ขายอุปกรณ์เดินป่า ขายอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11870
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

สวัสดียามบ่าย 7 ตุลาคม 2562 / ของเก่าใช้งาน /มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

จันทร์ 07 ต.ค. 2019 14:11

สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่าน ก็เป็นโอกาสที่ดีอีกครั้ง นะครับ ได้มาพบปะสนทนากัน อย่างที่พูดทุกครั้ง นับว่าเป็นวาสนาแล้วอย่างยิ่ง ที่พวกเราทั้งหลาย ได้เกิดมาแล้วในชาตินี้ แล้วก็มาได้พบเจอ หลักธรรมคำสอน ขององค์ พระบรมศาสดา ตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ที่ เป็นหลักธรรมคำสอน เพื่อ แก้ปัญหาที่ใครๆในโลกก็ไม่สามารถแก้ไข หรือช่วยเหลือกันได้ อะไรคือสิ่งที่ชาวโลกทั่วไปไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ ก็คือ ความเกิด แก่ และตาย สิ่งทั้ง3ประการนั้น ใครๆที่เก่งกาจแค่ไหน ก็ไม่อาจที่จะ หยุด วัฎจักร ทั้งสามประการนั้นได้ ตราบใดที่ยังไม่ได้มารู้ หลักธรรมคำสอนที่แท้จริง ของ พระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธะ และพระองค์ก็ทรงตรัสไว้อีกว่า ไม่มีความจำเป็นใดๆเลย ที่พระองค์จะมาอุบัติ ในโลกนี้ ถ้ามี ธรรมทั้งสามประการนี้ มิได้มีอยู่ในโลก อรหันต์สัมมาสัมพุทธะก็ไม่จำเป็นต้องมาอุบัติขึ้นในโลกนี้ แต่ด้วยเพราะในโลกนี้ มีธรรม 3ประการ คือ ความเกิด แก่ และตาย นั้นมีอยู่ ตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ก็จึงต้องจำเป็นที่จะต้องมาอุบัติขึ้นในโลกนี้ เพื่อที่จะมาแก้ปัญหา เหล่านี้ ให้แก่มนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย ที่จะหยุดเสียซึ่ง การเกิด การแก่ และการตาย ถามว่าการเกิด หรือการอุบัติ มันไม่ดี ตรงไหน??? คำตอบที่จะแสนเรียบง่ายชัดเจน ก็คือ เมื่อสิ่งใดมีการบังเกิดขึ้นมาแล้ว สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็ล้วนแต่เดินไปสู่ความเสื่อมโทรม และในที่สุดก็ดับสูญสิ้นไป ไม่มีอะไรเลยที่บังเกิดขึ้นมาแล้วหยั่งยืน มั่นคง ถาวร อะไรได้ ทุกสรรพสิ่งล้วนแต่มีความเสื่อมโทรม และก็แตกสลายไปได้ในที่สุด ไม่ยกเว้นสิ่งใดๆ ที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น ถือกำเนิด หรืออุบัติขึ้นมา ฉนั้นนี่เหละการบังเกิดขึ้นมาจึงเป็นตัวทุกข์ คือมันเกิดมาเพื่อความเสื่อมโทรม เละก็แตกสลายไปในที่สุด ฉนั้นการที่จะหยุดการเสื่อม การแตกสลายดับสูญไป ให้ได้ก็ต้อง มาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้ได้ คือการที่ยุติการบังเกิดเสียให้ได้ เมื่อการบังเกิด ขึ้นใหม่ไม่มี การที่จะเสื่อมโทรม และแตกสลายไปได้นั้นก็ย่อมไม่มี/ เกิดไม่มีจะเอาอะไรมาเสื่อม และเอาอะไรมาดับสูญไปได้ นี่จึงเป็นเรื่องที่เราคนธรรมดาๆ ก็รู้ได้เห็นได้ ตามคำสอนนี้ ถามต่อไปว่า จะหยุดการบังเกิด ต้องทำอย่างไร ???พระบรมศาสดาทรงตรัสเหตุปัจจัยในการที่สัตว์ทั้งหลายต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฎ ก็เพราะด้วยเหตุสองประการ คือ เพราะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นยังมี อวิชชาเป็นเครื่องกั้น และยังมีตัณหาเป็นเครื่องผูก สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็จึงต้องแล่นไปท่องเที่ยวไป หาที่จบสิ้นไม่ได้ ตราบที่สัตว์ได้มารู้ความจริง อันประเสริฐ เหล่านี้เสียแล้ว ความไม่รู้ดับสิ้นลง เพราะมีความรู้จึงละภวตัณหาเสียได้ ภวตัณหาก็คือ ความอยากในการสร้างภพ ภพก็คือสถานที่ตั้งของวิญญาณ หรือจิต หรือใจ เมื่อสัตว์ยังละภวตัณหาไม่ได้ ด้วยเพราะยังไม่มี ความรู้ คือขาดวิชชา อวิชชา ย่อมครอบงำ จิตของสัตว์เหล่านั้น เมื่อถึงอายุขัยสิ้นลง วิญญาณย่อมหาที่ตั้ง ในสิ่งที่สัตว์เหล่านั้นคุ้นเคย คือการกระทำที่เรียกว่ากรรม อันมีอยู่ 3 ประการ คือ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กรรมทั้งสามประการย่อมส่งผลให้สัตว์เหล่านั้น มีจิตน้อมไปใน กุศลกรรม หรืออกุศลกรรม เหล่านั้น วิญญาณจึงมีที่ตั้งอาศัย คือมีภพ เมี่อภพคือสถานที่ตั้งแห่งวิญญาณมี ชาติ คือการบังเกิด ย่อมมี ซึ่งพระพุทธองค์ทรงเปรียบ กรรม นั้นคือผืนนา วิญญาณ เปรียบด้วยเมล็ดพืช มีเมล็ดพืชตกลงสู่ผืนนา มี น้ำ เปรียบด้วย นันทิ (คือความเพลิน) คอยราดลดอยู่ มีราคะ เปรียบด้วยยางเหนียวในพืชสดนั้น การเจริญงอกงามย่อมมีขึ้นได้ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ก็ถืออุบัติ ขึ้นในที่ต่างๆ ด้วยเพราะเหตุปัจจัย อย่างนี้ ตามผืนนาที่พระบรมศาสดาทรงได้แบ่งแยกไว้ ว่ามี อยู่ สามผืนนา คือผืนนาดี นาเลว นาปานกลาง ผืนนาดี ก็เปรียบด้วยพวกที่ได้อัตภาพในภพแห่งเทวดาทั้งหลาย ผืนนาเลว ก็พวก ที่ไปสู่อบาย นรก กำเนิดแห่งสัตว์เดรัชฉานและเปรตวิสัย ผืนนาปานกลางก็พวกมนุษย์ อย่างพวกเรานี้ แต่ทุกๆภพภูมิ ก็ยังไม่สามารถที่จะยุติเสียซึ่งการอุบัติ หรือการบังเกิดขึ้นมาได้ ถ้ายังไม่รู้วิธี ที่จะออกไปเสียได้จากกองทุกข์ อันที่แท้จริง และถูกต้อง สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็ย่อมที่จะท่องไปแล่นไปในภพภูมิต่างๆ หาที่สุดจบลงมิได้ ตราบใดที่ยังไม่ได้มาพบเจอคำสอน ที่ถูกต้องแท้จริง คืออริยสัจ อันมี แต่อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ที่จะทยอย มาอุบัติ ขึ้นในแต่ละสมัย เพื่อที่จะอนุเคราะห์สัตว์ที่ยังอัตภาพ อยู่ในภพ แห่งเทวดา และมนุษย์ได้ให้พอรู้ตามเห็นตามในคำสอน เหล่านี้ ซึ่งความนาน ในแต่ละครั้ง ที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะเสด็จมาอุบัติ ในแต่ละครั้งนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสว่า ยากพอๆกับการที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์กันในแต่ละครั้ง มันไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆ ว่ากันเป็นกัปป์ กัปป์หนึ่งก็ นับเป็นปีไม่ได้ คือไม่มีรู้ว่ากี่ร้อยล้านปี พระองค์อุปมาให้ฟังไว้ว่า ภูเขาหินแท่งทึบ ยาว ประมาณ 16 กม. กว้างประมาณ 16 กม.สูงขึ้นไปอีก 16 กม. ใน100ปี มีเทวดาเหาะเอาผ้าที่เบาบางอ่อนนุ่ม มาลูบภูเขาหินอันนี้ไป 1 ครั้ง ทำความพยายามอย่างนี้ไปในทุกๆ 100 ปี จนในที่สุดภูเขาหินลูกนี้ก็ราบเรียบไป เพราะความพยายามอย่างนี้ พระองค์ทรงตรัสว่านี่ยังไม่นับว่าถึงซึ่ง 1 กัปป์ดี นี่คือระยะเวลาที่เรากว่าจะได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์กันอย่างนี้นั้น มันยากแสนยาก และยาวนานอย่างยิ่ง ฉนั้น นี่ความยาก แค่ประการแรกที่เราทั้งหลายจะได้ มาเป็นมนุษย์ ในแต่ละครั้ง และแถมเมื่อได้มาเกิดแล้ว จะมาเกิดในช่วงที่คำสอนที่แท้จริงถูกต้อง ของอรหันต์สัมมาสัมพุทธะยังคงปรกกฎอยู่นั้นก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ยากยิ่งเป็นประการต่อมา ครั้นเมื่อมีคำสอนที่ถูกต้องแท้จริงปรากฏอยู่แล้ว เราทั้งหลายจะได้มารู้มาเห็นมาได้ยินได้ฟัง ก็นับว่ายากยิ่งเป็นประการต่อมา ครั้นความยากที่จะได้มีโอกาสได้มารู้มาเห็นมาได้ยินได้ฟังในคำสอนที่แท้จริงถูกต้องเล้ว จะเกิดความศรัทธา ในคำสอนเหล่านั้น อันคำสอนเหล่านั้นจะประดิษฐานลงอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหว ก็นับว่ายากแสนยาก ยิ่งครั้น่เมื่อมีศรัทธาดีแล้วจะน้อมนำมาประพฤติปฎิบัติตามก็ยังนับว่ายากแสนยาก อีก นี่จึงเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญว่า การที่จะมาหนีออกจาก กองทุกข์ คือ ความเกิด แก่ และตายได้นั้น มันเป็นเรื่องใหญ่ ที่เป็นการยาก ที่ใครๆ สามารถหลุดพ้นกันออกไปได้ง่ายๆ นี่จึงเป็นที่มาว่า ทำไมพระองค์จึงทรง ได้บอกถึงความสำคัญ ของการที่พระองค์ทรงได้อุบัติขึ้นมาบนโลกนี้ เพื่อมาแก้ปัญหาเหล่านี้ให้แก่พวกเรา ฉนั้นเมื่อในวันนี้ พระบรมศาสดาก็ทรงอุบัติขึ้นมาแล้ว คำสอนของพระองค์ก็ยังไม่ได้สูญสิ้นไป เราทั้งหลายก็มีโอกาสได้มาพบเจอคำสอนเหล่านั้นแล้ว ก็อยู่ที่ว่าใครบ้าง ที่พอจะมีศรัทธา เชื่อในคำสอน แล้วก็นำคำสั่งสอนเหล่านั้นน้อมนำเข้ามาประพฤติปฎิบัติตาม ก็ขอให้พวกเราทั้งหลาย ในที่นี้ จงได้มีวาสนา กับพระบรมศาสดา ได้รู้ตามเห็นตาม ในคำสั่งสอนเหล่านั้น ไปด้วยดี วันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลา ขออนุโมทนา สาธุ
เบอร์โทรติดต่อ 080 419 8773 ไลน์ไอดี poundph
โอนเงินชำระค่าสินค้ามาที่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาสรงประภาดอนเมื่อง กทม.
เลขที่บัญชี 059 038 9813 ชื่อบัญชี Papon Phu
วันนี้ก็มีของใช้งาน ไปลองพิจารณากันดุครับ
1.คลิปแอมป์ Kyoritsu KewSnap 8 ของเก่าเอาไปใช้งาน คุณkhan19 สถานะโอนเงินเเล้ว จัดส่งของไปให้เเล้ว PD 2008 2310 4 TH
2.หินเจียร Dewalt DW 810 ของเก่าเอาไปใช้งาน คุณ PITSANU08 สถานะโอนเงินเเล้วส่งของให้เเล้ว PD 2008 2311 8 TH
3.สว่านโรตารี่ Bosch GBH 2-26 DBR ของเก่ามี 1 ตัว
4.
5.
กฏกติกามารยาทก็ตามประเพณีนิยม จองไว้สักแค่ 2 วันก็พอนะครับ โอนแล้วแจ้งที่อยู่จัดส่งมาให้ทราบด้วย
ท้ายนี้ก็ขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายและอุดหนุน ขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกๆท่านนะครับ
แก้ไขล่าสุดโดย bordan เมื่อ พุธ 09 ต.ค. 2019 07:54, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11870
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7 ตุลาคม 2562 / ของเก่าใช้งาน /มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

จันทร์ 07 ต.ค. 2019 14:19

1.คลิปแอมป์ Kyoritsu KewSnap 8 ของเก่าเอาไปใช้งาน ก็สภาพยังดีอยู่ครับ ผมเทสการทำงานทุกฟังชั่นเเล้วปกติเที่ยงตรงดี วัดโอมห์ วัดกระเเส วัดเเรงดัน เป็นรุ่นที่นิยมมากในหมู่ช่างทั่วไป ทนเเละดี ขายไปในราคา 700 บาทรวมค่าส่งครับ สายวัดไม่มีนะครับเเต่จะเเถมสายโหลๆทั่วไปให้ไปใช้ชั่วคราวก่อน เเละซองใส่ก็ไม่ใช่ของรุ่นนี้เเต่ก็พอใช้กันไปได้ เเถมให้ไปด้วย
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11870
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7 ตุลาคม 2562 / ของเก่าใช้งาน /มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

จันทร์ 07 ต.ค. 2019 14:30

2.หินเจียร Dewalt DW 810 ของเก่าเอาไปใช้งาน ก็สภาพยังพอได้ การทำงานปกติ ขายกันไป 750 บาทรวมค่าส่ง
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
khan19
โพสต์: 11545
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 27 มิ.ย. 2017 16:10
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7 ตุลาคม 2562 / ของเก่าใช้งาน /มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

จันทร์ 07 ต.ค. 2019 14:44

1
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11870
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7 ตุลาคม 2562 / ของเก่าใช้งาน /มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

จันทร์ 07 ต.ค. 2019 14:45

รับทราบนะครับน้าขอบพระคุณอย่างสูงขอให้มีความสุขความเจริญครับ
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11870
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7 ตุลาคม 2562 / ของเก่าใช้งาน /มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

จันทร์ 07 ต.ค. 2019 15:01

3.สว่านโรตารี่ Bosch GBH 2-26 DBR ของเก่า ของเเท้ ใช้งานได้ปกติ เป็น3ระบบ คือเจาะ เจาะกระเเทก เเละเเย็ก ดูที่ด้ามจับก็จะรู้ว่ารุ่นนี้เน้นการใช้งานหนัก คือการเเย็ก ก็น่าจะทนกว่ารุ่นอื่นนะครับ ผมเดาเอา ข้อเสียของสว่านตัวนี้ก็คือ ด้ามจับไม่มีมาด้วย เเละก็การปรับซ้ายขวาค่อนข้างยาก หน่อย เป็นเหมือนกันทุกตัวครับ ขายไป 2950 รวมค่าส่งครับ ซื้อใหม่ก็หลายตังค์ครับ ถ้าเป็นมืออาชีพ ตัวจริง ก็จัดไปครับ เพราะผมลองมาหมดเเล้วครับ หลายยี่ห้อ ด้วยกัน ถ้าเป็น bosch เเท้ การทำงานไวกว่าพวกของก็อป ของเลียยเเบบ ความเเรงเเละรอบต่างกันเยอะครับเจาะไม่หนือยเเรง
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
 
PITSANU08
โพสต์: 85
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 16:36
ที่อยู่: 37/5 ม.2 ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7 ตุลาคม 2562 / ของเก่าใช้งาน /มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

จันทร์ 07 ต.ค. 2019 18:32

2
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
bordan
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 11870
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 14:38
ที่อยู่: เลขที่บัญชี 059 038 9813 ธ.กรุงเทพ กทม.
PM

Re: สวัสดียามบ่าย 7 ตุลาคม 2562 / ของเก่าใช้งาน /มีเวลาก็เรียนเชิญครับ

จันทร์ 07 ต.ค. 2019 20:02

รับทราบการจองเเล้วนะครับน้า ขอบพระคุณอย่างสุงขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 45 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน