ขายอุปกรณ์เดินป่า ขายอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
omomomo
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 1687
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 12:19
PM

/Wildthings11/ เข็มขัดผ้า nepa, k2, westwood, kolon sport, montpic etc.

ศุกร์ 08 พ.ย. 2019 11:00

รูปภาพ

***เข็มขัดทุกเส้นสภาพดีถึงใหม่ครับ อาจมีรอย ยับ แต่ไม่มีตำหนิฉีกขาดครับ
***รับตั้งแต่ 3 เส้นขึ้นไป คิดค่าส่งครั้งเดียวครับ
 
omomomo
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 1687
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 12:19
PM

Re: /Wildthings11/ เข็มขัดผ้า nepa, k2, westwood, kolon sport, montpic etc.

ศุกร์ 08 พ.ย. 2019 11:06

1.MONTPIC กว้าง 1.2 นิ้ว ยาว 40 นิ้ว
เหมาะกับเอว 32-34 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

2..BLACKYAK กว้าง 1 นิ้ว ยาว 37 นิ้ว
เหมาะกับเอว 28-30 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

3.ZEBRA กว้าง 1 นิ้ว ยาว 31.5 นิ้ว
เหมาะกับเอว 26-28 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

4.NEPA กว้าง 1.2 นิ้ว ยาว 37 นิ้ว - - (ขายแล้ว)
เหมาะกับเอว 28-30 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

5.M กว้าง 1 นิ้ว ยาว 34.5 นิ้ว
เหมาะกับเอว 26-28 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

6.MONTPIC กว้าง 1 นิ้ว ยาว 34.5 นิ้ว
เหมาะกับเอว 26-28 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย omomomo เมื่อ ศุกร์ 08 พ.ย. 2019 14:44, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
omomomo
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 1687
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 12:19
PM

Re: /Wildthings11/ เข็มขัดผ้า nepa, k2, westwood, kolon sport, montpic etc.

ศุกร์ 08 พ.ย. 2019 11:19

7.WESTWOOD กว้าง 1 นิ้ว ยาว 34.5 นิ้ว - - (ขายแล้ว)
เหมาะกับเอว 26-28นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

8.MOUNTIA กว้าง 1.2 นิ้ว ยาว 35.5 นิ้ว - - (ขายแล้ว)
เหมาะกับเอว 28-30 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ


9.MOUNTIA กว้าง 1.2 นิ้ว ยาว 46นิ้ว
เหมาะกับเอว 38-40 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

10.UNBRAND กว้าง 1.2 นิ้ว ยาว 50 นิ้ว
เหมาะกับเอว 42-44 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

11.ARNOLD PALMER กว้าง 1 นิ้ว ยาว 40 นิ้ว
เหมาะกับเอว 32-34 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

12.WESTWOOD กว้าง 1 นิ้ว ยาว 36.5 นิ้ว
เหมาะกับเอว 28-30 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย omomomo เมื่อ ศุกร์ 08 พ.ย. 2019 14:45, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
omomomo
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 1687
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 12:19
PM

Re: /Wildthings11/ เข็มขัดผ้า nepa, k2, westwood, kolon sport, montpic etc.

ศุกร์ 08 พ.ย. 2019 11:28

13.EIDER กว้าง 1 นิ้ว ยาว 35.5 นิ้ว
เหมาะกับเอว 28-30 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

14. LECAF กว้าง 1 นิ้ว ยาว 37 นิ้ว
เหมาะกับเอว 28-30 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

15.LECAFกว้าง 1 นิ้ว ยาว 34.5 นิ้ว
เหมาะกับเอว 26-”28นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

16. ECHOROBA กว้าง 1.2 นิ้ว ยาว 38 นิ้ว
เหมาะกับเอว 30-32 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

17. K2 กว้าง 1.2 นิ้ว ยาว 39.5 นิ้ว
เหมาะกับเอว 30-32 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

18. BLACKYAK กว้าง 1.2 นิ้ว ยาว 39 นิ้ว
เหมาะกับเอว 30-32 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
 
omomomo
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 1687
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 12:19
PM

Re: /Wildthings11/ เข็มขัดผ้า nepa, k2, westwood, kolon sport, montpic etc.

ศุกร์ 08 พ.ย. 2019 11:37

19.AIGEL กว้าง 1 นิ้ว ยาว 41 นิ้ว
เหมาะกับเอว 32-34 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

20.NEPA กว้าง 1 นิ้ว ยาว 33 นิ้ว
เหมาะกับเอว 26-28นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

21.UNBRAND กว้าง 1.2 นิ้ว ยาว 44 นิ้ว
เหมาะกับเอว 36-38 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

22.NEPA กว้าง 1.2 นิ้ว ยาว 37.5 นิ้ว
เหมาะกับเอว 28-30 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

23.MILLET กว้าง 1 นิ้ว ยาว 37 นิ้ว
เหมาะกับเอว 28-30 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

24.KOLON SPORT กว้าง 1 นิ้ว ยาว 38.5 นิ้ว
เหมาะกับเอว 30-32 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
 
omomomo
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 1687
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 12:19
PM

Re: /Wildthings11/ เข็มขัดผ้า nepa, k2, westwood, kolon sport, montpic etc.

ศุกร์ 08 พ.ย. 2019 11:48

25.K2 กว้าง 1 นิ้ว ยาว 43 นิ้ว
เหมาะกับเอว 34-36 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

26.FEVERGREEN กว้าง 1.2 นิ้ว ยาว 42.5 นิ้ว
เหมาะกับเอว 34-36 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

27.NEPA กว้าง 1.2 นิ้ว ยาว 46 นิ้ว
เหมาะกับเอว 38-40 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

28.ADIDAS กว้าง 1.2 นิ้ว ยาว 37 นิ้ว - - (ขายแล้ว)
เหมาะกับเอว 28-30 นิ้ว
ราคา 140 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

29.MONTPIC กว้าง 1 นิ้ว ยาว 32 นิ้ว
เหมาะกับเอว 26-28 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

30.WESTWOOD กว้าง 1 นิ้ว ยาว 32 นิ้ว
เหมาะกับเอว 26-28 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย omomomo เมื่อ ศุกร์ 08 พ.ย. 2019 14:46, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
omomomo
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 1687
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 12:19
PM

Re: /Wildthings11/ เข็มขัดผ้า nepa, k2, westwood, kolon sport, montpic etc.

ศุกร์ 08 พ.ย. 2019 11:53

31.WESTWOOD กว้าง 1.2 นิ้ว ยาว 36.5 นิ้ว - - (ขายแล้ว)
เหมาะกับเอว 28-30 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

32.KARRIMOR กว้าง 1 นิ้ว ยาว 40 นิ้ว
เหมาะกับเอว 32-34 นิ้ว
ราคา 130 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท, ems 50 บาท
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย omomomo เมื่อ ศุกร์ 08 พ.ย. 2019 14:47, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
 
omomomo
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 1687
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 12:19
PM

Re: /Wildthings11/ เข็มขัดผ้า nepa, k2, westwood, kolon sport, montpic etc.

ศุกร์ 08 พ.ย. 2019 11:58

ขอบคุณพื้นที่ trekkingthai
 
cutedog
โพสต์: 269
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 27 มิ.ย. 2017 09:55
ที่อยู่: อ.เมือง จ.นนทบุรี
PM

Re: /Wildthings11/ เข็มขัดผ้า nepa, k2, westwood, kolon sport, montpic etc.

ศุกร์ 08 พ.ย. 2019 12:37

27 ครับ
Mobile : 0816121045
Line : kikgabike
 
omomomo
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 1687
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 12:19
PM

Re: /Wildthings11/ เข็มขัดผ้า nepa, k2, westwood, kolon sport, montpic etc.

ศุกร์ 08 พ.ย. 2019 13:18

รับทราบครับ pm ไปครับ
 
Binocular
โพสต์: 1395
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 12:20
ที่อยู่: 55/4 ม.7 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
PM

Re: /Wildthings11/ เข็มขัดผ้า nepa, k2, westwood, kolon sport, montpic etc.

ศุกร์ 08 พ.ย. 2019 13:37

รับ 4, 7, 8, 28, 31 ครับ (รวมราคา+ค่าส่งด้วยนะครับ)
 
omomomo
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 1687
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 12:19
PM

Re: /Wildthings11/ เข็มขัดผ้า nepa, k2, westwood, kolon sport, montpic etc.

ศุกร์ 08 พ.ย. 2019 13:54

Binocular » ศุกร์ พ.ย. 08, 2019 1:37 pm เขียน:
รับ 4, 7, 8, 28, 31 ครับ (รวมราคา+ค่าส่งด้วยนะครับ)
รับทราบครับ pm ไปครับ
 
Binocular
โพสต์: 1395
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 12:20
ที่อยู่: 55/4 ม.7 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
PM

Re: /Wildthings11/ เข็มขัดผ้า nepa, k2, westwood, kolon sport, montpic etc.

ศุกร์ 08 พ.ย. 2019 14:20

Binocular » ศุกร์ พ.ย. 08, 2019 1:37 pm เขียน:
รับ 4, 7, 8, 28, 31 ครับ (รวมราคา+ค่าส่งด้วยนะครับ)
โอนเงินแล้วนะครับ(ธ.กรุงเทพ เวลา 14:13) เข็มขัดผ้า รายการ 4, 7, 8, 28, 31 จำนวน 690.29 บาท ที่อยู่ส่งของตาม PM หรือกดที่ชื่อก็ได้ครับ ขอบคุณครับ.
 
tuang999
โพสต์: 1054
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 09 ก.ค. 2019 20:42
PM

Re: /Wildthings11/ เข็มขัดผ้า nepa, k2, westwood, kolon sport, montpic etc.

ศุกร์ 08 พ.ย. 2019 20:11

25
 
goody1
โพสต์: 185
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 11:00
PM

Re: /Wildthings11/ เข็มขัดผ้า nepa, k2, westwood, kolon sport, montpic etc.

ศุกร์ 08 พ.ย. 2019 22:36

1
 
omomomo
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 1687
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 12:19
PM

Re: /Wildthings11/ เข็มขัดผ้า nepa, k2, westwood, kolon sport, montpic etc.

เสาร์ 09 พ.ย. 2019 07:23

รับทราบครับ pm ไปครับ
 
omomomo
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 1687
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 มิ.ย. 2017 12:19
PM

Re: /Wildthings11/ เข็มขัดผ้า nepa, k2, westwood, kolon sport, montpic etc.

เสาร์ 09 พ.ย. 2019 07:26

รับทราบครับ pm ไปครับ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 50 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน