ขายอุปกรณ์เดินป่า ขายอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12494
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

สวัสดียามเย็น 9 ม.ค.64/ ของใช้งาน/เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ม.ค. 2021 15:55

สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่าน พบกันอีกครั้ง นะครับ ก็ถือเป็นโอกาสที่ดี ตั้งใจใคร่ครวญในธรรมะของพระบรมศาสดา กันนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ ทั่วโลก นั้น กลับมาวิกฤติกันอีก ซึ่งบางประเทศก็หนัก หนาสาหัส อยู่มาก ประเทศของเรานั้น ตอนนี้ก็ยังถือว่า ยังพอควบคุมกันได้อยู่ ก็ขอแต่เพียง พวกเราทั้งหลายนั้นให้ความร่วมมือ และก็ อย่าประมาท มีความสามัคคี กลมเกลียวกันไว้ ในการที่จะต่อสู้ กับภัย ในครั้งนี้ไปด้วยกัน ก็จะสามารถที่จะ ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายกันไปได้ แต่ถ้ามัวไปถามหาคนผิด ถามหาว่าใครกันแน่ ที่ทำให้เป็นอย่างนี้ ก็เหมือนในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธองค์ทรงได้เคยตรัสไว้ในเรื่องของบุรุษที่ถูกยิงด้วยลูกศร แล้วหมอก็จะทำการรักษาบาดแผลให้ แต่บุรุษผู้นั้นก็มัวแต่ถามว่าใครที่เป็นคนยิง หรือว่าลูกศรที่ยิงนั้นเป็นลูกศรที่ยิงมาจากหน้าไม้ หรือศาสตราชนิดใด? ถ้ายังไม่รู้ในเรื่องราวเหล่านั้น ก็ยังจักไม่ยอมรับการรักษา นี่คือการที่ไปมัวสาวหาสาเหตุที่ไม่มีประโยชน์กันอยู่ โดยที่ไม่ยอมแก้ปัญหาที่มันกำลังบังเกิดขึ้น พระบรมศาสดาก็ทรงตรัสไว้ในลักษณะที่ว่า บุรุษผู้ที่ไม่ยอมทำการรักษา จนกว่าที่จะไปรู้ในคำตอบที่เขาอยากรู้ ก็จักต้องตายไปเปล่า ๆ เพราะการที่จะไปมัวที่จะสืบหาหรือไปรู้ สิ่งที่เขาต้องการนั้น มันก็ช้าเกินไป สำหรับ อาการของบาดแผลที่เขาได้รับ อยู่ อันมียาพิษกำซาบอย่างร้ายแรง หมอจะทำการถอนลูกศร ถอนยาพิษออก เขาก็ยังไม่ยอมรับการรักษานั้น เพราะเหตุที่จะขอรู้ตัวคนยิง หรือว่าหน้าไม้หรือว่าเกาฑันย์นั้นว่าเป็นชนิดอะไรเสียก่อน พระบรมศาสดาก็ตรัสว่า บุรุษนั้นย่อมตายเปล่า เรื่องนี้เปรียบได้กับ การที่พระองค์ทรงไม่พยากรณ์ หรือตอบคำถาม อันพระองค์ล้วนไม่จำเป็นต้องตอบ เพราะคำถามเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มรรคผลนิพพาน เมื่อมีใครพึงจะเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ โดยที่มีข้ออ้างว่าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ทรงพยากรณ์ ทิฎฐิทั้ง10 ประการเหล่านั้น่เสียก่อน เขาก็ยังไม่เข้ามาประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระพุทธเจ้า บุรุษผู้นั้นก็จักตายไปเปล่าๆโดยที่ไม่ได้เข้ามารู้ความจริงอันประเสริฐ ก็เพราะมัวแต่สงสัยในสิ่งที่ไม่ควรสงสัย มัวไปค้นหาสิ่งอันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองอยุ่ ก็ทำให้การที่คนเรานั้นจะได้รับประโยชน์ของตนเองไปก็เป็นอันไม่สำเร็จประโยชน์ กันไปได้ เรื่องพวกนี้ก็เช่นกัน เรารู้ว่าเรื่องมันเกิดเป็นภัยร้ายแรงกันแล้วก็ไม่ต้องไปมัวโทษอะไรกันอยู่ อันจะเป็นเหตุให้เกิดความทะเลาะเบาะแว้ง อะไรกันไป มันโทษคนนั้นคนนี้กันอยุ่ สุดท้าย เราก็ควบคุมสิ่งที่มันเกิดขึ้นกันไม่ได้ สุ้มารู้วิธีการป้องกัน วิธีการลดความเสี่ยง วิธีการดูแล รักษา กันจะดีกว่า และเรื่องนี้ ก็อย่างที่เคยบอกกันไปแล้วว่าพระพุทธองค์ทรงมี คำตอบให้แล้ว ในเรื่องการที่จะไม่เจ็บป่วยอาพาธ ก็ให้งดการเดินทาง ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ และก็ทรงตรัสบอกอานิสงส์ของการที่อยู่เป็นที่เอาไว้ ว่าจักได้บรรลุในสิ่งที่ยังมิได้บรรลุ และจักเชี่ยวชาญชำชองในสิ่งที่บรรลุแล้ว จักไม่เจ็บป่วยอาพาธ เพราะเหตุแห่งการเดินทาง และประการสุดท้าย ก็จักเป็นผู้มีมิตรมาก นี่คือการอยู่เป็นที่ มีข้อที่ดีอย่างนี้ และที่สำคัญป้องกัน การเจ็บป่วยได้ อันนี้นี่แหละเข้ากับเหตุการณ์ และก็เป็นธรรมที่ทันสมัย มาจนถึงปัจจุบัน ก็ยังคงใช้ได้อยู่ และก็มีประสิทธิภาพ มากกว่ายารักษาใดๆ และเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น เราก็ยิ่งมีความเคารพ เลื่อมใส ในความที่พระพุทธองค์ทรงเป็นสัพพัญญู และ การบัญญัติธรรมของสัพพัญญู ว่าไม่มีการผิดพลาด และแถมยัง มีผลในการนำไปประพฤติปฎิบัติได้ จริง ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย แถมไม่จำกัดอยู่ด้วยกาลเวลา นานมากว่า 2500ปีล่วงมาแล้วก็ยังใช้ได้และให้ผลจริงอยู่เสมอ แล้วยิ่งเรื่องที่มัวไปหาคนผิดกันอยุ่ จนเป็นเหตุให้ มัวแต่พูดคุย กันในเรื่องที่มันไม่ได้ช่วยอะไร ในตอนนี้ ก็เสียเวลาเปล่า สู้มาหาทางป้องกัน ระวังกันจะดีกว่า หรือแม้แต่คนที่เป็นแล้วก็ต้องคิดว่า มันล้วนแต่เป็นเวรกรรมของคนๆนั้น เราจะไปห้าม สิ่งที่มันกรรมของบุคคลกันได้อย่างไร? สัตว์โลกล้วนย่อมเป็นไปตามกรรม อันนี้ เป็นข้อที่ให้พิจารณา ในความไม่เที่ยง ของสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ เราจะคิดว่าเราทำดีแล้ว ทำถูกต้องแล้ว แต่ก็ยังมีเหตุที่ยังต้องคงได้รับกรรมเหล่านั้นกันอยู่ ก็ต้องเชื่อในเรื่อง ของกรรมที่เราเองก็ไม่รู้ว่าเรานั้น ล้วนแต่เคยสร้างกันเอาไว้ มากน้อยเพียงใด ซึ่งก็จะมี กรรมในอดีต กรรมในอนาคต และกรรมในปัจจุบัน พูดมาถึงตรงนี้ก็หลายคนอาจจะงงว่ากรรมในอนาคตนั้น คืออะไร ???? กรรมในอนาคตก็คือ กรรมที่เราได้สร้างไว้ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ผสมรวมกัน เป็นกรรมในอนาคต ซึ่ง ก็อยุ่ที่ว่ากรรมเหล่านั้นส่วนไหนที่จะส่งผลก่อน คือเป็น อนันตริกรรม คือกรรมหนัก ที่ส่งผลก่อน ถ้าเป็นกรรมฝ่ายเลว ก็ไปอบาย ถ้าเป็นกรรมฝ่ายดี ก็ไปสู่สุคติ หรือเข้าไปสู่สัปปุริษภุมิ ซึ่งเราสามารถที่จะสร้างกรรมที่เป็นกรรมหนัก ให้ผลเร็วให้ผลก่อนกันไปได้ ถ้าเรารู้???? ซึ่งเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงบอกเอาไว้แล้วว่า กรรมใดที่ส่งผลเร็วในผลไวในทิฎธรรม ดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในเรื่อง ของการเจริญ อานาปานสติ สมาธิ ว่าสิ่งที่สาวกผุ้ที่เจริญ อานาปานสติกันอยุ่ ผลที่เขาพึงหวังได้มี สองสิ่ง ก็คือ จะได้อรหัตถผลในทิฎธรรม หรือถ้ามีอุปธิเหลืออยู่ ก็จักได้เป็น อนาคามี ฉนั้น อานาปานสติสมาธิ ก็คือการสร้างกุศลกรรมหนักที่ให้ผลเลย ไม่รอกรรมส่วนอื่น ที่จะให้ผล ทีหลัง ยกเว้นแต่คนผู้นั้นได้กระทำอนันตริกรรมเอาไว้ก่อน หน้านั้น คือการฆ่าพระอรหันต์ การฆ่ามารดา บิดา การทำสงฆ์ให้แตกแยก การทำพระพุทธเจ้าให้ฮ่อเลือด ผู้ที่ไม่ได้กระทำอกุศลกรรมหนักทั้ง๕ประการเหล่านี้ไว้ ถ้าเจริญ อานาปานสติสมาธิ อยู่ ผลอันพึงหวังได้ ก็คือ สองประการอย่างที่บอก คือ อรหัตถผลในปัจจุบัน หรือถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ ก็จักเป็น อนาคามี และพระพุทธองค์ท่านไม่เคยตรัสไว้เล่นๆ หรือตรัสไม่จริง เราทั้งหลายเมื่อได้มารู้ในความจริงอย่างนี้แล้ว ก็หมายถึงว่า มีทางเลือก ก็อยู่ที่ว่าจะปลงศรัทธาเชื่อฟังในคำสอนเหล่านี้กันไปได้เพียงใด แค่ไหน ที่พอจะน้อมนำสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำสั่งสอนเหล่านี้ไปประพฤติปฎิบัติตาม ความทุกข์ ทั้งหลายทั้งปวงก็ย่อมที่ ถูกถ่ายถอน ออกกันไปได้ อย่างถูกต้องแท้จริง ซึ่งก็นับว่า แม้จะต้องตายไปในลักษณะที่ว่า กันในโอกาสอย่างนี้ ก็ถือว่าไม่เสียดาย เพราะรู้ซึ่ง สิ่งที่จะได้รับกันไปด้วยดีแล้ว อนาคตที่ต้องการปราถนา ก็เป็นอัน มีที่พึ่งมีสรณะอันเป้นที่ไว้วางใจกันไปได้ ไม่ต้องมาเดือดร้อนกายใจกันแต่ในภายหลัง นี่ก็จึงถือได้ว่า ตั้งตนกันอยู่ในความเป็นผู้ที่ไม่ประมาท วันนี้ก็เอาไปพิจารณาใคร่ครวญกันไปโดยแยบคาย กันนะครับ ขออนุโมทนาสาธุ
เบอร์โทรติดต่อ 094 967 9813 ไลน์ไอดี poundph
โอนเงินชำระค่าสินค้ามาที่ ธ.กรุงเทพ จำกัด สาขา สรงประภาดอนเมือง กทม.
เลขที่บัญชี 059 038 9813 ชื่อบัญชี Papon Phu.
มีของใช้งาน คุณภาพดี เอาไปใช้กัน
1.สว่านโรตารี่ มากีต้า HR 2460 F ของเก่า สภาพดี มี 1 ตัว
2.หินเจียรมากีต้า 9553 B ของเก่าสภาพดีมี 1 ตัว คุณ -Xykz- สถานะโอนเงินมาเเล้วจัดส่งของไปให้เเล้ว วันนี(10 ม.ค.64)PD 2376 4110 0 TH
3.สว่านไฟฟ้า Bosch GSB 550 ของเก่าสวิทต์เสียเอาไป DIY คุณ achampe1สถานะโอนเงินเเล้วรอจัดส่งของให้วันนี้ PD 2376 4111 3 TH
4.สายชาร์จน้ำยาแอร์ อิมพีเรียล ของใหม่ เก่าเก็บมี 1 ชุด xปิดการขาย คุณ lofestye Q1
5.
กฏ กติกามารยาทตามประเพณีนิยม จองไว้ อย่าให้เกิน 2 วัน โอนเงินแล้วแจ้งที่อยู่เข้ามา ผมจะรีบจัดส่งของไปให้นะครับ
สุดท้ายก็ขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายอุดหนุน ก็ขอให้มีความสุขความเจริญกันไปทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อาทิตย์ 10 ม.ค. 2021 21:39, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12494
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 9 ม.ค.64/ ของใช้งาน/เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ม.ค. 2021 16:08

1.สว่านโรตารี่ มากีต้า HR 2460 F ของเก่า สภาพดี มี 1 ตัว ก็มีกล่องใส่สว่านให้ด้วยเเถมไป เป็นของยี่ห้อเเมคเทค ก็ใส่กันได้ ขายไป ในราคา 2450 บาทรวมค่าส่งครับ ก็ใครที่เคยใช้ยี่ห้อนี้ ก็คงพอทราบกันนะครับไม่ต้องอธิบายกันมาก เเต่ก็อยากบอกให้คนไม่เคยใช้ได้รู้ไว้ คือ มันน้ำหนักเบา กว่าBosch กระชับมือใช้งานได้สะดวกกว่า บังคับหรือคุมรอบได้ละเอียดดีกว่า การเจาะก็เลยนิ่มนวล ไม่ทำให้ผลงานเสียหาย เเละถ้าใครเคยใช้สว่านยี่ห้อดังอีกยี่ห้อคือ Hilti ก็จะทราบว่าถ้าเป็นรุ่นที่มีขนาดเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน การทำงาน ก็จะคล้ายหรือเเทบจะเหมือนกัน คือเจาะได้นุ่มนวล ละเอียดดีกว่าอีกยี่ห้อที่กล่าวไว้ (อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับห้ามเอาไปเชื่ออย่างเดียว ต้องพิจารณาด้วยตัวเองให้ดีเสียก่อน)
ปล.ซื้อใหม่ ก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าตัวครับ ประหยัดไปได้เยอะ สำหรับคนที่ต้องการประหยัด
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ อาทิตย์ 10 ม.ค. 2021 09:33, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12494
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 9 ม.ค.64/ ของใช้งาน/เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ม.ค. 2021 16:12

2.หินเจียรมากีต้า 9553 B ของเก่าสภาพดีมี 1 ตัว ก็ขายกันไป 700 บาทรวมค่าส่งครับ ปลั๊กไม่ใช่ของเดิมนะครับ นอกนั้นก็ของเดิม
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ เสาร์ 09 ม.ค. 2021 17:04, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12494
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 9 ม.ค.64/ ของใช้งาน/เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ม.ค. 2021 16:17

3.สว่านไฟฟ้า Bosch GSB 550 ของเก่าสวิทต์เสียเอาไป DIY อาการมันก็คือติดๆดับๆ หรือบางทีก็ติดเเล้วไม่ยอมดับ เเล้วก็ สกรูไม่ใช่ของเดิม ผมเอาของใกล้เคียงใส่ไปให้ ขายไป 450บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ เสาร์ 09 ม.ค. 2021 16:58, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12494
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 9 ม.ค.64/ ของใช้งาน/เรียนเชิญครับ

เสาร์ 09 ม.ค. 2021 16:23

4.สายชาร์จน้ำยาแอร์ อิมพีเรียล ของใหม่ เก่าเก็บมี 1 ชุด ขออนุญาติใช้ภาพเดิมนะครับของที่จะขายให้ไปมีสภาพใกล้เคียงกัน เเพ็คอาจฉีกขาดไปไม่สมบูรณ์เหมือนที่เห้น เเต่สายภายในใหม่ เหมือนกันเป็นของชุดเดียวกันครับ ขายไป550ปิดการขายเเล้ว บาทรวมค่าส่งครับ -ขออภัยปิดการขายเเล้ว
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
-Xykz-
โพสต์: 406
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 16:24
ที่อยู่: เชียงราย
PM

Re: สวัสดียามเย็น 9 ม.ค.64/ ของใช้งาน/เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 10 ม.ค. 2021 00:56

รับ2ครับน้า
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12494
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 9 ม.ค.64/ ของใช้งาน/เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 10 ม.ค. 2021 01:08

-Xykz- » อาทิตย์ ม.ค. 10, 2021 12:56 am เขียน:
รับ2ครับน้า
รับทราบขอบพระคุณอย่างสูง ขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
Lofe_Style
โพสต์: 529
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 07 ธ.ค. 2017 16:50
PM

Re: สวัสดียามเย็น 9 ม.ค.64/ ของใช้งาน/เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 10 ม.ค. 2021 02:50

Q4
 
archamp1
โพสต์: 1118
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 21:49
PM

Re: สวัสดียามเย็น 9 ม.ค.64/ ของใช้งาน/เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 10 ม.ค. 2021 07:10

รับ3 ตามที่pmสอบถามครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12494
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 9 ม.ค.64/ ของใช้งาน/เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 10 ม.ค. 2021 07:47

รับทราบขอบพระคุณครับท่าน มีของเข้ามาอีกจะพีเอ็ม ไปเเจ้งนะครับ ขออภัยพอดีมีขายไปทางช่องทางอื่นด้วย เลยต้องปิดการขายทางนี้ไป ขอบพระคุณอย่างสูงขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 12494
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามเย็น 9 ม.ค.64/ ของใช้งาน/เรียนเชิญครับ

อาทิตย์ 10 ม.ค. 2021 07:56

archamp1 » อาทิตย์ ม.ค. 10, 2021 7:10 am เขียน:
รับ3 ตามที่pmสอบถามครับ
รับทราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ ขอให้มีความสุขความเจริญครับ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 42 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน