปในละแวกบ้านเรือนชุมชน ไม่ส่งเสียงดังคุยกันไป ในละแวกบ้าน และชุมชน ไม่ยืนแสดงธรรม นี่คือการเที่ยวบิณฑบาตรไปขออาหารจากชาวบ้านที่เขามี เมตตา มีศรัทธา เคารพเลื่อมใส่ในความเป็น ภิกษุ ผู้ที่หลีกออกไปจากกาม มีความประพฤติเรียบร้อย อันผู้ที่ทำบุญถวายทาน ให้ ก็ย่อมได้รับอานิสงส์แห่งความที่เขาเลี่อมใส ในการที่จะเสียสละทรัพย์ปัจจัย เครื่องบริโภค ให้ไปตามกำลัง โดยที่มีจิตที่จะมุ่งละในความตระหนี่ในจิตของตนออกไปเสีย นี่คือ สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงได้บัญญัติ ในการใช้ชีวิตให้ภิกษุสาวกของพระองค์นั้น ไม่ต้อง มีภาระมากในการดำรงค์ชีวิต
ฉนั้นใครก็ตามที่เป็นผู้ที่รู้ในเจตนารมณ์ อย่างแท้จริงของพระพุทธองค์นั้นก็จะพึงทราบว่า พระองค์ท่านไม่ได้ให้ไปเที่ยว ก่อสร้าง ไปคลุกคลี หรือไปยุ่งเกี่ยวอะไรในเรื่องทางโลก ที่ปุถุชนทั่วๆไปเขากระทำกัน เพราะพระองค์ทรงต้องการให้เวลาที่มีอยู่เท่ากันของมนุษย์ในแต่ละวันนั้น ภิกษุสาวกของพระองค์จะได้มีเวลาว่าง พอที่จะประกอบกิจ แห่งพรหมจรรย์ คือการ เดินจงกม ทำสมาธิ และศึกษาสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติ หรือไม่ก็ คอยเผยแผ่คำสอนที่ถูกต้อง เหล่านั้นออกไปให้มหาชนได้รับรู้ในสิ่งที่พระ พุทธองค์ทรงได้บัญญัติบอกสอนเอาอย่างถูกต้อง กิจของสาวก นั้นก็มีอยุ่ไม่มาก อย่างนี้ ฉนั้น พระพุทธองค์ทรงบัญญัติในการใช้ชีวิตของภิกษุนั้นให้เรียบง่าย การนุ่งห่ม การซักย้อมผ้า การปลงผมหนวดเครา สิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้เรียบง่าย อันเป็นสิ่งที่จะใช้ระยะเวลาในการกระทำกิจได้ไม่ยาก เพื่อที่จะมีเวลาเหลือ เอาไปทำกิจอันเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ หน้าที่ของภิกษุสาวกในธรรมวินัย นั้นไม่ใช่ที่จะไปเที่ยวทำอะไรที่ มันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่อง การหลีกไปให้พ้นจากกองกิเลส เรื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆนั้นพระพุทธองค์มิได้เคยบัญญัติ และก็ไม่ทรงบอกในเรื่องอานิสงส์ในการการกระทำไปตามพิธีกรรมนั้นๆ
ฉนั้นเราก็จะเคยได้ยิน ได้เห็นภิกษุที่ประพฤติปฎิบัติ อย่างเคร่งครัด นั้นปลีกวิเวกกันออกไป ตามป่าเขา เสียเป็นส่วนมาก ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ดี แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่สะดวกในการที่จะปลีกวิเวกออกไปอย่างนั้น พระองค์ก็ทรงให้มีวิธี อยุ่กับหมุ่คฤหัสถ์ญาติโยมได้อย่าง ปกติสุข โดยการที่ไม่คลุกคลี กันมากเกินไป วิธีง่ายๆ ก็คือให้ใช้เวลาไปกับ การเดินจงกม นั่งสมาธิ หรือไม่ก็ประชุมร่วมตัวกัน กล่าวธรรมที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติ บอกสอนเอาไว้ ไม่ใช่ไปนั่งเรียนนั่งสอนกันในสิ่งที่พระพุทธองค์มิได้เคยบัญญัติบอกสอน ซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย นอกจากพระพุทธองค์ทรงตำหนิแล้วยังไม่สามารถทำตนเองให้พ้นทุกข์ไปได้ อย่างแท้จริง ถุกต้อง พระพุทธองค์ตรัสว่า ถือเธอเห็นความสำคัญ ในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติบอกสอนไว้ ดีแล้ว เธอยังจะไปเที่ยว เล่าเรียนในสิ่งที่คนอื่นบัญญัติบอกสอนอยู่อีกหรือ????????? พูดง่ายๆ คือถ้าเคารพพระพุทธเจ้าพอ ก็ไม่มีทางไปฟังไปเชื่อคำคนอื่นกันง่ายๆ หรือแม้จะฟังได้ รู้ได้ แต่ไม่เห็นประโยชน์ในคำสอนเหล่านั้น เพราะวิชาการอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้ที่ไม่ได้ตรัสรู้ นำมาบอกสอน ล้วนไม่ทำให้ใครก็ตามที่ไปประพฤติปฎิบัติหลุดพ้นออกไปได้จากกองทุกข์อันแท้จริง เพราะพระบรมศาสดาทรงตรัสว่ามีแต่ธรรมวินัยนี้(คือธรรมวินัยที่พระพุทธองค์บัญญัตินี้เท่านั้น ที่เป็นหนทางออกไปพ้นได้จากกองทุกข์อันแท้จริงถูกต้อ ง) ก็อย่างที่เคยยกตัวอย่าง อันแสนจะเข้าใจกันง่ายๆในคำสอน ที่เมื่อใครก้ตามที่รู้แล้วก็โต้แย้งไมได้ คือเรื่องของการ ยุติการเกิด เรื่องนี้ไม่มีใครสอน เมื่อยังมีการบังเกิดคือหลังจากตายไปแล้ว หยุดการที่วิญญานมันแล่นไปบังเกิดไม่ได้ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงล้วนย่อมบังเกิดขึ้นมาอีก และเมื่อสิ่งใดมีการบังเกิดขึ้น สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นล้วนย่อมเดินไปสู่ความแตกสลาย คือเสื่อม แก่ชรา และมรณะ ดับสิ้นไป ได้ทุกๆสรรพสิ่งไม่มีข้อยกเว้น แต่ถ้าสิ่งใดก็ตาม ไม่มีการบังเกิด สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น ก็ไม่ต้อง มีการเสื่อม การแก่ชรา และมรณะก็จะไม่มีตามมา ความรู้ง่ายๆ แค่นี้แหละที่พระบรมศาสดาทรงได้ตรัสรู้ แต่ในโลก ไม่มีใครรู้ในธรรมะข้อนี้กันมาก่อน จึงไม่มีใครรู้วิธี ออกไปเสียได้จากกองทุกข์กันไปได้อย่างแท้จริง พระองค์เมื่อทรงบัญญัติหลักการที่ถูกต้องเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็จึงทรง บรรลือสีหนาท ว่ามีแต่พระองค์เท่านั้นที่รู้จริงในเรี่องพวกนี้ และไม่มีสมณะพราหมณ์เหล่าอื่น รู้วิธี ที่จะออกไปพ้นจากกองทุกข์ไปได้อย่างแท้จริง พวกเราทั้งหลายพอฟังมาถึงตรงนี้ ต่อให้มีปัญญาแค่ไหน จบอะไรกันมา เก่งอย่างไร???? ก็เถียงไม่ได้ คัดค้าน ติเตียน ท้วงติง ในคำสอนเหล่านี้กันไม่ได้ หรือถ้ามีใครคัดค้าน หรือท้วงติงได้ ก็คนๆนั้น สามารถประกาศ ออกไปทั่วโลกได้เลยว่า เขานั้น เป็นผุ้ที่คัดง้าง คำสอน ของพระตถาคตได้ เป็นคนแรกในโลก ใครคิดว่าตัวเองมีปัญญา ถึงขนาดนั้นก็ลองเอาคำสอน ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไปทบทวนพิจารณากันดูนะครับ ทดลองสติปัญญากันไปด้วย ว่าเราพอจะมีสติปัญญา พอไหม? ที่จะเห็นว่าคำที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้ถุกต้องดีแล้วนี้ มีสิ่งไหนที่เราพอจะ ยกคำนั้นขึ้นมาติเตียนท้วงติง หรือคัดค้านได้ ยกตัวอย่างง่ายๆ ก็ในเรื่องการที่ เราจะเถียงว่า ทุกสรรพสิ่งเมื่อมีการบังเกิด ล้วนย่อมเดินไปสู่ความเสื่อม ความแก่ชรา และมรณะ เมื่อไม่สามารถยกคำไหนขึ้นมาโต้แย้ง คำนี้ได้ ก็ต้องเชื่อว่า การไม่ต้องบังเกิด ย่อมเป็นการยุติเสียซึ่งความทุกข์ หรือการเวียนว่ายในกองทุกข์ ถ้าพอที่จะมีปัญญากันขึ้นมาอีก ก็คิดต่อไปอีกว่า แล้วจะทำอย่างไร ที่เมื่อตายไปแล้ว วิญญานที่เราก็รู้ว่ามันมีอยู่กันทุกๆ คนนั้น มันจะหยุดการแล่นไปบังเกิด กันได้อย่างไร???? ก็ในเมื่อ เราทั้งหลายยังหยุดความคิดกันไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ไม่มีใครสอนกันในโลกนี้ ว่าจะหยุดความนึกคิด นั้นหยุดกันอย่างไร? แล้วทำไมตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นมันไปอยุ่ในจิต มโน วิญญาน กันได้อย่างไร????? เรื่องพวกนี้พระพุทธองค์บรมศาสดา ตถาต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ทรงมีคำสอน ไว้ และเป็นคำสอนที่มีอยุ่หนึ่งเดียวในโลก สาเหตุที่มีอยุ่หนึ่งเดียวในโลก ก็เพราะ สมณะพราหมณ์เหล่าอื่นเขาไม่คิดว่า แท้จริงแล้ว ตัวตนของเราจริงๆนั้นอยู่ในจิต คิดว่ามันเป็นธรรมชาติ เหมื่อน อากาศ แดด ลม ฝน อะไรทำนองนั้น ก็จึงไม่มีใครนำความรู้เหล่านี้ไปก้อปปี้ หรือต่อยอด อะไรกันไปได้ ด้วยเพราะไม่มีใครที่รู้จริง หรือเข้ามาศึกษากันอย่างแท้จริง ถูกต้อง จึงไม่มีการใคร่ครวญพิจารณากันในคววามรู้ตรงนี้ออกไปอย่างกว้างขวาง สาเหตุที่ไม่มีใครได้กระทำอย่างนั้น ก็เพราะเขาเหล่านั้นยังขาดอินทรีย์๕ พละ๕ และมันก็เป็นปกติของสัตว์โลก ทั่วไป ที่พระตถาคตทรงพยากรณ์เอาไว้ว่า ผู้ที่หาได้ยากในโลกนั้นมีอยู่ เปรียบด้วยรัตนะ๕ประการ อันหาได้ยากในโลก คือ1ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ เป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลก เกิดขึ้นได้ยากในโลก 2.บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้ว (อันนี้ก็ไม่ได้ยกตนเองหรืออะไรนะครับ เราจะเห้นว่าทั่วไปเขาก็ประกาศกัน แต่ที่แท้จริง นั้นมีใครเข้าไปศึกษากันบ้างหรือเปล่าว่า ที่ประกาศกันนั้นเป็นธรรมวินัยที่พระตถาคตบัญญัติไว้หรือเปล่า ? ซึ่งวิธีง่ายๆ ที่พระบรมศาสดาทรงตรัสก็คือธรรมวินัยของพระองค์นั้นเป็นไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัด ดับไม่เหลื่อ เพื่อนิพพาน ใครสอนกันอย่างนี้ ก็ถือว่าคนๆนั้นนำสิ่งที่พระตถาคตประกาศไปประกาศ เป็นบุคคลที่เป็นรัตนะ๕อันหาได้ยากในโลก )3.บุคคลผุ้ที่รู้แจ้งในธรรมวินัยของพระตถาคต อันผู้อื่นประกาศแล้วอันผู้อื่นแสดงแล้ว .4บุคคลผู้ที่รู้แจ้งในธรรมวินัย่ของตถาคต ทีผู้อื่นประกาศแล้วแสดงแล้ว และประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฎิบัติชอบยิ่งปฎิบัติตามธรรมอยู่ 5.บุคคลผุ้ที่มีความกตัญญู นี่คือสาเหตุประการสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ารัตนะ๕ประการนั้นหาได้ยากในโลก เราอ่านกันแรกๆก็คิดไปว่าไม่ได้ยากอะไร แต่พอดูระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นระยะเวลานานกว่า2500ปีล่วงมาแล้ว ก็ยังไม่เคยมีใครที่จะมาบังเกิดขึ้นเป็นพระพุทธเจ้ากันได้อีก หรือแม้จะผ่านมานานแสนนานแล้วอย่างนี้ ก็น้อยคนนักที่จะเอาสิ่งที่พระพุทธองค์บัญญัติมาศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฎิบัติกันอย่างจริงๆจังๆ หรือจะมีใครนำสิ่งที่ถูกต้องแท้จริงที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วมาประกาศกันอยู่ ที่เห็นๆก็มีแต่สิ่งที่พระพุทธองค์มิได้เคยประพฤติปฎิบัติ เสียเป็นส่วนมาก ซึ่งการที่ไม่ได้กระทำอย่างนี้ ก็จะเห็นว่าข้อที่๕ คือบุคคลผุ้ที่มีความกตัญญู นั้นหาได้ยากในโลก ซึ่งก็เป็นเรื่องจริง สาวกที่ไม่ได้มีความกตัญญูต่อพระพุทธองค์นั้น ก็คือผู้ที่ไม่ได้นำสิ่งที่พระพุทธองค์บัญญัติบอกสอนกันจริงๆไปประกาศ มัวเอาสิ่งที่ใครที่ไหนไม่รู้ไปประกาศ ไปเล่าเรียนกันอยุ่ พระพุทธองค์จึงทรงพยากรณ์ไว้ถูกต้องแล้วว่าบุคคลที่จะมีความกตัญญูอย่างแท้จริงนั้นหาได้ยาก ฉนั้นการที่จะเป็นรัตนะ๕อันหาได้ยากในโลกก็จึงเป็นบุคคลอันหาได้ยากในโลก ด้วยประการอย่างนี้ ซึ่งเราทั้งหลายยังไม่ต้องเชื่อข้อความเหล่านี้ ลองเอาไปใคร่ครวญพิจารณากันดูเอาเอง ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างที่บอกไว้หรือเปล่า ????? เมื่อสิ่งอันหาได้ยาก บังเกิดขึ้นได้ยาก นั้นเป็นอย่างนี้ การที่จะมีใครจะบรรลุในธรรมะที่ถูกต้องแท้จริง กันไปได้ก็จึงมีอยู่เป็นส่วนน้อย คนที่ไปอบายกันหลังจากตายก็จึงมีเป็นส่วนมากตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ ก็เพราะตรรกะ มันเชื่อมโยงกัน อยู่อย่างนี้ เป็นอยุ่อย่างนี้ คือมันเป็นเหตุผลของกันและกันอยู่ ยกตัวอย่างที่ผมเองนั่ง สาธยายธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงได้บํญญัติไว้อย่างดีแล้วนี้ก็เช่นกัน มีจำนวนคนที่จะสนใจ ใส่ใจอย่างแท้จริงนั้นมีอยู่น้อย แสนน้อย ทั้งที่มันเป็นสิ่งที่มีแต่ประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียว ก็ตาม ไม่มีโทษภัยอันใดที่จะมีได้เลย แต่ก็หาคนที่จะเห็นประโยชน์แล้วสนใจใส่ใจกันน้อยแสนน้อย นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ของสัตว์โลก ซึ่งพระพุทธองค์ทรงรู้มานานแสนนาน แล้วพยากรณ์เอาไว้แล้วว่ามันก็เป็นอยุ่อย่างนี้ เป็นเรื่องปกติ ธรรมดา ที่มันต้องเป็นอย่างนี้ ขนาดพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ตรงหน้า ในครั้งพุทธกาล ก็ยังมีคนที่เดินหนี หรือมีผู้ที่ไม่ใส่ใจสนใจ เป็นจำนวนมาก เพราะโอกาสที่สัตว์โลกจะมีบุญวาสนาออกไปพ้นจากกองทุกข์กันได้อย่างแท้จริงนั้นมีอยู่จำนวนน้อยแสนน้อย และส่วนใครก็ตามที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ มาทำความเข้าใจ ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ ก็ถือว่าบุคคลนั้นๆ นับว่าเป็นผู้ที่โชคดีแสนดีอย่างมาก ถ้าพอจะเปรียบเทียบให้เห็นก็น่าจะประมาณว่า ถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1หลายสิบใบ ก็ยังไม่เท่ากับการได้รู้ได้เห็นในสิ่งเหล่านี้ เพราะถึงแม้ว่าเรานั้นถูกรางวัลที่1 กันไปแล้ว แต่เมื่อตายไป ก็ต้องไปตกนรก เป็นสัตว์เดรัชฉาน หรือเปรตวิสัย ถามว่าจะโชคดีกันไปทำไม? สู้ไม่ต้องเป็นอย่างนั้น แต่ได้มารู้อย่างนี้ ดีกว่า เพราะมันดีกว่ากันตรงที่ว่า เราสามารถที่จะพ้นไปเสียได้จากกองทุกข์ ที่ใครๆเขาหาทางแก้ไข กันไม่ได้ ในความ เกิด แก่ และตาย แต่เราสามารถแก้ไขสิ่งที่คนอื่นแก้ไม่ได้ เม้จะร่ำรวย มียศศักดิ์ แค่ไหนก็ตาม ถ้าไม่ได้เข้ามารู้ในความจริงอันประเสริฐเหล่านี้ ก็ไม่สามารถที่จะเอาตัวเองรอดพ้นไปจาก อบาย ทุคติในเบื้องหน้ากันไปได้ เพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ใน รัตนะ๕ประการอันหาได้ยาก ข้อที่3 คือบุคคลที่รู้แจ้งในคำตถาคต แล้วประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ความรู้ในธรรมะของพระพุทธองค์นั้นวัดกันที่คุณสมบัติที่พระบรมศาสดาทรงได้บัญญัติไว้ ไม่ได้เรียนกันแล้วก็รับใบประกาศ คุณสมบัติที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัตติว่าเป็นผู้ที่รู้ธรรมะของตถาคตอันบุคคลอื่นประกาศ แล้วประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้น ก็คือ ผุ้ที่ก้าวพ้นปุถุชนภูมิ เข้ามาสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพาน ในธรรมวินัยนี้ คือเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นผุ้ที่พ้นไปแล้วจากอบาย มีธรรมอันไม่เสื่อม เป็นผู้ที่พร้อมจะตรัสรู้ในเบื้องหน้า ก็ คือสัทธานุสารี ธรรมานุสารี โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และพระอรหันต์ ผู้ที่หาได้ยาก บังเกิดขึ้นได้ยากในโลก นั้นเป็นอย่างนี้ วันนี้ก็เอาไปพิจารณากันพอสังเขป เพียงเท่านี้ ขอความสุขความเจริญในอรรถในธรรมจงมีจงบังเกิดแก่เพื่อนสมาชิกทั้งหลาย ขออนุโมทนาสาธุ
เบอร์โทรติดต่อ 094 967 9813 ไลน์ไอดี poundph
โอนเงินชำระค่าสินค้ามาที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสรงประภา ดอนเมือง กทม.
ชื่อบัญชี Papon Phu.
มีของเก่าเอาไปใช้งาน ลองพิจารณากันดูครับ
1.จับแป๊บ Unior 2” 480 ของเก่าเอาไปใช้งาน คุณ tippng สถานะโอนเงินเเล้วรอจัดส่งของไปให้วันนี้( 23 พ.ย.63)
2.สว่านไฟฟ้า Bosch1122 Made in Switzerland ของเก่าสภาพดี
3.หัวค้อนงานเก่า มี สองเต้า
3.1 คุณ voonkati สถานะโอนเงินเเล้วรอจัดส่งของไปให้เเล้ว PD 2376 0820 5TH
3.2.คุณ อาคม สถานะโอนเงินเเล้ว รอจัดส่งของไปให้วันนี้(23 พ.ย.63)

กฏกติกามารยาทตามประเพณีนิยม จองไว้อย่าเกิน2วัน โอนเงินแล้วแจ้งที่อยู่เข้ามาผมจัดส่งของให้ได้ทุกวัน โอนไวส่งให้ไว ครับ
ขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายและอุดหนุน ก็ขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกท่านนะครับ
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ จันทร์ 23 พ.ย. 2020 08:52, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12321
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเช้า 22 พ.ย.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 22 พ.ย. 2020 10:52

1.จับแป๊บ Unior 2” 480 ของเก่าเอาไปใช้งาน ก็สภาพดีครับตัวนี้สีถลอกไปบ้าง เเต่ก็ไม่มีผลอะไรในการใช้งาน ไม่คด เเตกร้าว อย่างใด ตัวนี้ขนาด 2นิ้ว ขายไป 780.บาทรวมค่าส่งครับเครื่องมือยี่ห้อนี้ผมรับประกันการใช้งานให้ยันลูกบวชครับทนทานดีมาก ถ้าใช้งานไม่ผิดประเภท หรือผิดวิธี
ปล.เครื่องมือยี่ห้อนี้ ก็ราคามันไม่มีหลักร้อยหรอกครับ มีเเต่หลักพัน ก็ประหยัดกันไปได้เยอะครับสำหรับคนที่รู้จักใช้เงิน อีกอย่างผมเคยบอกเพื่อนสมาชิกด้วยกันไว้ว่าจากประสบการณ์ของผมที่คุมงานมาหลายงานเเละก็เป็นงานที่โหดๆ คืองานในทะเล ทั้งสั่งซื้อ เเละก็ใช้เครื่องมือมาหลากหลายยี่ห้อ เท่าที่จำได้ไม่เคยที่จะเห็นยี่ห้อนี้มันเสียง่ายๆ เลยสักครั้งนะครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อาทิตย์ 22 พ.ย. 2020 16:14, แก้ไขไปแล้ว 7 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12321
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเช้า 22 พ.ย.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 22 พ.ย. 2020 11:03

2.สว่านไฟฟ้า Bosch1122 Made in Switzerland ของเก่าสภาพดี รุ่นนี้ก็เป็นสว่านไฟฟ้ารุ่นเก่าวินเทจ ผลิตที่สวิตเซอร์เเลนด์ หัว่จับดอกสว่านเเละจำปา ผลิตที่ เยอรมันตะวันตก ก็คือมันหลายสิบปีมาเเล้ว สายไฟเดิม ทุ่นเดิม สวิทต์เดิม เเปลงถ่านผมเปลี่ยนให้ไป 1 อัน เสียงดี เเต่มีลูกปืน ตรงคอมันดังนิดหน่อย ทำให้เฟืองมันมีระยะ เเต่ก็ไม่มีผลอะไรในการใช้งาน เวลาสนิทก็เสียงหวาน คือตอนที่เดินรอบไร้ภาระ ก็เป็นเรื่องปกติของที่มันมีอายุมากเเล้ว ขายไม่ได้ก็เก็บเอาไว้ดูก็น่าจะเพลินดีครับ เพราะสีมันสีหวานดีเหมือนสีของทหารอากาศ ขายไป 560บาทรวมค่าส่ง (ราคาสุดท้ายขายให้มันยุบไปบ้างสว่านผมชักเริ่มมีเยอะ)
ปล. สว่านรุ่นเก่าปรับซ้ายขวาไม่ได้ หมุนเข้าอย่างเดียวนะครับ เเละอีกอย่างตรงบริเวณฝาปิดครอบตัวสว่านตรงปลายที่หัวจับเเตกเพราะสกรูมันไขไม่ออก ผมก็เลยงัดมันออกมาเเต่ก็เอาชิ้นส่วนเดิมใส่ปิดไว้ เอาสกรูยึดได้เหมือนเดิม
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อาทิตย์ 22 พ.ย. 2020 21:39, แก้ไขไปแล้ว 5 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12321
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเช้า 22 พ.ย.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 22 พ.ย. 2020 11:43

3.หัวค้อนงานเก่า มี สองเต้า
31.ค้อนหงอนหัวเหลี่ยม ของเก่ายี่ห้อเลือนลาง ขายไป 499. บาทรวมค่าส่งครับ
3.2 ค้อนหงอนรูปทรงคล้ายค้อนสเเตนเลย์ ขายไป 320บาทรวมค่าส่งครับ
ปล.ขายไม่ได้ จะเข้าด้ามไม้สวยๆเเล้วก็จะขายใหม่ในราคาอีกเท่าหนึ่งนะครับ ผมก็ขายค้อนมาเยอะเเล้วนะครับ ฉนั้นก็เชื่อใจได้ว่าผมเลือกมาเเม้ไม่รุ้ว่ามันยี่ห้ออะไร เเต่ก็พอจะรู้รูปทรง เเละเนื้อเหล็ก น้ำหนัก เพราะผ่านมือ ผ่านตามาเยอะครับ ฉนั้นที่เห็นอยู่มันค่อนข้างเก่า เเละก็ยังไม่เสียหายอะไร นั่นก็เเปลว่ามันเป้นของดี เเม้ช่างทั่วไปใช้งาน ก็ยังทนทานรอดมาได้ถึงอายุขนาดนี้ ก็รับประกันได้ว่ามันเป็นของคุณภาพดีอย่างเเน่นอน เเละอีกอย่างครับ คือหัวค้อนที่ดี ดูจากการใช้งานมันจะมีเเต่สึกเข้าหาตัวค้อน ไม่บานออก ซึ่งหมายถึงมันสึกกร่อนไปได้เพราะเเรงเสียดทาน เเต่ไม่ยอมลดความเเข็ง ของมันลง นั่นเเหละครับค้อนที่ดี ดูได้จากการใช้งานอย่างนี้เเหละครับ ของง่ายๆ ถ้าเราสังเกตุก็จะเห็นได้ในความจริง
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อาทิตย์ 22 พ.ย. 2020 21:40, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
 
voonkati
โพสต์: 8938
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 20:36
ที่อยู่: 20/32 ซ.หมู่บ้านเขาน้อย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
PM

Re: สวัสดียามเช้า 22 พ.ย.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 22 พ.ย. 2020 12:26

3.1
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12321
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเช้า 22 พ.ย.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 22 พ.ย. 2020 12:48

รับทราบขอบพระคุณอย่างสูงขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
tiipong
โพสต์: 285
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:37
PM

Re: สวัสดียามเช้า 22 พ.ย.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 22 พ.ย. 2020 17:12

รับ1 ครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12321
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเช้า 22 พ.ย.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 22 พ.ย. 2020 21:08

tiipong » อาทิตย์ พ.ย. 22, 2020 5:12 pm เขียน:
รับ1 ครับ
รับทราบขอบพระคุณอย่างสูงขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
นายอาคม
โพสต์: 619
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 24 ต.ค. 2017 22:15
PM

Re: สวัสดียามเช้า 22 พ.ย.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 22 พ.ย. 2020 22:27

3.2 ครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12321
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเช้า 22 พ.ย.63/ของเก่าใช้งาน /เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 22 พ.ย. 2020 23:21

รับทราบขอบพระคุณอย่างสูงขอให้มีความสุขความเจริญครับ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 37 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน