ขายอุปกรณ์เดินป่า ขายอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 13244
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

สวัสดียามสาย 16 มิ.ย 65/ของใช้งาน/เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 16 มิ.ย. 2022 09:57

สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่าน ก็พบกันอีกครั้ง ตั้งใจ ใคร่ครวญในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ นะครับ ตรงนี้ถ้าใครได้เสพคบ กันอยู่เป็นประจำก็จะพึงได้เห็น กันได้ด้วยตนเองนะครับ ว่าล้วนไม่เคยก่อเหตุเภทภัย หรือทำให้ต้องมี อะ ไรเสียหาย หรือเกิดความไม่สบายอกสบายใจ อันใด กันขึ้นมาได้ ก็เพราะด้วยเหตุที่ ธรรมะที่เอามาบอกสอนถ่ายทอดนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงได้เคยตรัส เคยประพฤติปฏิบัติมา มันจึงเป็นสิ่งที่มีแต่เรื่องที่ จริง แท้ ประกอบไปพร้อมเพื่อประโยชน์ เป็นเรื่องที่ควรแก่กาล เป็นไปเพื่อความเมตตากรุณา ที่สำคัญเป็นสิ่งที่มนุษย์และเหล่าเทวดาทั้งหลายพึงสมควรรู้ พระองค์ว่านับเป็นโอกาสอันแสนยากในการที่สัตว์ทั้งหลายจะพึงอุบัติกันขึ้นมาได้สุคติภพ คือภพ แห่งเทวดาและมนุษย์นั้น เหล่าสัตว์ทั่วไป น้อยแสนน้อยนักที่จะได้มีโอกาสอย่างนี้ นี่ก็นับว่าเราทั้งหลายนั้นมีบุญกันมากมาย กว่าสัตว์อื่นๆ นานับล้านชนิด ตรงนี้ นับว่ายากเป็นประการแรก ประการต่อมา การที่เมื่อบังเกิดขึ้นมาแล้วจักได้มาบังเกิดในสัตว์ที่มีอัธยาศัยดี เรื่องนี้ก็นับเป็นเรื่องที่ยาก อีกเรื่องนึง ประการต่อมา การที่บังเกิดกันขึ้นมาแล้วจักได้มาบังเกิด อยู่ในช่วงที่ธรรมวินัย อันพระบรมศาสดา พระผุ้มีพระภาคเจ้า อรหันตสัมมาสัมพูทธ ทรงมาอุบัติ หรือในยุคแห่งธรรมวินัยยังดำรงค์อยู่ อันนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งอันหาได้ยาก และเป็นไปได้ยาก ประการต่อมา ครั้นได้มาเกิดอยู่ในยุคที่ธรรมวินัยยังไม่ขาดสูญหมดสิ้นไปก็จริง แต่การที่จะได้สดับ หรือได้รับรู้ในเนื้อแท้แห่งธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็นับว่าเป็นเรื่องที่ยาก ประการต่อมา ครั้นได้รู้ได้เห็นในธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแล้วการที่จะได้ มารู้ตามเห็นตามแล้วบังเกิดศรัทธาก็เป็นการยาก นี่คือความยากในหมุ่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่ล้วนต้องเผชิญ กันอยู่ เมื่อผุ้ได้ ตกล่วงไปเสียซึ่งความโชคดี กว่าจะได้กลับมามีโอกาสเช่นนี้อีก ก็นับว่าแสนยาก เราไม่ต้องไปดูอื่นไกล ยกตัวอย่างแค่เราเคยถูกหวย กันก็พอรู้ได้ ว่านานแสนนานที่เราจะได้โอกาสที่ดีอย่างนั้นกันสักครั้ง โอกาสที่เราต้องการ ปราถนาไม่ได้มีมาให้เราได้รับมันอยู่ทุกๆวัน ฉนั้น เมื่อมีโอกาสที่ดีอย่างนี้ กันแล้ว ก็ต้องรีบไขว่คว้า เอามาให้ได้ อย่าปล่อยโอกาสอันดี แสนดีอย่างนี้ผ่านเลยไป และนี่ไม่ใช่คำชักชวนวิงวอนของผุ้บรรยาย เอง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ในลักษณะเช่นนี้อยู่หลายต่อหลายครั้งเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ เพราะด้วยเหตุที่พระองค์ทรงเล่งเห็นด้วยพระญาณอันหาประมาณมิได้ว่า เหล่าสัตว์ทั้งหลายในโลกล้วนมีวิบากแห่งกรรม เป็นเช่นไร พระองค์ทรงตรัสเรื่องเหล่านี้ด้วยพระองค์ทรงเห็นแล้วซึ่งความจริง แม้ในอนาคตกาลนานไกลออกไป พระองค์ก็ทรงรับรู้ ได้ ว่าธรรมวินัยที่พระองค์ทรงนำบอกสอนเหล่านี้ ล้วนจะคงใช้ไปได้ ไม่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไข อันใดอีก เป็นธรรมที่ไม่เก่า ไม่ตกยุคสมัย อันได้ชื่อว่าเป็น อกาลิโก ยกตัวอย่างเรื่อง การหาอาหาร การอยู่อาศัย การนุ่งห่ม การเดิน การหลับนอน พระองค์ทรงบัญญัติแล้ว ในครั้งนั้นล่วงมา 2600 ปี ก็ไม่มีข้อใดที่ต้องยกเลิก หรือต้องปรับเปลี่ยนแก้ไข นี่คือสิ่งที่ใช้ความสัจจริงเป็นเครื่องพิสูจน์ ที่นี้ เรามาพูดกันในเรื่องสำคัญ คือเรื่องมรรคผลนิพพาน ถามว่าเรื่องอื่นจริงแท้มาทั้งหมด แล้วก็สอดคล้อง ซึ่งกันและกัน ถามว่าจะส่งสัยเรื่องนี้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงกันไปได้อย่างไร ?? หรือแม้แต่เรื่องนรกสวรรค์ ถามว่าเรื่องอื่นๆ พระองค์ทรงตรัสมาถูกต้องตรงจริงพิสูจน์ได้ ถามว่าเรื่องที่ยังพิสูจน์ตรวจสอบยังไม่ได้ ด้วยเหตุที่ยังมีความสามารถไม่เพียงพอ คนที่มีความฉลาด มีสติปัญญาใคร่ครวญก็ย่อมที่จะคิดไปได้ว่า ไม่มีเหตุผลอันใดที่พระพุทธองค์ท่านจะมาตรัสในเรื่องที่ไม่จริง อันเพียงแค่ ต้องการให้คนมานับถือยกย่อง เพราะเรื่องอื่นล้วนแต่เป็นเรื่องที่ถูกต้องดีงามไปทั้งสิ้น เรื่องที่ความสามารถของเรายังไปไม่ถึง ด้วยเพราะยังไม่สามารถแสดงอิทธิวิธี ซึ่งก็สามารถทำได้ ถ้ามีความเพียร มีความอุตสาหะ ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเกินไปจากความสามารถ ไปได้ มิฉนั้นพระองค์ก็ทรงไม่บอกสอนเอาไว้ ฉนั้นเราทั้งหลายก็นับว่ามีโชควาสนาที่แสนดี ซึ่งบางคนกลับมองเห็นว่าเป็นสิ่งน่าเบื่อน่ารำคาญ ตรงนั้น ก็ถือว่ายังเป็นผู้ที่ขาดการพิจารณาใคร่ครวญไปโดยแยบคาย การใช้สติปัญญา ยังน้อย เพราะเรื่องทั้งหลายทั้งปวง ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสล้วนแต่หาโทษภัยอันใดมิได้เลย แต่คนๆนึงกลับมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ ก็นับว่าน่าเสียดาย กันเป็นอย่างยิ่ง แล้วถ้าการพลาดโอกาสไปแล้วนั้น จักมีได้มีโอกาสกันอยู่บ่อยๆ ก็ไม่เป็นไร??? แต่เรื่องจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น เมื่อพลาดไปแล้ว บางคนก็ต้องไปยังทุคติภพ อันเป็นช่วงเวลาที่ ยาวนานมาก กว่าจะกลับมาได้สุคติกันอีก ยาวแค่ไหน ก็นับกันไม่ถ้วนก็แล้วกัน ไม่ใช่แค่100 ปี พันปี หมื่นปี แสนปี ทุคติภพนั้นโหดร้ายแสบเผ็ดทรมานและยาวนานยิ่งนัก อันนี้พระพุทธองค์ทรงตักเตือนเอาไว้เองผุ้บรรยายมิได้ กล่าวเกินเลยแต่อย่างใด ฉนั้น การที่นำสิ่งเหล่านี้มาบอกกล่าวกันอยู่ นั่นก็เป็นการตักเตือนกันไปว่า อย่าทิ้งโอกาสอันแสนดี เมื่อได้มาบังเกิดขึ้นมาแล้วในอัตภาพนี้ ได้รู้ธรรมะที่แท้จริงของพระพุทธองค์ บรมศาสดา ก็พึงใช้สติปัญญา พิจารณาใคร่ครวญไปโดยแยบคาย ทำปัญญาให้บังเกิด มีความศรัทา มีวิริยะ มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา อันเป็นกำลังของการที่จะพึงรู้ตามเห็นตาม ในธรรมะเหล่านี้ไปได้ โดยถ่องแท้ วันนี้ก็มาให้ข้อธรรมอันเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆกันอีกครั้ง ขออนุโมทนา สาธุ
เบอร์โทรติดต่อ 094 967 9813 ไลน์ไอดี poundph2
โอนเงินชำระค่าสินค้ามาที่ ธ.กรุงเทพ จำกัด เลขที่บัญชี 059 038 9813
ชื่อบัญชี Papon Phu.
มีของใช้งาน เล็กน้อยเอาไปลองใช้งานกันดูครับ
1 เวอร์เนีย Mitutoyo 300.mm แบบเข็มหน้าปัทม์ ของเก่าสภาพดี มี 1 ชิ้น คุณ khan19 สถานะโอนเงินเข้ามาเเล้ว รอจัดส่งสินค้าไปให้วันพรุ่งนี้
2.แม่แรง รถยนต์ Toyota ของเก่า เอาไปใช้งานมี 1 ชิ้น
3. หินเจียร์ bosch GWS 7-100 -ของเก่าจำนวน 1 เครื่อง คุณ suwatoo สถานะโอนเงินเเล้วรอจัดส่งของไปให้วันพรุ่งนี้ครับ
กฏกติกามารยาท ตามประเพณีนิยม จองแล้วก็โอนเงินเข้ามาได้เลยนะครับอย่านานเกิน 2 วัน โอนแล้วแจ้งที่อยู่ส่งของกันเข้ามา ผมจะรีบจัดส่งสินค้าไปให้ ผมจัดส่งของให้ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด โอนไวส่งให้ไวนะครับ
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ ศุกร์ 17 มิ.ย. 2022 00:42, แก้ไขไปแล้ว 5 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 13244
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามสาย 16 มิ.ย 65/ของใช้งาน/เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 16 มิ.ย. 2022 10:03

1 เวอร์เนีย Mitutoyo 300.mm แบบเข็มหน้าปัทม์ ของเก่าสภาพดี มี 1 ชิ้น ก็ดูกันเอาเองนะครับ อยากทราบสเป็กก็เอารุ่นมันไปเสริซกันดูก็ได้นะครับมีประวัติมีข้อมูลอยู่ในโลกครับ ขายไป ราคา 2500 บาทรวมค่าส่งครับ
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 13244
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามสาย 16 มิ.ย 65/ของใช้งาน/เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 16 มิ.ย. 2022 10:08

2.แม่แรง รถยนต์ Toyota ของเก่า เอาไปใช้งานมี 1 ชิ้น ขายไป 680 บาทรวมค่าส่งนะครับ มีอุปกรณ์ที่เเถมให้ไปตามรูปที่เห็นนะครับตัวถอดน็อตล้อ เบอร์ 21 นะครับ
ปล.ราคานี้ก็นับว่าถูกเเสนถูกนะครับปกติ จะได้เเม่เเรงตัวนี้ก็ต้องซื้อรถ ราคาน่าจะเป็นล้านนะครับ รุ่นพวกนี้ ถึงจะได้เเม่เเรงดีๆอย่างตัวนี้สักตัว
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 13244
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามสาย 16 มิ.ย 65/ของใช้งาน/เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 16 มิ.ย. 2022 10:44

3. หินเจียร์ bosch 4 " ของเก่า เอาไปใช้งานราคาน่าจะไม่เเพงนะครับวันนี้ 599 บาทรวมค่าส่งครับ เป็นรุ่น GWS 7-100 มีบังใบของยี่ห้ออื่นเเถมไปให้ด้ามจับไม่มีนะครับไปหากันเอาเอง
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
suwatoo
โพสต์: 477
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 21:51
ที่อยู่: 234
PM

Re: สวัสดียามสาย 16 มิ.ย 65/ของใช้งาน/เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 16 มิ.ย. 2022 12:28

รับ3ครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 13244
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามสาย 16 มิ.ย 65/ของใช้งาน/เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 16 มิ.ย. 2022 13:21

suwatoo » พฤหัสฯ. มิ.ย. 16, 2022 12:28 pm เขียน:
รับ3ครับ
รับทราบขอบคุณอย่างสูงขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ
 
khan19
โพสต์: 12890
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 27 มิ.ย. 2017 16:10
PM

Re: สวัสดียามสาย 16 มิ.ย 65/ของใช้งาน/เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 16 มิ.ย. 2022 14:30

1
 
khan19
โพสต์: 12890
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 27 มิ.ย. 2017 16:10
PM

Re: สวัสดียามสาย 16 มิ.ย 65/ของใช้งาน/เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 16 มิ.ย. 2022 21:57

----
แก้ไขล่าสุดโดย khan19 เมื่อ พฤหัสฯ. 16 มิ.ย. 2022 23:52, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 13244
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามสาย 16 มิ.ย 65/ของใช้งาน/เรียนเชิญครับ

พฤหัสฯ. 16 มิ.ย. 2022 22:26

รับทราบการจองเเล้วนะครับท่าน ขอให้มีความสุขความเจริญครับ
ขออภัยที่ตอบช้ามีธุระไปข้างนอกครับ ไม่ได้เข้าเวป

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 11 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน